Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Servisně orientovaná architektura: teorie a aplikace

Servisně orientovaná architektura: teorie a aplikace

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce se zabývá problematikou servisně orientované architektury (SOA) jako součásti vývoje ERP (Enterprise Resource Planning) informačních systémů. Teoretická část se soustředí na souvislosti nasazení a využití SOA. Praktická část poté seznamuje s firmou Redenge, s. r. o., která se zabývá komplexním internetovým řešením na míru, a provádí pro ni servisně orientovanou analýzu. Navrhuje rovněž integrační řešení problematiky denních reportů e-shopu s využitím technologie webových služeb pomocí SOA aplikace DayReport.

Obsah

1
Úvod
2
Teoretická východiska nasazení SOA
2.1
Procesy
2.2
BPM (Business Process Management)
2.2.1
Vlastnosti BPM
2.2.2
Business Process
2.2.3
Životní cyklus BPM
2.2.4
Business Process Modelling
2.2.5
BPMN (Business Process Model and Notation)
2.2.6
BPEL (Business Process Execution Language)
2.3
Trendy vývoje architektury IS/IT
2.3.1
Monolitická architektura
2.3.2
Klient-server architektura
2.3.3
Komponentově orientovaná architektura
2.4
Definice SOA
2.5
Principy servisní orientace
2.6
Základní vlastnosti SOA
2.7
Principy integrace aplikací
2.7.1
WS (Web Services)
2.7.2
WS-* (Web Services Extended)
2.7.3
XML (Extensible Markup Language)
2.7.4
WSDL (Web Service Definition Language)
2.7.5
SOAP (Simple Object Access Protocol)
2.7.6
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
2.8
Platformy SOA
2.8.1
Architektura .NET Framework
2.8.2
Architektonické komponenty
2.8.3
CLR (Common Language Runtime)
2.8.4
Aplikační rozhraní
2.8.5
Poskytovatelé, žadatelé a agenti služeb
2.8.6
Rozšíření platformy
3
Analýza současného stavu ve firmě
3.1
Redenge solutions, s. r. o.
3.2
Požadavky na novou webovou službu EshopReportWS
4
Návrh integračního řešení
4.1
Servisně orientovaná analýza
4.1.1
Definice rozsahu analýzy
4.1.2
Identifikace stávajících systémů
4.1.3
Modelování kandidátských služeb
4.2
Servisně orientovaná analýza – část 2. Modelování služeb
4.2.1
Dekompozice řídícího procesu
4.2.2
Identifikace kandidátů operací řídících služeb
4.2.3
Vytvoření kandidátů služeb a operací
4.2.4
Aplikace principů servisní orientace
4.3
Servisně orientovaný návrh
5
Závěr

Úryvek

"2 Teoretická východiska nasazení SOA
2.1 Procesy
Proces (z lat., postup, pochod, vývoj) je obecné označení pro postupné a nějak zaměřené děje nebo změny nebo pro posloupnost stavů nějakého systému. Pokud dovedeme průběh procesu předvídat, říkáme, že je zákonitý; v opačném případě je náhodný (stochastický). Zákonité procesy lze dále rozdělit na:
• Deterministické, tzn. že každý následující stav nutně vyplývá z předchozího a na základě této znalosti o příčinách můžeme takové procesy ve větší nebo menší míře nejen předvídat, ale i ovlivňovat.
• Plánované, kde v každém kroku cíleně uplatňujeme takové prostředky, aby proces probíhal tak, jak požadujeme.
Náhodné čili stochastické procesy jsou takové, kde dovedeme další vývoj předvídat jen s určitou pravděpodobností. [1]
Tyto procesy můžeme dále dělit na „hlavní“ – neboli „core“ procesy a procesy pomocné, neboli obslužné. Je možný jejich rozklad na subprocesy zastupující část procesu. Subprocesy mají časovou, prostorovou, organizační nebo výkonnou stejnorodost.
Za hlavní procesy pokládáme ty, které vytváří přidanou hodnotu pro zákazníka a naplňují účel podnikání. Jedná se o postupné činnosti, které jsou součástí kritické cesty začínající od požadavku zákazníka, končící předáním produktu nebo služby. Do těchto procesů můžeme také zahrnout i procesy, které zajišťují získávání a udržení zákazníků – procesy zákaznického servisu a obchodní procesy.
Podpůrné procesy zahrnují všechny procesy (činnosti), které jsou nepostradatelné k chodu firmy. Zajišťují tím vnitřnímu zákazníkovi nebo hlavnímu procesu produkt, popřípadě službu, kterou může organizace časem outsourcovat kvůli omezení rizik, nebo finanční výhodnosti.

2.2 BPM (Business Process Management)
Business Process Management (BPM), česky procesní řízení je manažerská disciplína a současně technologie využívající pro procesně orientované řízení podniku jeho architekturu podnikání. BPM je zaměřen na řízení celého životního cyklu podnikání, což vyžaduje i zvládnutí změn ve firemní kultuře [2].
Jedná se o vyspělou platformu pro podporu podnikání, která obsahuje nástroje pro řízení, optimalizaci, modelování, automatizaci a testování firemních i zákaznických procesů. BPM usiluje o zdokonalování procesů s jejich následným sladěním se strategií organizace. Výstupy těchto podnikových procesů jsou tedy prostředky pro uskutečnění toho, proč organizace existuje: outsourcing, dodávka softwarových projektů, instalace hardwaru, e-marketing apod. Cílem implementace tohoto řešení v organizaci je nárůst transparentnosti toků činností a informací. Vrcholový manažer tak získá výrazně rychlejší a kvalitnější zpětnou vazbu na zadané úkoly jednotlivým pracovníkům.

2.2.1 Vlastnosti BPM
Jedině efektivní procesy vytváří přidanou hodnotu a dodávají konkurenční výhodu, která by nemohla být realizována bez následujících vlastností BPM:[3]
• Zpracování na základě události – rychlost a citlivost zautomatizovaných reakcí na obchodní události a transakce
• Procesní odpovědnost a reporting – audit, analýzy a reporting pro optimální rozhodování a řízení
• Eskalační řízení – sledování workflow v čase a logika na pozadí, zkrácení procesních cyklů s ohledem na plnění termínů
• Procesní nástroje a škálovatelnost – řízení rozdílných obchodních procesů a jejich provázání do jednoho komplexního procesu, téměř neomezená škálovatelnost výkonnosti systému"

Poznámka

Katedra aplikované informatiky.
Součástí práce jsou schémata a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.
V práci chybí přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24278
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse