Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Smlouva o tichém společenství - 11/13

Smlouva o tichém společenství - 11/13


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje se smlouvou o tichém společenství. Nejdříve je tato smlouva definována, poté je heslovitě popsán rozdíl této smlouvy mezi smlouvou o úvěr a komanditní společností. Jsou charakterizovány pojmové znaky smlouvy. Práce se dále zabývá formou vkladu a právy tichého společníka. V závěru je zmíněn zánik smlouvy. Předchozí část naleznete zde Kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva - 10/13, následující Kupní smlouva podle Obchodního zákoníku - 12/13.

Obsah

1.
Smlouva o tichém společenství (STS) – definice
2.
Rozdíl mezi STS x Smlouvou o úvěru
3.
Rozdíl mezi STS x Komanditní společností o 1 komplementáři a 1 komanditistovi
4.
Účastníci smlouvy
4.1.
Příjemce vkladu
4.2.
Tichý společník (TS)
5.
Pojmové znaky a podstatné části smlouvy
5.1.
Mezi podstatné části STS zákon řadí:
6.
Forma vkladu TS a způsob jeho splácení (předání) podnikateli
6.1.
Formy poskytnutí vkladu
7.
Práva tichého společníka
7.1.
Nárok na podíl
7.2.
Podíl na ztrátě
8.
Zánik smlouvy
8.1.
Účast TS na podnikání zaniká (taxativní důvody)
8.2.
Zrušení závazku ze smlouvy
8.3.
Judikatura
8.4.
Shrnutí teoretických poznatků

Úryvek

"- Smlouva o tichém společenství (dále též jen „STS“) je závazkovým právním vztahem, ale značně se blíží obchodní společnosti
- jejím uzavřením nevzniká nový právní subjekt, ale vnitřní obligační vztah mezi podnikatelem a tichým společníkem, proto se nezapisuje do OR

ROZDÍL MEZI STS X SMLOUVOU O ÚVĚRU
- vkladem TS nemusí být pouze peníze a TS nemá a ani nesmí mít z vkladu zajištěn bezpečný úrokový výnos
- kdyby měl TS zajištěn pevný úrokový výnos, jednalo by se patrně o simulaci úvěrové smlouvy

ROZDÍL MEZI STS X KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTÍ O 1 KOMPLEMENTÁŘI A 1 KOMANDITISTOVI
- KS je PO zatímco tiché společenství je obligačním vztahem
- komanditista se nepodílí na podnikání komplementáře, ale na podnikání komanditní společnosti
- postavení TS je bezpečnější než postavení komanditisty, protože v případě prohlášení konkursu na majetek podnikatele získává TS postavení konkursního věřitele x KS to tak není

- schválení STS a jejich změn náleží do působnosti VH SRO a AS (§ 125/1 písm. l, § 187/1 písm. m)
- v osobních společnostech by o STS měli rozhodnout všichni společníci, v družstvu členská schůze (§ 239 odst. 5)
- základním znakem STS je majetková účast tichého společníka na podnikání podnikatele a také na hospodářském výsledku jeho podnikání
- tichý společník se na podnikání přímo neúčastní, nemůže rozhodovat a jednat v konkrétních obchodních případech

1. ÚČASTNÍCI SMLOUVY

- STS se vždy řídí ObZ – bez ohledu na to, kdo je tichým společníkem (FO, FO – podnikatel, PO, tuzemská osoba, zahraniční osoba)

PŘÍJEMCE VKLADU
- příjemcem vkladu musí být vždy podnikatel – viz § 2 odst. 2 ObZ (zapsaný nebo nezapsaný do OR, osoba tuzemská i zahraniční)

TICHÝ SPOLEČNÍK (TS)
- jedna a táž osoba může být TS několika podnikatelů
- TS nemusí být podnikatel (FO, PO, zahraniční osoba)
- jeden a týž podnikatel může mít více tichých společníků; s každým z nich musí uzavřít samostatnou smlouvu (zákon přímo neuvádí, dovozuje literatura)
- jiný postup by vedl k omezení „tichosti“ vztahu mezi podnikatelem a každým z TS
- mezi tichými společníky jednoho podnikatele neexistuje ex lege žádný vztah
- mohli by však mezi sebou uzavřít dohodu ke společnému postupu v určitých záležitostech
- není vyloučeno, aby na straně tichého společníka vystupovalo několik solidárně zavázaných účastníků jako jedna smluvní strana"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: www.michalcerny.net/LL-1.2006-pdf.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18874
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse