Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Smlouva o běžném účtu - 13/13

Smlouva o běžném účtu - 13/13


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text popisuje smlouvu o běžném účtu. Nejdříve charakterizuje pojmové znaky této smlouvy, poté se zabývá bezhotovostním a hotovostním platebním stykem. Informuje o právech a povinnostech majitelů účtů, i povinnostech a oprávněních banky. Věnuje se kontokorentnímu účtu, zániku smlouvy, i důsledky smrti majitele běžného účtu. Předchozí část naleznete zde Kupní smlouva podle Obchodního zákoníku - 12/13.

Obsah

1.
Pojmové znaky smlouvy
1.1.
Podstatnými částmi smlouvy o běžném účtu jsou
2.
Bezhotovostní platební styk
3.
Hotovostní platební styk
4.
Majitel/majitelé účtu
5.
Povinnosti a oprávnění banky
6.
Kontokorentní účet
7.
Zánik smlouvy
7.1.
Výpověď majitelem účtu
7.2.
Výpověď bankou
8.
Důsledky smrti majitele běžného účtu

Úryvek

"BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Klient provádí bezhotovostní platby převodem peněžních prostředků z účtu na účet prostřednictvím těchto platebních prostředků:
• jednorázového nebo trvalého příkazu k zúčtování (příkaz vyhotovuje plátce ve formě příkazu k úhradě nebo příjemce formou příkazu k inkasu) – na základě písemné formy dohodnuté s bankou
- jednorázovým příkazem se provádí úhrada jakýchkoliv plateb
- trvalým příkazem k úhradě se provádí:
 opakující se platby pro stejného příjemce splatné v určitém termínu
 pravidelné převody v určité výši nebo nad stanovený limit zůstatku na účtu, nebo celého jeho zůstatku
• šeku z účtování
• bankovní platební karty

Na příkazech k zúčtování uvádí klient:
 bankovní spojení plátce
 bankovní spojení příjemce – číslo účtu a identifikační kód banky
 částku
 označení měny
 konstantní symbol (charakter platby)
 podpis; u PO označení příkazce
 datum vystavení

- PŘEVODEM se rozumí operace prováděná na základě příkazu, kt. dal příkazce své převádějící instituci za účelem převedení peněžních prostředků ve prospěch příjemce
- BĚŽNÝ ÚČET = účet, na kt. banka přijímá peněžité vklady a platby od jiných osob a ze kt. banka provádí peněžité výplaty a platby pro jiné osoby

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Klient může provádět v hotovosti prostřednictvím banky:
• složením hotovosti k převodu peněžních prostředků ve prospěch účtu příjemce pokladním dokladem banky
• složením hotovosti k výplatě částky v hotovosti pokladním dokladem banky
• poukazem peněžních prostředků ze svého účtu k výplatě částky v hotovosti pokladním dokladem banky
• šekem vystaveným k výplatě částky v hotovosti (pokladní šek)
• výběrem hotovosti pokladním dokladem banky
• bankovní platební kartou

MAJITEL/MAJITELÉ ÚČTU

- pouze majitel účtu je oprávněn SoBÚ uzavřít, změnit nebo vztah s bankou ukončit → nakládání s účtem
- příkazy k provedení platby dává majitel účtu; u PO statutární orgán (osoby oprávněné jménem PO jednat)
- jiná osoba může s účtem nakládat na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu
- podpis majitele na plné moci musí být úředně ověřen
- osoba, kt. byla majitelem účtu udělena plná moc k nakládání s účtem, není oprávněna udělit stejnou plnou moc další osobě → absolutní neplatnost plné moci pro rozpor se zákonem (§ 39 OZ)
- běžný účet může být zřízen pro více osob (jejich počet není omezen) – každá z nich má postavení majitele účtu
- spolumajitelé nakládají s účtem společně, pokud se ve smlouvě s bankou nedohodnou, že s účtem nakládá pouze jeden z nich
- SoBÚ nebo rozhodnutí soudu může upravit podíly jednotlivých spolumajitelů na zůstatku peněžních prostředků na účtu
- některé osoby mohou mít pouze dispoziční právo se zůstatkem běžného účtu na základě zmocnění daného majitelem zpravidla v podpisovém vzoru
- s prostředky na BÚ mohou disponovat osoby, kt. jsou uvedeny v podpisových vzorech (mají náležitosti plné moci) - je zde vymezen rozsah zmocněncova oprávnění
- povinnost majitele účtu platit bance úplatu nemusí být ve smlouvě sjednána – vyplývá ze zákona
- banka nezřizuje klientům anonymní účty "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.michalcerny.net/LL-1.2006-pdf.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18924
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse