Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šest nejobtížnějších situací manažera při řízení lidských zdrojů

Šest nejobtížnějších situací manažera při řízení lidských zdrojů

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, Olomouc

Charakteristika: Seminární práce pojednává o nejobtížnějších situacích, kterým je manažer nucen čelit při řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se na motivaci zaměstnanců, kontrolní činnost, hodnocení zaměstnanců, řízení konfliktů, řízení "obtížných" zaměstnanců a řízení změn. Cílem je popsat problémové situace v těchto oblastech, vysvětlit jejich příčiny a nastínit, jakým způsobem lze předcházet jejich vzniku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Řízení lidských zdrojů a jeho význam
3.
Nejobtížnější situace manažera
3.1.
Motivace zaměstnanců
3.2.
Kontrolní činnost
3.3.
Hodnocení zaměstnanců
3.4.
Řízení konfliktů
3.5.
Zvládání „obtížných“ zaměstnanců
3.6.
Řízení změn
4.
Závěr

Úryvek

"2. NEJOBTÍŽNĚJŠÍ SITUACE MANAŽERA

Rozvoj lidských zdrojů představuje významnou část manažerské práce na všech úrovních řízení. Kompetentní podřízení usnadňují manažerovi práci, protože je možné na ně delegovat řadu úkolů, aniž by na ně manažer musel stále dohlížet. V praxi však není jednoduché takové vize dosáhnout vzhledem k tomu, že k jejímu naplnění se od manažera vyžaduje schopnost správně rozpoznat, jak by měl ke svým podřízeným přistupovat a následně tomu přizpůsobit svůj způsob vedení. Podstatnou část manažerské práce navíc tvoří odstraňování lidských problémů, zdokonalování schopností a posilování motivace zaměstnanců. Manažeři se tak často ocitají v psychicky náročných situacích, které by měli zvládat tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků a přitom nedošlo k negativním interpersonálním následkům mezi kolegy. Lojda (2011) v této souvislosti rozlišuje dovednosti „tvrdé“ neboli manažerské techniky (znalost a uplatňování řídicích praktik) a „měkké“ neboli manažerské dovednosti, které souvisejí s vedením lidí a vyžadují sociální zralost manažera a dokonalé ovládání jeho osobnosti. „Rozhodujícím předpokladem pro úspěšnost na manažerské pozici jsou lidské kvality manažera a to, jaký je manažer ve své podstatě člověk.“ Také dle podle Urbana (2008) je v procesu řízení rozhodující schopnost řídit sebe sama, tj. plánovat a cílevědomě usměrňovat svou činnost, kontrolovat její výsledky, neztrácet osobní energii a dosahovat stanovených cílů.
Při řízení lidských zdrojů se manažer může dostat do celé řady obtížných situací. Názory na to, které z řídících situací jsou nejobtížnější, se mohou pochopitelně různit, já jsem se v oblasti personálního managementu zaměřila na šest následujících – motivace zaměstnanců, kontrolní činnost, hodnocení zaměstnanců, řízení konfliktů, zvládání „obtížných“ zaměstnanců, řízení změn a předávání nepříjemných zpráv.

2.1 Motivace zaměstnanců
Motivace zaměstnanců představuje jeden z nejsložitějších manažerských úkolů a organizace i jejich manažeři se při ní často dopouštějí zbytečných chyb. Schopnost účinně motivovat přitom umožňuje manažerům zvyšovat výkon jejich zaměstnanců a rovněž překonávat problémy s nedostatkem odpovědnosti či s nízkou kvalitou práce jejich podřízených. Napomáhá též při řešení problémů spjatých s vyšší pracovní absencí, vysokou úrovní fluktuace apod.
Nejčastější chyby, kterých se manažeři při motivování zaměstnanců dopouštějí, lze rozdělit do šesti základních skupin:
- dobře odvedená práce je považována jako samozřejmost (motivační nástroje jsou zjednodušovány na základní mzdu či plat), a motivace není dostatečně povzbuzována,
- je podceňována úloha nefinanční motivace (uznání, respekt, smysluplná práce, přátelské vztahy na pracovišti apod.),
- manažeři nechápou význam „psychologické smlouvy“ se zaměstnanci,
- není doceňován dopad manažerského jednání na motivaci zaměstnanců, event. manažeři svým jednáním zaměstnance demotivují,
- manažeři motivují zaměstnance k jednání, které není v souladu se zájmy organizace,
- manažeři mají sklon nekriticky přejímat některé rozšířené, avšak nesprávné motivační principy.
Podcenění motivace nebo její nesprávné zaměření je v běžné praxi poměrně časté. „Základní princip motivace je přitom jednoduchý, spočívá ve vztahu „něco za něco“.“ Z výše uvedeného tedy vyplývá, že chce-li být manažer úspěšným motivátorem, musí poznat, jaké mají zaměstnanci potřeby, zjistit, co chtějí a očekávají od svého zaměstnavatele, zajistit jim spravedlivou odměnu (nejen finanční), vytvořit ve firmě takové podmínky, aby lidé ztotožňovali své cíle s jejími, zapojit zaměstnance do rozhodování o otázkách, které ovlivňují jejich práci, dodržovat atmosféru vzájemné úcty a důvěry, poskytovat zpětnou vazbu a jasně, otevřeně a co nejčastěji zaměstnance informovat o dění ve firmě."

Poznámka

Součástí práce je schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26163
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse