Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Slavoj Tomeček: Sociální filosofie - výpisky ze skript

Slavoj Tomeček: Sociální filosofie - výpisky ze skript

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou krátkých hesel seznamuje s osmi tématy sociální filozofie. Všechny okruhy jsou zakončeny shrnutím a kontrolními otázkami, které ověřují osvojení dané problematiky. Nejdříve krátce informuje o filozofii a jejich prvních představitelích. Poté objasňuje pojmy sociální filozofie. Nechybí názory a myšlenky nejvýznamnějších starověkých filozofů či filozofických škol. Z mladších zástupců je věnována pozornost Thomasi Hobbesovi a Johnu Stuartu Millovi. U obou nechybí životopisná data, charakteristika hlavních děl a především rozbor jejich filozofických tezí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je filosofie
2.1
Kritičnost
2.2
Pythágorás
2.3
Auguste Comte
2.3.1
Rozdíl mezi filozofií a vědou
2.4
Edward O. Wilson
2.5
Shrnutí
2.6
Kontrolní otázky
3.
Sociální filosofie
3.1
Klíčové pojmy
3.2
Funkce sociální filozofie
3.3
Shrnutí
4.
Solon
4.1
Klíčové pojmy
4.2
Příčiny společenského rozkladu a možné řešení dle Solóna
4.3
Změny v uspořádání společnosti, jenž provedl Solón
4.4
Shrnutí
4.5
Kontrolní otázky
5.
Sofisté
5.1
Klíčové pojmy
5.2
Charakter řecké společnosti
5.3
Pojetí člověka a jeho vztah ke společnosti
5.4
Hlavní sociálně filozofické názory sofistů
5.5
Shrnutí
5.6
Kontrolní otázky
6.
Platón
6.1
Platónova nauka o idejích
6.2
Platónova díla
6.3
Antropologické východisko Platónovy sociální filosofie
6.4
Platónovo ideální uspořádání obce
6.5
Shrnutí
6.6
Kontrolní otázky
7.
Thomas Hobbes
7.1
Hobbesova podstata člověka
7.2
Hobbesova podstata lidské svobody
7.3
Jaké zákony platí v přirozeném stavu
7.4
Shrnutí
7.5
Kontrolní otázky
8.
John Stuart Mill
8.1
Osobní svoboda
8.2
Negativní a pozitivní svoboda
8.3
Zajištění svobody proti autoritě suverénní moci
8.4
Shrnutí
8.5
Kontrolní otázky

Úryvek

"5. SOFISTÉ

Klíčové pojmy:

Sofisté
- jako první se zajímali filosofií společnosti
- díky nim došlo k antropologickému obratu ve společnosti
- učitelé moudrosti, kteří za výuku umění řeči a účinné argumentace brali plat

filosofové
- zkoumali přírodu, hledali základ a počátek všeho jsoucího (arché), odhalovali skryté síly v přírodě a mechanismy jejich působení
- filosofie je ušlechtilá intelektuální činnost, za kterou nelze požadovat plat

charakter řecké společnosti v klasické době řeckých dějin
- demokratická společnost – kdo chtěl být vlivným politikem, musel ovládnout umění řeči a účinné argumentace (= nástroj tvorby a ovlivňování veřejného mínění a prosazení určitých politických cílů - tyto zájemce naučí těmto dovednostem za plat sofisté)

hlavní filosofické myšlenky sofistů
- zkoumání společnosti, nalezení jejího základu a počátku, odhalení skrytých sil společnosti a mechanismů jejich působení
- zájem o člověka a otázky jeho života ve společnosti
- vytvořili základy teorie jazyka
- odhalili základní pravidla logického usuzování (podmínka argumentace)
- svět přírody není závislý na lidské vůli a rozhodování (přírodní zákony) - tím se liší od světa společnosti (společenské zákony)

sofismata
- triky a chytré logické postupy, které využívali sofisté při chybné argumentaci (prodloužení délky řeči, záměrné vyvolávání hněvu, zpochybňování kompetence protivníka vyjadřovat se k dané otázce)
gnozeologický a mravní relativismus
- schopnost přesvědčit každého o pravdivosti jakéhokoliv tvrzení

jak sofisté chápali člověka a jeho vztah ke společnosti
- pravidla společenského života určují sami lidé, které mohou kdykoliv změnit (za jejich porušení stihne člověka trest, ale pouze pokud budou dopadeni, usvědčeni a odsouzeni – beze svědků se vyhnou trestu - v lepším případě jsme ochotni dodržovat společenská pravidla, v tom horším případě je dodržujeme ze strachu z možných sankcí - na tomto je postavena platnost zákonů)

HLAVNÍ SOCIÁLNĚ FILOSOFICKÉ NÁZORY SOFISTŮ:

Prótagoras
- „člověk je mírou všech věcí; jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou

Antifón
- vymezení pojmu spravedlnosti

Kritias
- dílo Sisyfas
- „moudrý muž vynalezl pro lidi bázeň před bohy (zavedl božstvo a víru) a bezzákonnost vykořenil zákonem“
- zárodek teorie společenské smlouvy (Thomas Hobbes a John Locke)

jak Kritias hodnotí stav společnosti předtím, než byly přijaty a ustanoveny zákony
- lidé žili v divokém stavu, jejichž život neměl žádný řád

proč si lidé ustanovili zákony a v čem vidí Kritias hlavní přínos zákonů pro společenský život
- ve společnosti byl neutěšený stav, zlé nebylo potrestáno, proto si lidé ustavili zákony- zamezení a potrestání zla (zárodek společenské smlouvy – lidé se zavazují k dodržování společenských pravidel -pravidla odstraní nežádoucí stav a vedou ke vzniku společnosti)

čemu zabraňuje víra lidí v existenci božských bytostí, jak ovlivňuje jejich jednání
- Kritias rozpoznal důležitou funkci náboženství, kterou je společenská sankce (někteří lidé porušovali zákony, protože nemuseli být odhaleni - proto někdo přesvědčil lidi o existenci božských bytostí)
- víra posiluje závaznost společenských pravidel a moc společenských autorit

Xenofanés
- již před sofisty vyslovil myšlenku, že lidé si vytvářejí podle sebe náboženské představy (sofisté toto znovu připomenuli)"

Poznámka

Výpisky ze skript Slavoje Tomečka: Sociální filosofie, Ostrava 2007.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20844
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse