Šikana

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na problematiku šikany, v první části blíže představuje tento fenomén, jeho druhy a stádia. Následně se zaměřuje na současnou situaci, prevenci, diagnostiku a na možnosti řešení šikany v českých školách z pohledu žáka. K tomu bylo využito výzkumné šetření, kterého se zúčastnilo 100 osob.

Obsah

1.
Vymezení pojmu a definování účastníků
1.1
Agresor
1.2
Oběť
1.3
Tři rozměry šikanování
1.4
Pět stádií šikanování
2.
Prevence šikany
2.1
Desatero opatření k prevenci a řešení šikanování na školách
3.
Řešení šikany
3.1
Strategie vyšetřování
3.2
Metoda vnějšího nátlaku
3.3
Předpoklady úspěšného řešení šikany
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury
6.
Přílohy
6.1
Výzkumné šetření
6.3
Dotazník
6.3
Výsledky výzkumného šetření
6.4
Potvrzení hypotéz

Úryvek

"1.4. Pět stádií šikanování
Šikana má dle Koláře pět stádií.
1. Zrod ostrakismu - „Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře – je neoblíbený a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, pomlouvají ho, nebaví se s ním, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet legrácky apod.“ (Kolář 2001, s. 36) V této fázi je důležité zakročit, neboť hrozí nebezpečí prohlubování šikany.
2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace - „V náročných situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci instinktivně působit sloužit jako jeho ventil.“ (Kolář 2001, s. 36) Nebo se „v jedné třídě sejde několik výrazných agresivních asociálních jedinců a v rámci „přirozenosti“ od samého začátku používají násilí pro uspokojování svých potřeb.“
3. Klíčový moment = vytvoření jádra - Agresor si vydobude pevné postavení, vytvoří okolo sebe okruh „pomocníků“. Tito spolužáci sdílejí s agresorem vzorce chování, zálibu v ubližování nebo nechtějí být oběťmi, tak se raději přidají k němu. Systematicky šikanují vhodné oběti („slabší“). Zbytek třídy pomalu začíná sdílet agresorův pohled na oběť. Někdy dojde k vytvoření konkurenčního jádra a může se stát, že to šikanu zastaví. Méně často se ve třídách vytváří charakterově slušné skupinky, které by se proti agresorům stavěli.
4. Většina přijímá normy agresorů - „V případě, že není ve skupině silná pozitivní podskupina, činnost jádra agresorů může bez odporu pokračovat. Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem.“ (Kolář 2001, s. 39)
5. Totalita neboli dokonalá šikana - Agresorova pravidla jsou přijata všemi, nebo téměř všemi členy třídy. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny na „silné“ (otrokáře) a na „slabé“ (otroky). Agresoři vytvoří vlastní totalitní „stát“ se svými pravidly, s lidmi, kteří dohlížejí na jejich dodržování. Agresoři sami sebe nazývají nadlidmi, nacisty, plantážníky, krále, ministry, kingy, mazáky,…slabší jsou potom nazýváni opozitními jmény podlidi, židé, negři, poddaní, hulibrka, bažanti,…V tomto stadium je šikana rozrostlá tak, že už zde nejsou patrny pocity viny, nebo snaha obětí bránit se.
Pět stadií šikanování pomáhá při práci s takto infikovanou třídou. Každé stadium vyžaduje svůj osobitý zásah, vlastní přístup.

2. PREVENCE ŠIKANY
Už víme něco o agresorovi, o oběti. Víme o tom, jak šikana probíhá, jaká může mít stadia, kam až může vést, pokud pedagog včas nezasáhne. Ještě nám tedy zbývá věnovat pozornost prevenci a léčbě.
Základem prevence je snaha ovlivnit specifické rizikové faktory u šikanovaného i šikanujícího, a vytvořit zdravé klima třídy (popřípadě školy) ve které může docházet k šikaně.
Bendl rozlišuje tři základní druhy prevence: (Bendl 2003, s. 78)
• Primární prevence se využívá v prostředí, ve kterém k šikaně dosud nedošlo. Obecně platí, že primární prevence je nejen účinnější a jednodušší než prevence sekundární. Primární prevence může spočívat nejen v informovanosti dětí, rodičů, pedagogů i veřejnosti o problematice šikany, ale také ve výchově harmonické osobnosti dítěte. Velký podíl na prevenci šikany mají aktivity, které vedou k pěstování zdravého sebevědomí, samostatnosti a schopnosti sebeprosazení."

Poznámka

Práce byla zpracována pro předmět Pedagogická psychologie. Rozsah textu bez příloh je 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20080
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse