Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Severní Irsko

Severní Irsko

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou Severního Irska. Z historického hlediska se snaží analyzovat příčiny nepokojů v této zemi, které probíhají již od 70. let, a trvají dodnes. Charakterizuje historické události, které předcházely občanské válce. Popisuje důsledky konfliktů a zamýšlí se nad jejich možným dalším vývojem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie Irska
3.
Historie Severního Irska
4.
Občanská válka v Severním Irsku
5.
Příčiny a důsledky konfliktu, výhled do budoucna

Úryvek

"II. Historie Irska
Podle archeologických nálezů přišli první lidé do Irska před 10 000 lety, pro nás je však zajímavé osídlení keltskými kmeny v období 2. – 1. tisíciletí před naším letopočtem. (Současné Irsko je v podstatě jedinou zemí v Evropě, kde se zachovaly ve větší míře keltské tradice a také jazyk – irština (oficiální název Irish Gaelic – „irská keltština“ – viz poznámka v přílohách)). Na rozdíl od Anglie se Irsko nikdy nestalo římskou provincií, bylo v té době celoevropsky známé především jako zdroj tehdy strategického kovu, cínu, součásti bronzu, který se nikde jinde v Evropě netěžil. Římané nazývali Irsko Hibernia a ovlivnili je především kulturně.
Irsko se stalo v 5. století našeho letopočtu jednou z prvních evropských zemí která přijala křesťanské náboženství. Podle tradice je přinesl do Irska roku 432 Svatý Patrik, irský národní patron. Důvodem, proč pohanští Irové poměrně snadno přijali nové náboženství bylo, že Sv. Patrik se snažil v maximální možné míře respektovat jejich zvyky a kmenové uspořádání, zasahoval pouze tam, kde tyto byly ve zcela zásadním rozporu s křesťanstvím. Velkým přínosem bylo také zavedení latinky; díky tomu se nám do současnosti zachovalo mnoho z tehdejších druidských tradic a zvyků, včetně keltské hudby. Tento příklad ukazuje, že respektování zvyků a kultury je výrazně efektivnější než zavádění náboženství „ohněm a mečem“ (jak se tomu stalo například v Prusku). Z této doby se zachovaly jedny z vůbec nejstarších literárních památek v Evropě – Book of Kells nebo Ardagh Chalice.
V osmém století se Irsko stalo cílem vikingských nájezdů (795), které trvaly až do 12. století (1168). I když vikingové v Irsku založili několik osad, nikdy se jim zemi nepodařilo ovládnout a jejich kulturní vlivy (na rozdíl od Británie) byly nepříliš velké. V roce 1014 byli v bitvě u Clontarfu poraženi a ostrov postupně opustili.
Následující éra, označovaná jako normanská, souvisí přímo s invazí Normanů do Británie po bitvě u Hastingsu (1066), ve které Vilém Dobyvatel (William the Conqueror /Bastard) porazil anglického krále a postupně ovládl celou zemi. Normané pronikli i do Irska, založili zde několik království, avšak v roce 1261 byli vojensky poraženi v bitvě u Callannu. Následovalo století nepokojů a válek každého s každým (Irsko tehdy, podobně jako Británii tvořilo množství malých království), které ukončila až morová epidemie v roce 1348. Britové tehdy drželi pouze malé území okolo Dublinu a jejich již tak nevýznamný vliv postupně slábl. Tento stav trval až do roku 1536. kdy se Jindřich VIII (Henry VIII) rozhodl získat nad Irskem kontrolu. Následovala válka, kterou Irové prohráli a tak bylo Irsko v roce 1541 prohlášeno za součást britského království. Ovšem trvalo více než sto let než Britové získali skutečnou kontrolu nad územími jednotlivých irských velmožů. Británie v Irsku prováděla od poloviny 16. do začátku 17. století politiku označovanou jako “Plantation“, což v praxi znamenalo rozsáhlé usazování protestantských osadníků ze Skotska a Anglie na irském území. Tito osadníci se stali zárodkem budoucí vládnoucí třídy; byli vůči Irům zvýhodněni nejen hospodářsky, ale i diskriminujícím trestním zákoníkem (Penal Law) který zvýhodňoval protestanty vůči všem jiným náboženstvím. Zde můžeme vidět první kořeny budoucí náboženské nesnášenlivosti.
Sedmnácté století bylo pro Irsko vůbec nejkrvavější. V letech 1641 – 1653 a 1689 – 1691 vypukly v zemi dvě občanské války (války v podstatě náboženské, zaměřené proti útlaku irské majority britskými osadníky), které přinesly obrovské lidské ztráty. Irové dodnes nedokáží zapomenout na období 1649 – 1651, kdy pod velením tehdejšího Lorda Protektora Olivera Cromwella probíhala doslova genocida původního obyvatelstva. Cromwellovi žoldnéři, zvaní Železnobocí (Ironsides, podle brnění chránícího boky koně) v masovém měřítku vraždili muže, ženy (ty ovšem až po té, co se s nimi „po vojácku“ pobavili) i děti (ty byly házeny do hořících domů, mladší na hroty halaparten). Záznamy hovoří o nespočetných válečných zločinech rozsahem připomínajícím události Třicetileté války v Evropě. Veškerá půda patřící Irům byla zkonfiskována s výjimkou malých území ponechaných nejmocnějším irským šlechticům. Odhady uvádějí že pokles počtu obyvatel byl v některých oblastech i více než 80 procent – ti, co nebyli zabiti často zemřeli hladem, poněvadž vojska buď zničila nebo konfiskovala veškerou úrodu i dobytek."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a fotografie. Čistého textu v práci je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse