Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Směnárenské služby - cestovní ruch

Směnárenské služby - cestovní ruch


Kategorie: Obchodní akademie, Hotelnictví a turismus, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá tématem Směnárenské služby - cestovní ruch. Práce je zaměřena na valuty, devize, zahraniční platební dokumenty, dělení směnárenských míst, kurzovní lístek, aj.

Obsah

1.
Směnárenské služby
2.
Devizy
3.
Valuty
4.
Zahraniční platební dokumenty
5.
Dělení směnárenských míst
6.
Předoklady pro provádění obchodu s devízovými prostředky
7.
Základní povinnosti obchodu s devizami a valutami
8.
Kurzovní lístek
9.
V ČR jsou vydávány
10.
Peněžní pomoc konzulárních úřadů ČR občanům v zahraničí

Úryvek

"Směnárenské služby
- poskytování směnárenských služeb je upraveno devízovým zákonem a na něj navazujícími předpisy vydanými Ministerstvem financí ČR a ČNB
- obchodem s devízovými hodnotami se rozumí koupě nebo prodej devízových hodnot provedené na vlastní nebo cizí účet a jejich směnu
- mezi devízové hodnoty patří i valuty a devizy

Devizy
- peněžní prostředky v cizí měně na účtech v tuzemských nebo zahraničních peněžních ústavech

Valuty
- peněžní prostředky v cizí měně ve formě bankovek, mincí a stravenek

Zahraniční platební dokumenty - patří mezi devizy a obvykle jsou devízovány jako doklady s nimž je spojeno právo na peněžní plnění."

Poznámka

Albrechtova střední škola

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5692a1028edb6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Smenarenske_sluzby.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse