Smlouva o otevření akreditivu

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá smlouvou o otevření akreditivu. Heslovitě vypisuje nejčastější příčiny obchodní nejistoty. Definuje základní pojmové znaky smlouvy. Zejména se zaměřuje na definici akreditiv, akreditivu dokumentárního, oznámeného a potvrzeného. Vypisuje dělení druhů akreditivů podle stupně zajištění a podle platebních podmínek. Informuje o dokumentárním akreditivu.

Obsah

1.
Nejčastější příčiny obchodní nejistoty
2.
Pojmové znaky smlouvy
2.1.
Podstatné části smlouvy o otevření akreditivu
2.2.
Akreditiv a akreditiv dokumentární
2.3.
Akreditiv oznámený (nepotvrzený)
2.4.
Akreditiv potvrzený
2.5.
Dělení akreditivu podle stupně zajištění
2.6.
Členění akreditivů podle platebních podmínek
3.
Dokumentární akreditiv

Úryvek

"Nejčastější příčiny obchodní nejistoty (zda partner dodrží obchodní smlouvu) pro obě smluvní strany plynou z toho, že:
• smluvní strany se neznají (často se přidružuje i komunikační problém způsobený jazykovou bariérou),
• vznikají pochybnosti o schopnosti kupujícího platit,
• vznikají pochybnosti o ochotě prodejce dodat sjednané zboží,
• politická či ekonomická situace v zemi obchodního partnera není stabilní.

- důsledkem těchto zvýšených rizik je snaha obou zúčastněných stran najít způsob garance, jehož výsledkem bude, že vývozce obdrží platbu za zboží, kt. dodal, a že dovozce získá a zaplatí právě takové zboží, kt. si objednal.
- tuto jistotu mohou obě smluvní strany zvýšit prostřednictvím vhodně zvoleného platebního (a současně i zajišťovacího) instrumentu, např. dokumentárního akreditivu
- Akreditiv není využíván jen pro vztahy mezi tuzemskými podnikateli, ale rovněž v mezinárodním obchodu

Akreditiv plní dvě funkce:
• zajišťovací prostředek – usnadňuje uspokojení peněžité pohledávky oprávněného vůči příkazci
• platební prostředek

POJMOVÉ ZNAKY SMLOUVY
- Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě (oprávněnému, beneficientovi) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu
- není-li úplata za otevření akreditivu smluvena, je příkazce povinen zaplatit bance úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy (vychází se z průměrů sazebníků bank)

PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY O OTEVŘENÍ AKREDITIVU JSOU:
a) určení PŘÍKAZCE a BANKY,
- banka = PO se sídlem v ČR, kt. byla založena jako AS a kt. má povolení působit jako banka
- příkazce = PO nebo FO
b) určení OPRÁVNĚNÉHO (beneficienta)
- může být i sám příkazce (při tzv. osobním nebo cestovním akreditivu)
c) určení plnění, kt. se banka zavazuje poskytnout na účet příkazce,
- peněžitá částka, akceptace směnky, odkoupení směnky nebo obstarání akceptace směnky
d) určení podmínek, kt. musí splnit oprávněný,"

Poznámka

Informace platné k 1. 1. 2010.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18833
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse