Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sluneční stát: Tommas Campanella - kritická esej

Sluneční stát: Tommas Campanella - kritická esej


Kategorie: Filozofie, Literatura

Typ práce: Eseje

Škola: Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Brno

Charakteristika: Jedná se o kritickou recenzi utopického spisu Sluneční stát od italského filosofa, teologa a astrologa Tommase Campanelly. Pozornost je nejdříve věnována životu a názorům tohoto autora, následně se práce zaměřuje na popis samotného díla. Zabývá se jak jeho jazykovou stránkou, tak i obsahem, rozebírá hlavní témata a myšlenky. Vše je aplikováno na příkladech z knihy, či srovnání s jinými autory.

Obsah

1.
Tommas Campanella
2.
Neschopnost konkrétního popisu
3.
Inspirace jinými autory
4.
Stopy křesťanství
5.
Panteizmus
6.
Utopický socialismus a jeho vliv na dnešní literaturu

Úryvek

"T. Campanella patří do období renesance, kdy se začaly objevovat názory s ústřední myšlenkou přírody. Renesanční myšlení vychází ze scholastiky, kdy byl hlavní myšlenkou Bůh a je typické i návratem k antice. Autor se sice vyzná v historii a některé prvky života v jeho zemi srovnává např. se starověkým Řeckem a Římem, ale podle mého názoru je tolik ovlivněn častou četbou literárních pramenů, že mnohé poznatky kopíruje a dokonce si i v některých myšlenkách odporuje. Spis je napsán formou dialogu mezi mořeplavcem a velmistrem. Musím však podotknout, že se nejedná tolik o dialog, ale spíše o jednoduchý popis, kdy se autor stylizoval do role mořeplavce a podává své názory v podobě vypravování o jeho „dokonalém“ Slunečním státě. Velmistrova role slouží pouze jako přechod k dalšímu tématu pomocí různých otázek.
V knize je mnoho případů, kdy T. Campanella není schopen konkrétnějšího popisu. Tvrdí, že obyvatele hory znají řadu nových druhů zvířat, rostlin, léků aj., které si podle něj ani nedokážeme představit. Bohužel ani on svoji představu neuvedl, a pokud se o ní zmínil, vykreslil ji spíše abstraktně. Autor uvádí např. tajemství, jak řídí obyvatelé Slunečního státu koně nohama, což nepopsal příliš srozumitelně. Následně mluvil o nových objevech tohoto národa, které jednoduše převzal od jiných autorů a dále je nijak nerozvedl ani nedoplnil. Zmínil se o objevu létání, které v jeho dobách rozvíjel Galileo Galilei nebo o dalekohledu, který pro změnu převzal od Leonarda Da Vinciho. Jeho přínosem byl nápad sluchátka, ale psal, že pomocí něj obyvatelé uslyší hudbu sfér, čímž si odporuje, protože v předchozích textech knihy tvrdil, že nebe neboli sféra je jenom jedna."

Poznámka

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Manažersko-ekonomický obor

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c1d149a1c79b.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
Slunecni_stat_T_Campanella.doc (124 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse