Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slovanská lípa

Slovanská lípa

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zabývá Slovanskou lípou, českým politickým spolkem, který existoval v letech 1848 - 1849. Věnuje se soudobým společenským spolkům, zmiňuje Svatováclavský výbor a jeho transformaci v Národní výbor. Rozebírá samotnou problematiku Slovanské orlice, která se následně přejmenovala na Slovanskou lípu. Uvádí téma ustavující i první členské schůze nově vzniklého spolku, vyjmenovává jeho aktivity. Všímá si rozšíření jeho působnosti mimo území Prahy, vytvoření Jednoty Lip slovanských, situace v roce 1849 a zániku Slovanské lípy.
1.Společenská a kulturní sdružení v roce 1848
2. Svatováclavský výbor
2.1. Transformace Svatováclavského výboru v Národní výbor
3. Slovanská orlice, později Slovanská lípa
3.1. Ustavující schůze Slovanské lípy
3.2. První členská schůze
3.3. Aktivity Slovanské lípy
3.4. Rozšíření působnosti mimo Prahu
3.5. Vytvořením Jednoty Lip slovanských
3.6. Situace v roce 1849
3.7. Zánik Slovanské lípy

Úryvek

"Společenská a kulturní sdružení a jejich činnost v různých podobách hrála důležitou úlohu v kulturním životě českého národa už od dob českého národního obrození. V českých a moravských městech a vesnicích vznikaly spolky čtenářské, vzdělávací, pěvecké, divadelní, tělocvičné, také spolky hospodářské a zábavné. Jejich bohatá činnost se odehrávala především na národnostním, vzdělávacím a kulturním poli. Za rozmachu českého národně politického života, k němuž došlo v průběhu revolučních let 1848-1849, sehrál při organizování sil české společnosti významnou úlohu demokratický spolek Slovanská lípa. V předbřeznovém období, v podmínkách metternichovského policejního režimu byla veškerá spolková činnost silně podvázána. Zůstala omezena v podstatě na sféru kulturní, osvětovou a z části také hospodářskou. V českém obrozeneckém hnutí ji tedy přestavovaly převážně drobné vlastenecké čtenářské spolky a besedy. Jejich organizátoři se často i formou společenské zábavy snažili probouzet národní vědomí a povzbuzovat společenskou aktivitu měšťanských vrstev a rolnictva. Skutečné spolkové hnutí rozvíjené na politických základech se v Čechách mohlo začít formovat teprve po pádu metternichovského režimu v březnu 1848, i když určité zárodky lze pozorovat už v předcházejících letech. Nejznámějším příkladem je český Repeal v Praze, který byl však tehdy spíše tajně se scházející debatní společností radikálněji smýšlejících představitelů inteligence a měšťanstva než spolkem v pravém slova smyslu. Na jaře bouřlivého roku 1848 se v Praze jako první zformovaly studentské spolky. Hned po nich vznikl spolek, který si ve svém programu vytyčil široký okruh veřejné politické působnosti v zájmu národních požadavků a pokrokových společenských přeměn, Slovanská lípa.
Založení Slovanské lípy na konci dubna 1848 vyplynulo ze situace, která se v českých zemích a v rakouské monarchii vytvořila po vzplanutí buržoazní revoluce. Považuji však za důležité, se nejprve zmínit o Svatováclavském výboru, který se už v březnových dnech stal vůdčím a reprezentativním orgánem českého politického hnutí, ovládnutý přestaviteli liberálního měšťanstva a inteligence. Původní výbor byl příchodem radikálně demokratických činitelů 10. dubna 1848 rozšířen na stočlenný orgán, který se začal nazývat Národním výborem a stal se též uznávanou politickou institucí. Převahu si v tomto výboru udrželi představitelé liberálů, čímž mohli určovat činnost této instituce. Čeští radikální demokraté měli však o Národním výboru a jeho poslání poněkud jiné představy. Navrhovali, aby vznikly obdobné filiální výbory jako v Praze také ve venkovských městech a obcích, čímž chtěli zabezpečit užší styk mezi řídícím střediskem národně politického hnutí v Praze a českým venkovem. Národní výbor měl tak oprávnění hovořit jménem celé země a posílit tak ještě více autoritu, jenž měl v očích veřejnosti. Podobné záměry, které byly podpořeny hlasy z venkova žádající zřizování místních výborů, vedoucí liberální činitelé Národního výboru odmítali s poukazem na vymezenou poradní kompetenci tohoto orgánu. Sjednotit všechny progresivní síly národa na základě společného programu základních společensko-politických přeměn a na nové organizační základně – tak jak si to představovali radikální demokraté – se v průběhu dubna 1848 stalo jedním z důležitých úkolů. Situace v Praze se však v této době zkomplikovala snahami konzervativních sil a rakouské reakce hledat prostředky jak vývoj událostí z prvních týdnů revoluce zvrátit zpět. Do politického života českých zemí začalo zasahovat vyhrocování národnostních konfliktů, které zasáhlo početné společenské vrstvy. V této spletité politické situaci, kde na jedné straně sílil tlak německého a maďarského nacionalismu vůči národně emancipačním snahám Čechů a rakouským Slovanům vůbec, kde na druhé straně zvedaly hlavu konzervativní a zpátečnické síly, pociťovali zvláště vedoucí činitelé bývalého českého Repealu, že chybí taková politická organizace, která by se podstavila do čela zápasu za ústavní práva a svobody občanů i za uplatnění demokratického principu rovnoprávnosti národů. Myšlenkou založení nového politického spolku s celonárodním působením se v této době zabýval nejvíce jeden z předních představitelů českých radikálních demokratů Vilém Gauč, s ním však také Vincenc Vávra Haštalský, učitel a publicista Kristian Stefan a někteří jiní. S velkou odezvou se tyto záměry setkaly u Ľudovíta Štúra, který 20. dubna přijel jednat s vedoucími představiteli českého hnutí o svolání Slovanského hnutí."

Poznámka

Jedná se o seminární práci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Text práce je souvislý, nepříliš kvalitně členěný.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9931
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse