Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Složení a vlastnosti roztoků a jejich význam

Složení a vlastnosti roztoků a jejich význam

Kategorie: Chemie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce jsou roztoky, jejich složení, vlastnosti a význam. Autor nejprve uvádí základní definice, stručně seznamuje s rozdělením roztoků podle skupenství a podle jejich mísení. Následně se zabývá koncentrací roztoků, kterou je možno vyjádřit několika způsoby – pomocí hmotnostního zlomku, látkové koncentrace, objemového zlomku či směšování roztoků. Tyto metody blíže vysvětluje, uvádí všechny důležité postupy a vzorce a také několik příkladů k procvičení, včetně jejich výpočtů.

Obsah

1.
Roztok
1.1
Rozpouštědlo
1.2
Rozpouštěná látka
2.
Podle skupenství rozlišujeme
2.1
Plynné roztoky
2.2
Kapalné roztoky
2.3
Pevné roztoky
2.4
Vodné roztoky
3.
Rozpustnost
4.
Nasycený roztok
5.
Nenasycený roztok
6.
Mísení roztoků
6.1
Neomezeně mísitelné látky
6.2
Omezeně mísitelné látky
6.3
Nemísitelné látky
7.
Elektrolyty
8.
Složení roztoku = koncentrace roztoku
8.1
Hmotnostní zlomek
8.1.1
Příklady
8.2
Látková koncentrace
8.2.1
Příklady
8.3
Objemový zlomek
8.3.1
Příklady
8.4
Směšování roztoků
8.4.1
Příklady

Úryvek

"Roztok
= je to homogenní směs (= směs, která má ve všech svých částech stejné vlastnosti), která obsahuje dvě nebo více látek (rozpouštědlo, rozpouštěnou látku)
- roztoky jsou tvořeny částicemi látek (atomy, ionty, molekulami), které jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují
• rozpouštědlo: látka, která je v nadbytku (u vodných roztoků se považuje za rozpouštědlo vždy voda, kromě vody se jako účinná rozpouštědla uplatňují ethanol, benzín, aceton atd.
• rozpouštěná látka: látka, která je v roztoku obsažena v menším množství než je rozpouštědlo -> množství rozpuštěné látky v rozpouštědle závisí na jejích vlastnostech, na teplotě rozpouštědla, u plynů i na tlaku atd.

- Podle skupenství rozlišujeme:
1) plynné roztoky – molekuly jednoho plynu jsou rozptýlené mezi molekulami jiného plynu (například vzduch, svítiplyn)
2) kapalné roztoky – molekuly nebo ionty nízkomolekulárních látek jsou rozptýlené v kapalině (například vzduch ve vodě, chlorid sodný ve vodě, ethanol ve vodě atd.)
3) pevné roztoky – jednotlivé atomy jedné pevné látky jsou rozptýlené mezi částicemi jiné pevné látky (například vodík v platině, slitiny kovů – slitina olova a cínu)

- z roztoků jsou nejdůležitější kapalné roztoky, zejména vodné roztoky
- vodné roztoky mají mimořádný význam v přírodě, například rostliny přijímají většinu živin ve formě vodných roztoků, vodnými roztoky jsou tekutiny v lidském těle, většina biochemických dějů se uskutečňuje ve vodných roztocích

• k vyjádření rozpouštěcí schopnosti jednotlivých látek byl zaveden pojem ROZPUSTNOST = tím se rozumí zpravidla maximální hmotnost látky (v gramech), která se beze zbytku rozpustí při dané teplotě nebo daném tlaku v určitém váhovém nebo objemovém množství rozpouštědla a vzniká tak nasycený roztok

- roztok, ve kterém se při určité teplotě a tlaku již více látky nerozpustí je NASYCENÝ ROZTOK (za určité teploty obsahuje maximální hmotnost rozpuštěné látky)
- roztok, ve kterém je při určité teplotě rozpuštěno méně látky než v nasyceném roztoku je NENASYCENÝ ROZTOK (je – li v roztoku obsažena menší hmotnost rozpuštěné látky, než odpovídá její rozpustnosti za dané teploty, tak se za určitých podmínek může malé množství rozpouštěné látky ještě rozpouštět)

- roztoky se mohou mísit neomezeně, omezeně anebo se nemusí mísit vůbec
• neomezeně mísitelné látky – u těchto látek nezáleží, v jakém poměru je smícháme, neomezeně se mísí všechny plynné látky a některé kapaliny, například ethylalkohol s vodou nebo methylalkohol s ethylalkoholem můžeme mísit neomezeně
• omezeně mísitelné látky – u těchto látek záleží, v jakém poměru je smícháme, omezeně se mísí pevné látky s kapalnými -> tyto roztoky mohou být jak nasycené, tak nenasycené
• nemísitelné látky – jsou vzájemně nerozpustné, typickým příkladem je olej a voda – pokud rozmícháme olej ve vodě, tak se po určité době olej oddělí od vody a vytvoří na jejím povrchu vrstvu"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje dva vzorce ve formě obrázků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse