Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Skauting, gender, vizualita: interpretace ilustrací skautských příruček

Skauting, gender, vizualita: interpretace ilustrací skautských příruček

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se pokouší o genderovou interpretaci ilustrací ve vybraných skautských příručkách, ovlivňujících českou mládež v období první republiky. Úvodní část přináší obecné informace o dobovém českém skautingu a problematice genderu a poté je vyčíslen výskyt ilustrací a jejich obsahu ve vybraných příručkách. Následně jsou za doprovodu obrazového materiálu zhodnoceny role a situace, v nichž jsou vyobrazovány ženy na jedné straně a muži na druhé. V závěrečných částech jsou charakterizovány další parametry analyzovaných ilustrací a shrnuta zjištění analýzy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Analýza ilustrací
2.1.
Kvantitativní analýza ilustrací
2.1.1.
Antonín B. Svojsík: Základy junáctví
2.1.2.
Popelka Biliánová: O dívčím skautingu
2.1.3.
B. Halaburda: Příručka skautů D. T. J.
2.1.4.
J. Petrbok: K Jadranu
2.1.5.
Bronislava Herbenová: Příručka dívčího skautingu
2.1.6.
V. Mucha: Organisační rádce Spartakových skautů Práce
2.1.7.
Antonín B. Svojsík: Organisace
2.1.8.
Jaroslav Novák: Radosti a taje skautingu
2.1.9.
Souhrnné zhodnocení
2.2.
Postavení ženy v ilustrativním materiálu
2.2.1.
Tradiční role, tradiční zobrazování
2.2.2.
„V nemohoucím věku“
2.2.3.
Aktivní, samostatná, rovnoprávná
2.2.4.
Shrnutí
2.3.
Postavení muže na ilustracích
2.3.1.
Tradiční role, tradiční zobrazování a otevřený svět
2.3.2.
Vzory
2.3.3.
Shrnutí
2.4.
Jedinec nebo kolektiv?
2.5.
Ilustrace vztahující se ke skautské praxi
3.
Závěr

Úryvek

"2. ANALÝZA ILUSTRACÍ

Nyní bych rád přistoupil k dílčím analýzám. Snažil jsem se naformulovat analytické kategorie tak, aby v ideálním případě byl výsledkem pohled na problematiku z více perspektiv. V základě můžeme rozlišit dva fundamentální pohledy na naši problematiku: kvantitativní a kvalitativní. Jsem toho názoru, že nejlepší bude provést jednotlivé dílčí analýzy a v závěru se pokusit o jejich průnik.
V prvním kroku bych se pokusil zhodnotit, co vše nám mohou ilustrace v příručkách sdělit z hlediska množství a frekvence ilustrací. V dalších krocích bych se pak zaměřil na situace, v nichž jsou ženy a muži zobrazovány, jaké atributy jsou jim přisuzovány, tj. co je možno vyčíst o feminitě a maskulinitě z jednotlivých ilustrací, a lze-li v nich nalézt nějakou dynamiku či rozdíly. Následně se zaměřím na specifický rys ilustrací a bude mě zajímat, je-li pro jednotlivá pohlaví příznačné zobrazování jako individua či naopak v kolektivu. V posledním kroku bych se pak rád věnoval těm ilustracím, které se vztahují k požadavkům skautské praxe a zdánlivě se genderového uspořádání netýkají.

2. 1. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA ILUSTRACÍ.
Odrazovým můstkem pro mé snažení je na tomto místě vytvoření funkční typologie, která by postihla, resp. vytvořila, základní strukturu ilustrací, kterou se budu nadále řídit.
Nejprve jsem rozdělil ilustrace podle toho, je-li na nich zobrazen mužský a ženský element, popř. jejich kombinace, nebo zdali se ilustrace týká skautské praxe. Zde je třeba upřesnění. Pojem „skautská praxe“ je značně široké a nedávalo by smysl, pokud by byli skaut či skautka zobrazováni v situacích ne-skautských, rozcházejících se s jejich etickým kodexem, samozřejmě pomineme-li ony případy, kdy je tomu tak záměrně kontrastní funkci. Toto dělení je utvořeno tak, že jakémukoliv vyobrazení jako lidské postavy je dávána přednost a je zařazeno do kategorie muže či ženy. Kategorie mužství a ženství jsou dále rozděleny podle toho, je-li v nich zobrazen(a) skaut či skautka, na což usuzuji podle (ne)přítomnosti kroje či jiného dílčího atributy na postavě.
Do samotné kategorie „skautská praxe“ jsou zahrnuty ty ilustrace, které zobrazují jednotlivé ukázky skautských dovedností (např. stavbu chýše, lis na klobouky, tabulku s Morseovou abecedou nebo pochodovými značkami atd.), ovšem v jejich „neživotné“ podobě.
V posledním rozdělení jsem ilustrace v každé kategorii rozdělil na obrazy a fotografie. Poslední kategorii pak tvoří ty neurčitelné ilustrace. Jsou neurčitelné v tom smyslu, že buď nelze poznat, co je na nich vyobrazeno, nebo nelze určit, jedná-li o obraz či fotografii. Výsledná podoba typologie ilustrací je tedy tato:
A) muž obecně (tj. ne-skaut)– obraz
B) muž obecně – fotografie
C) muž skaut – obraz
D) muž skaut – fotografie
E) žena obecně (tj. ne-skautka) – obraz
F) žena obecně – fotografie
G) žena skautka – obraz
H) žena skautka – fotografie
I) skautská praxe – obraz
J) skautská praxe – fotografie
K) muži a ženy zároveň – obraz
L) muži a ženy zároveň – fotografie
M) neurčitelné"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a ilustrace, rozsah čistého textu činí cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24049
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse