Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Síla a význam slova v proměnách filosofického myšlení

Síla a význam slova v proměnách filosofického myšlení

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Tato práce se zabývá sílou a významem slova a jejich proměnami v jednotlivých údobích filosofického myšlení. Vybírá si počátky křesťanské filosofie, Sokrotovo a Lockovo pojetí slova, rozhovoru a komunikace. Každý oddíl obsahuje na příkladech ukázané pojetí slova daného filosofa (období) a krátké několikavětné shrnutí. Následuje závěr, který ukazuje proměny chápání slova v dané době.

Obsah

1.
Úvod o slovu
2.
Ježíš Nazaretský (Evangelium podle Marka)
3.
Rozhovor Euthydéma a Sokrata
4.
Lockovo pojetí komunikace
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

„Ježíš Nazaretský
Ježíš Nazarénský nebo také Nazaretský. Jehož příchod zvěstoval Jan Křtitel, jehož slova následovali mnozí. K němu Ježíš přišel a byl pokřtěn, než začal naplňovat své poslání. Využíval sílu slova a hlásal slovo Boží a lidé ohromeni touto silou a zázraky, které konal, jej následovali. Vždyť Ježíš říkal, že každý může činit to, co on činí.
Byl důkazem toho, že slovo je i mocný činitel, že víra a myšlenka jsou tvořivým procesem a že pomocí slov může dojít k jejich hmotnému projevu, stejně jako k destrukci.
Ježíš je příkladem toho, jak pouhé slovo může být dostatečně mocné a magnetické, aby inspirovalo davy. Vždyť nikdy nikoho k následovnictví nenutil, vždyť jen vyzval, předložil návrh, klidně, jistě. A všichni šli a věřili ještě dříve, než začal ohromovat i zázraky a skutky, stačilo pouhé Ježíšovo slovo a věci se děly a lidé poslouchali.

„ Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.“

Ihned poté deklaruje moc pouhého slova tím, že z posedlého muže vyhání zlého ducha jen tím, že mu to přikáže. Do té doby nevídaná moc, pouhé slovo.
Podobných příkladů a důkazů je možné najít v evangeliích nespočet a společným činitelem a ukazatelem Ježíšovi moci je stále jen slovo. Jak řekl, tak bylo, tak se dělo. Splnil vždy, co slíbil, nikdy slovem neublížil, a přesto jeho slova měla takovou moc, že se před nimi a jím protivníci třásli. K činění zázraků mu stačilo pouze říct, chci, aby to tak bylo, staniž se. Neb přání je otcem myšlenky a myšlenka je základ všeho dění.
I Ježíš, stejně jako Sokrates, byl mudrcem a učil lid. Ale měl jiný styl, než Sokrates. Ačkoli oba dva využívali moc slova, Sokrates se dialogem a argumentací snažil člověka dovést k moudrosti, Ježíš ukazoval prostou sílu slov. Stačí pouhá jasná vyjádření, jednoduchá věta a dění se dá do pohybu a mění se dle přání toho, jenž vyslovuje. Učil lid pomocí svého příkladu a jednoduchých důkazů, že je možné činit zázraky, že je to věc veskrze prostá. Aneb dle jeho výroku: „ Pomož a bude Ti pomoženo….“ Vyučoval tomu, že všichni jsou strůjci svého osudu, že všichni mají v rukou vlastní budoucnost a jaká bude, jen otázkou jejich volby a že každý může být jako on.
Jeho učedníci se ho vyptávají na význam podobenství, které uvádí, pátrají po příčině síly a významu slova a Ježíš jim odpovídá takto:

„Rozsévač rozsívá slovo. Toto jsou podél cesty, kdes rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí, když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chamtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.“

Tento citát nám představuje jiný úhel pohledu na význam slova, jakožto na semeno, které je zaseto za určitým účelem do duše člověka. Buď padne na úrodnou půdu a vzklíčí zdravá rostlina, čili člověk pochopí, co mu Ježíš praví, prozře, očistí se od svých hříchů a stane se lepším člověkem, nebo z něj vyroste rostlina slabá a nemocná, to znamená, že člověk sice uslyšel slovo, ale pokroutil si ho dle svého chápání a potřeb osobnosti. To během doby růstu ztratilo svou ryzost, čili i správný účinek, nebo je člověk zcela zaslepen, neslyší zlo a to se neuchytí vůbec.
Na počátku bylo vždy slovo. Ježíš dává svými činy a slovy jasný, jednoduchý návod k lepšímu životu, sebepoznání a duchovnímu růstu. Zda se jeho semeno v lidské duši uchytí, bylo již na každém jednotlivci. Slovo je mocné, ale člověk dokáže být naprosto hluchý…“

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18184
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse