Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Síla kreativní inteligence. Výtah z knihy

Síla kreativní inteligence. Výtah z knihy


Kategorie: Psychologie, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výtah z knihy Síla kreativní inteligence od spisovatele Buzan, T. Výtah je zaměřen na metody a techniky kreativního myšlení. Práce dále obsahuje výtah z knihy Umělcova cesta od spisovatelky Cammeronové.

Obsah

1.
Faktory kreativity
2.
Levá a pravá hemisféra
3.
Trénink kreativity
4.
Myšlenkové mapy
5.
Probuzení výtvarných schopností
6.
Produktivita kreativity – objem a rychlost
7.
Kreativní flexibilita a originalita
8.
Asociace
9.
Kreativita a poezie
10.
Najděte v sobě kreativní dítě

Výtah z knihy Umělcova cesta
1.
Základní principy
2.
Ranní stránky
3.
Umělecká schůzka
4.
Nabytí pocitu bezpečí
5.
Pozitivní prohlášení
6.
Nabytí pocitu identity
7.
Poděsové
8.
Nabytí pocitu síly
9.
Jak si poradit s kritikou
10.
Hlubší poznání sebe sama
11.
Nabytí pocitu integrity
12.
Cvičení na spontánnost
13.
Abstinence čtení
14.
Nabytí pocitu možnosti
15.
Pocit ctnosti
16.
Nabytí pocitu hojnosti
17.
Nabytí pocitu spojení
18.
Perfekcionismus
19.
Žárlivost
20.
Nabytí pocitu síly
21.
Zisk maskovaný jako ztráta
22.
Produkt a proces
23.
Nabytí pocitu soucítění
24.
Nabytí pocitu vlastního bezpečí
25.
Nabytí pocitu samostatnosti
26.
Nabytí pocitu víry
27.
Modlitba

Úryvek

"KREATIVITA

Pramen - BUZAN,T.: Síla kreativní inteligence. COLUMBUS, Praha 2002, 126 s,
ISBN 80-7249-138-5

Kreativní inteligence je schopnost přicházet s novými myšlenkami a nápady, řešit originálním způsobem problémy a převyšovat ostatní svou imaginací, jednáním i výkonností.

Faktory kreativity:

1. Schopnost vzájemné součinnosti při využívání specifických funkcí levé a pravé poloviny (hemisféry) mozku.
2. Mapování myšlení – schopnost „zviditelnit myšlenky“ v jejich komplexnosti a variabilitě názorným způsobem (Mind-Map).
3. Plynulost myšlení.
4. Flexibilita – schopnost přicházet s různými druhy nápadů, přesouvat se z jednoho úhlu pohledu na druhý a využívat širokou škálu strategií. Schopnost vidět věci z různých úhlů, posuzovat je z rozdílných hledisek, přetvářet staré koncepty novým způsobem a zvrátit přetrvávající názory. Schopnost využívat všechny smysly.
5. Originalita – schopnost přicházet s nápady, které jsou nezvyklé, jedinečné a „excentrické“.
6. Rozvíjení idejí ve všech směrech, rozšiřování, zušlechťování a další propracovávání idejí, nápadů, myšlenek.
7. Asociace –schopnost nalézání vazeb mezi zdánlivě zcela různými objekty, myšlenkami, systémy.

Jedinečnost je základním kamenem tvůrčího myšlení. Schopnost rozhlížet se „novýma očima“, dívat se na věci z rozličných úhlů a mnoha různých hledisek.
Kreativní inteligence je založena na schopnosti vytvářet asociace mezi množstvím odlišných myšlenek a idejí."

Poznámka

VUT Brno

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562752700e779.zip (55 kB)
Nezabalený formát:
vytah_z_knihy_sila_kreativni_inteligence.doc (218 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse