Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šikana a její prevence

Šikana a její prevence

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce probírá základní pojmy a souvislosti problematiky šikany a seznamuje s její prevencí na konkrétní škole. Vymezení šikany a souvisejících termínů střídá typologie aktérů a stádií šikany. Pozornost patří také rozboru jejích příčin a aspektů z hlediska rodičů a učitele. Poslední oddíly se zaměřují na prevenci šikany, kterou sledují jak na obecné úrovni, tak na úrovni konkrétní základní školy na Praze 6. Popsána je činnost pracovníků působících v prevenci šikany i postupy jejího řešení.

Obsah

1.
Definice šikany
2.
Agresivita
3.
Agrese
4.
Manipulace
5.
Klasifikace šikany
6.
Typy iniciátorů
7.
Typy obětí
8.
Pět stádií šikany
9.
Příčiny šikanování
10.
Šikana a rodiče
11.
Šikana a učitelé
12.
Prevence šikany
13.
Šikana a konkrétní vzdělávací instituce
13.1.
Základní škola na Praze 6
13.2.
Výchovný poradce
13.3.
Metodik prevence
13.4.
Řešení šikany

Úryvek

"1.1 DEFINICE ŠIKANY
Pojem šikana se v naší zemi objevil před rokem 1989, kdy významný pražský psychiatr Petr Příhoda upozornil na vztahy mezi vojáky ,,nováčky“ a ,,mazáky“ v socialistické armádě. Praktiky, které prováděli vojáci na nově příchozích, se uplatňují i dnes v některých školských zařízeních.
Jelikož se o danou problematiku zajímají nejen odborníci, ale i rodiče, pedagogové a studenti středních a vysokých škol, existuje na dané téma mnoho odborné literatury a beletrie. Vymezení pojmu šikany není jednoduché a vždy jednoznačné. Z velkého množství literatury rovněž vyplývá, že existují definice šikany, které se vzájemně doplňují nebo se liší. V této části práce je proto uvedeno několik definic.

Podle Michala Koláře je šikana nemocné tedy patologické chování. ,,Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“ (KOLÁŘ, 1011, s.17). Kolář zdůrazňuje, že významným rysem šikanování je nepoměr sil, kdy agresor je ve výhodě např. fyzické a oběť se nemůže bránit. Obecnější vymezení pojmu šikana popisuje Jan Průcha. ,,Fyzické, psychické či kombinované ponižování až týrání žáků obvykle jinými žáky, vzácněji dospělými.“ (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, 1009 s.197). Zdeněk Martínek se s definicí šikany shoduje s Michalem Kolářem. Stejně jako Kolář zdůrazňuje podmínku šikany. Hlavním charakteristickým znakem šikany je fyzická nebo psychická převaha agresora nad obětí. Dalším důležitým faktem je, že je oběti útok agresora nepříjemný. Připouští, že se může jednat o šikanu krátkodobou i dlouhodobou.
Kateřina Vágnerová zmiňuje, že se nemusí vždy nutně jednat o jednotlivce nýbrž o celé skupiny. ,,Šikana je úmyslné a opakované fyzické i psychické ubližování slabšímu jedinci (skupině) silnějším jedincem (skupinou).“ (VÁGNEROVÁ, 1009, s.11).
Spurný Joža tvrdí, že šikana je projevem patologických interpersonálních vztahů, které na psychiku oběti působí dlouhodobě negativně. Oběť má tak tendenci k úniku, a to i trvalému v podobě pokusů o sebevraždu.
Stanislav Bendl řadí šikanu mezi patologické formy mezilidského soužití. Šikanu charakterizuje jako ,,agresivní jednání, pomocí kterého si šikanista způsobováním fyzických nebo psychických útrap zjednává či udržuje převahu nad svou obětí.“ (BENDL, 1003, s.16).
Pavel Říčan ve své knize Agresivita a šikana mezi dětmi charakterizuje šikanu podrobně. ,,Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být také označeny opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Jako šikanování však obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně fyzicky vybavených soupeřů.“ (Říčan, 1995, str. 16). Dále shrnuje definice takto: ,,Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit.“ (ŘÍČAN, JANOŠOVÁ, 1010, s.10)."

Poznámka

Číslování oddílů v práci neodpovídá číslování v obsahu výše.
Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse