Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šikana mezi námi

Šikana mezi námi

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou šikany u dětí a mládeže. Všímá si jejich příčin a věnuje se možným způsobům řešení. Představuje několik konkrétních případů šikany, popisuje jejich průběh a postup při jejich řešení. Zaměřuje se především na šikanu na českých školách, přístup pedagogů a upozorňuje na významnou roli pedagogicko-psychologických poraden či zájmových zařízení.

Obsah

1.
Šikana ve školách
2.
Příklad z Velké Británie
3.
Definice šikany
4.
Násilí v médiích
5.
Prevence šikany
6.
Postup na nižším stupni ZŠ
7.
Postup na druhém stupni ZŠ a na SŠ
8.
Příklad šikany z české školy
9.
Šikana učitelů
10.
Pedagogicko-psychologické poradny

Úryvek

"Jaké byly příčiny chování spolužáků k této dívce, lze snadno pochopit. Byla příliš krásná, příliš výjimečná. Příliš se odlišovala. Skupina těch „normálních“ a „průměrných“ byla v převaze, společně cítili alespoň nějakou výhodu vůči dívce, které se nemohli rovnat, proto ji všemožně dávali najevo svoji převahu. Dívka neunesla tlak svého okolí, proto zvolila krajní řešení. Tato událost ukazuje, jak bezohlední a krutí mohou být lidé ve skupině vymezené vůči jednotlivci, jak negativní může být používání internetových sítí a především jak selhal celý společenský systém (rodina, vychovatelé, škola jako instituce), který včas nerozpoznal míru a nebezpečnost celé situace. Dívka se tak stala obětí šikany, nelítostného soukolí, které ji nakonec připravilo o život.
Odborníci definují šikanu takto: “Šikana je označení pro zásadně narušené vztahy v sociální skupině, kde jedinec či několik osob opakovaně a dlouhodobě ubližují jinému člověku či skupině osob“ (Kolář, 2001). Terčem šikany se typicky stávají lidé nějakým způsobem odlišní od většiny, ať je to způsobem chování, oblékání, původem, barvou pleti. Záleží na většinové skupině, jaké kritérium si zvolí pro „třídění“ lidí ve svém okolí. Mnohdy tomu napomáhají i předsudky, které vládnou v celé společnosti. Pokud tedy člověk vybočuje z „normy“, může být v lepším případě obdivován, mnohem častěji jej ale postihne negativní pozornost skupiny. Vždy se ale jedná o projev „moci“ nad druhým jedincem. Šikana většinou začíná nenápadně: od ignorování jedince přes drobné zlomyslnosti, slovní útoky až po fyzické napadání. Často se rozvíjí v kolektivu, kde agresor získá na svoji stranu několik dalších útočníků anebo přinejmenším přiměje ostatní k přijetí jeho chování, tedy pasivnímu přihlížení aniž by oběti jakkoliv pomohli (Kolář, 2001).
Šikanu řadíme mezi tzv. sociálně patologické jevy, jako je kouření, požívání návykových látek, závislosti (chorobné nakupování, mobilní telefony, hrací automaty). Při analýzách příčin sociálně patologických jevů se naprostá většina odborníků shoduje na tom, že tyto jevy plynou z celkové atmosféry ve společnosti, z nefunkčnosti rodiny, ze změny hodnotového žebříčku, z konzumního způsobu života postrádajícího jakékoliv ideály a myšlenky vůbec.
Všeobecné uvolnění kázně a morálky, vykládání si demokracie po svém, vedlo po roce 1989 k nárůstu agresivity a násilných trestných činů u stále mladších dětí. Agresivita bývala dříve výsadou chlapců, v dnešní době se stává běžnou i agresivita dívek. Vcelku se nemůžeme ani příliš divit, podíváme-li se, jakým způsobem média prezentují mnohdy brutální násilí jak ve zpravodajských pořadech, tak i v pořadech „zábavných“, vysílaných v odpoledních hodinách a tedy primárně určených dětem.
Toto mediální násilí má pak vliv i na citový život dětí, který tak degeneruje, děti si na násilí zvykají, rozvíjí se u nich povrchnost a otupělost (viz případy týrání zvířat dětmi této věkové skupiny, neposkytnutí pomoci zraněnému kamarádovi ap.). Televize, především komerční, tak mnohdy bohužel trvale, změní způsob, kterým děti vnímají svět. Čím více násilných činů děti opakovaně zhlédnou, tím více se na násilí habituují a tím méně pak litují oběti. Komerčním televizním stanicím pak neméně “zdatně“ sekunduje bulvární tisk, který různé případy násilí doslova „pitvá“ do nejmenších podrobností. Neméně nebezpečné pro zdravý psychický vývoj mládeže jsou různé počítačové hry, ve kterých je násilí, často velmi brutální, nedílnou součástí jejich děje."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Úvod do sociální patologie a prevence.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20669
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse