Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce ze základů veřejného a soukromého práva je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je smlouva o dílo vymezena dle občanského zákoníku a blíže popsány její náležitosti. Zpracována je zde rovněž problematika odpovědnosti za vady díla a odstoupení od smlouvy. Praktická část charakterizuje konkrétní smlouvu o dílo na zajištění dodávky vzduchotechnického zařízení do rodinných domů a dodává její plné znění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Smlouva o dílo
2.1.1.
Obecné vymezení
2.1.2.
Pojem dílo
2.2.
Náležitosti smlouvy o dílo
2.2.1.
Smluvní strany
2.2.1.1.
Povinnosti zhotovitele
2.2.1.2.
Povinnosti objednatele
2.2.2.
Předmět díla
2.2.3.
Cena za dílo
2.2.3.1.
Cena podle rozpočtu
2.2.3.2.
Cena podle cenového předpisu
2.2.3.3.
Cena stanovená odhadem
2.3.
Odpovědnost za vady díla a záruka
2.3.1.
Odpovědnost za vady
2.3.2.
Záruční odpovědnost
2.3.3.
Oznámení vad
2.3.4.
Záruční list
2.4.
Odstoupení od smlouvy
3.
Praktická část
3.1.
Charakteristika smlouvy o dílo
3.2.
Smlouva o dílo
4.
Závěr

Úryvek

"TEORETICKÁ ČÁST
1 Smlouva o dílo
1.1 Obecné vymezení
Smlouva o dílo má duplicitní úpravu. Smlouvy upravuje jak občanský, na který se zaměřím, tak i obchodní zákoník:
 Občanský zákoník upravuje vztahy mezi subjekty na základě právní rovnosti. Pokud nemá obchodní zákoník zvláštní úpravu, upravuje vztahy mezi občany a také mezi podnikatelskými subjekty. Pro účely obchodněprávních vztahů, které vznikají při uzavírání smlouvy o dílo, lze pouze vzít základní ustanovení týkající se věcných práv a další ustanovení, které nejsou v obchodním zákoníku uvedeny.
 Obchodní zákoník upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, které se týkají jejich podnikatelské činnosti.
Smlouvu o dílo upravuje Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o dílo je upravena v § 631 - § 643. Občanský zákoník dále upravuje i další dva typy tohoto závazkového vztahu:
 Zhotovení věci na zakázku (§ 644 - § 651) – „Je-li dílem zhotovení věci na zakázku, vznikne podle § 644 ObčZ objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky věc zhotovil, a povinnosti zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci.“1
 Smlouva o opravě a úpravě věci (§ 652 - § 656) – „Je-li dílem oprava nebo úprava věci, vznikne obejdnateli podle § 652 odst. 1 ObčZ právo,
1 ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, 2010. Beckova edice právo a hospodářství. s. 25. ISBN 9788074003110.

aby mu zhotovitel podle jeho objednávky provedl opravu nebo úpravu věci, a povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za opravu nebo úpravu věci.“2
Ustanovení § 631 vymezuje smlouvu o dílo následovně: „Smlouvu o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí.“ Z této definice vyplývá, že se jedná o dvoustranný právní úkon, kterým se zhotovitel zavazuje k provedení díla a to na své nebezpečí. Zhotovitel je tedy zodpovědný za veškeré právní skutečnosti, které souvisí s vyhotovením díla. A objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení kupní ceny. Jedná se o tzv. synallagmatický závazkový právní vztah, jehož cílem je poskytnout dílo objednateli za úplatu a podle obsahu smlouvy.
„Smlouva o dílo je uzavírána v případě, jestliže plněním smlouvy je vytvářena nová věc nebo nějaká jiná hodnota (bez ohledu na skutečnosti, zda materiál nutný pro vytvoření díl dodal objednatel nebo zhotovitel).“3
Smlouva o dílo nemá předepsanou písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít písemnou, ústní i konkludentní formou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27488
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse