Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sexualita v dějinách křesťanství - výpisky z přednášek

Sexualita v dějinách křesťanství - výpisky z přednášek

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek mapující sexualitu v dějinách křesťanství. Text pomocí odrážek, a velmi nepřehledně, informuje nejen o sexuální askezi v raném křesťanství, svatém Augustinovi, kněžském celibátu a pohlavní zdrženlivosti, ale také o Jindřichu Zdíkovi a Dyan Ellliotové. Popisuje normativní vidění a formy sexuality ve středověku, i homosexualitu. Zabývá se inkvizičními záznamy a vlivem reformace na sexualitu. Sexualitu charakterizuje z pohledu katolických oblastí. V závěru se věnuje regulaci sexuality v Latinské Americe.

Obsah

1.
Sexuální askeze v raném křesťanství
2.
Sv. Augustin
3.
Kněžský celibát
4.
Pohlavní zdrženlivost
5.
Jindřích Zdík – prosazování gregoriánských myšlenek
6.
Dyan Elliottová
7.
Normativní vidění sexuality ve středověku
7.1.
Canonum
8.
Formy sexuality ve středověku
9.
Homosexualita
10.
Inkviziční záznamy
10.1.
Beatrix z Lagleize
10.2.
Beatrix
10.3.
Grazida Cizier
10.4.
Arnold z Vernoilles
11.
Vliv reformace na sexualitu
12.
Katolické oblasti
13.
Poreformační doba
14.
Vnitřní život v koloniích
15.
Regulace sexuality v Latinské Americe

Úryvek

"Normativní vidění sexuality ve středověku
- norma, která se prosazuje
- 2 okruhy křesťanského myšlení:
• a) právo
• b) teologie
- odkaz patristické literatury
- kanonické právo – v antice – výnosy biskupů
- nutnost projít císařským legislativním procesem
- 12. stol. - systém práva vydaný autoritou -> Dekret gratiani (1140) = Concordia discordantium
canonum
- základ korpusu kanonického práva
- sexualita spadala do světského i kanonického práva
1. světské právo – regulace prostituce atd.
2. kanonické právo – vazba na morální teologii, svátost manželství, kolektivní boží trest v případě nedodržování pravidel ( napr. homosexualita) – Bůh může zničit celá města
- teologický přístup – problematický přístup k potěšení (je hříšné) – sledování tématiky na příběhu Adama a Evy (styl byl rozumný, ale ukájení chtíče nikoli)
- nedošlo k přijetí nejradikálnějších proudů – manželství je forma svazku, kde je sexualita povolena ve vztahu ke spáse
- myslitelé, kteří zaujali i méně přísné stanovisko vůči pohlavnímu styku
- „manželská dobra“ - nuptialia bona -> Ekbert ze Schönau (přemíra je lehký hřích)
- pojem hříchu – přestoupení boží normy -> raný středověk – odkaz římského práva
zákaz celibátu – ten byl křesťanskými císaři zrušen
- přestupky v germánském právu jsou zločinem vůči majetku – cizoložství
- manžel mohl cizoložnici zabít; muži nebyli stíháni -> dvojí metr
-> do tohoto systému přichází křesťanství, které se snaží dvojí metr odstranit – to se ale ne vždy dařilo
- křesťanské autority používaly instituci pokání -> libri poenitentiales – knihy pokání – myšlenka soukromé ušní zpovědi, komunikace mezi knězem a hříšníkem – jaké pokání má hříšník vykonat
- penitenciály – právní knihy; u konkrétního činu konkrétní pokání – např. 2 roky pokání
- zákazy vázané na rytmus svátků – čas a míra styku
Formy sexuality ve středověku
1. kněžský celibát – antický odkaz, prestiž askeze, pohlavní zdrženlivost, přízrak knězovy ženy stále působí
2. přestupek solitatio ad turpia – nemravné návrhy ve spojení s knězem, obtěžování při zpovědi, zaznamenáno v inkviziční literatuře – úzkostlivá kontrola při zpovědi; podrobné zpracování, sledování až do novověku; v 16. stol. – zpovědnice – omezení kontaktu při zpovědi; téma otevřeno během reformace
3. manželský sex – porušení norem; účel zplození potomka, manželství je svátost, nesmí se porušit
-> hřích; nevěra (adulterium) – velmi běžná; je to smrtelný hřích (člověk nemůže být spasen)
- existovala snaha o zrovnoprávnění, to se ale nezdařilo, muži byli chránění; mužská nevěra nebyla trestná – přejmutí z římského práva"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse