Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Síla kreativní inteligence

Síla kreativní inteligence


Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výtah z knihy Síla kreatiní inteligence. Kniha pojednává o faktrorech kreativity, různých druzích tréninků kreativity, jako například myšlenkové mapy, probuzení výtvarných schopností, produktivita kreativity, aj. Práce se dále zabývá základními principy kreativity, nabytí pocitu bezpečí, nabytí pocitu identity, nabytí pocitu síly, nabytí pocitu integrity, nabytí pocitu možnosti, nabytí pocitu hojnosti, nabytí pocitu spojení, nabytí pocitu síly, nabytí pocitu soucítění, nabytí pocitu vlastního bezpečí, nabytí pocitu samostatnosti, nabití pocitu víry.

Obsah

1.
Faktory kreativity
2.
Trénink kreativity
2.
1. Myšlenkové mapy
2.
Probuzení výtvarných schopností
2.
3. Produktivita kreativity
2.
4. Kreativní flexibilita a originalita
2.
5. Asociace
2.
6. Kreativita a poezie
2.
7. Najděte v sobě kreativní dítě
3.
Základní principy
4.
Nabytí pocitu bezpečí
5.
Nabytí pocitu identity
6.
Nabytí pocitu síly
7.
Nabytí pocitu integrity
8.
Nabytí pocitu možnosti
9.
Nabytí pocitu hojnosti
10.
Nabytí pocitu spojení
11.
Nabytí pocitu síly
12.
Nabytí pocitu soucítění
13.
Nabytí pocitu vlastního bezpečí
14.
Nabytí pocitu samostatnosti
15.
Nabytí pocitu víry

Úryvek

"♥ Probuzení výtvarných schopností

Každý mozek se zpočátku učí napodobováním. Napodobování je výchozí postup při každém učení. Je to způsob,kterým si mozek osvojuje základní stavební kameny vědomostí, na nichž lze pak budovat vlastní jedinečnou kreativitu.Jakmile mozek bude mít možnost napodobovat nějakého Mistra a pravidelně cvičit,pak může také dosáhnout vysoké úrovně.

Naše nízké sebehodnocení má původ většinou v prvním odmítnutí okolí při našem prvním pokusu něco nakreslit.Místo povzbuzení se nám většinou dostalo pohrdlivého odmítnutí a nikdo nám v té době neporadil jak dál a my jsme přestali zkoušet v obavě, že budeme zesměšněni.

Dovolte vašemu oku a mozku, aby si poměřovaly věci. Jestliže se váš mozek může tomuto úkolu věnovat objektivně, bez rušivých myšlenek, vidí čistě, měří přesně, kopíruje věrně.(Všichni velcí umělci kreslili nejprve na základě pozorování, pak čísel a měření. Aktivně rozvíjeli své pozorovací schopnosti a pak kreslili „podle čísel“.Všichni velcí umělci nezačali kreslit zničehonic, zcela spontánně. Nejdříve si velice pečlivě prohlédli, co chtějí nakreslit, pak věc prostudovali, změřili a nakonec „překopírovali“ z vnitřního zraku na papír.

♥ Produktivita kreativity – objem a rychlost

Plynulost je jedním ze základních cílů každého tvůrčího člověka. Cíl s sebou nese problém kvality. U kreativity se zvyšováním kvantity a rychlosti myšlenek se zvyšuje i jejich kvalita.
Všichni tvůrčí velikáni přicházeli i s velkým počtem nápadů a v průběhu života jejich produktivita rostla a kreativní energie se neustále dobíjela za všeho, co již vytvořili. Nápady, které ze sebe tito lidé chrlili, nebyly vždy všechny oslňující. Nicméně právě z nich, ze zdánlivě bezvýznamného podhoubí, se vynořily ty geniální.
Tvůrčí proces se velice podobá rýžování zlata. Mezi mnoha tisíci zrnek písku je jen pár zlatých šupinek, V řece myšlenek je to stejné. Písek představuje všechny myšlenky, které nám projdou hlavou. Abychom vyrýžovali zlato (velké myšlenky nebo originální řešení), musíme prosít všechna zrníčka (myšlenky) v řece naší mysli. Jen tak nalezneme skutečně ryzí zlato.
Tvůrčí velikáni toho vymysleli víc a pak ze všeho toho zvolili to nejlepší. Nechybělo jim odhodlání riskovat, zkoušet a znovu zkoušet, hledat ideální řešení tak dlouho, až ho našli.Zaujímali přitom správný „postoj k nezdarům“."

Poznámka

VUT Brno

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55b29488cc119.zip (56 kB)
Nezabalený formát:
Vctah_z_knihy_Buzan.doc (220 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse