Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sňatečnost a průměrný věk obyvatel v České republice

Sňatečnost a průměrný věk obyvatel v České republice

Kategorie: Statistika, Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Sňatečnost, minimální sňatkový věk, rodinný stav, určitý stupeň pokrevnosti, pohlaví novomanželů. Ukazatele A a B - sňatečnost, průměrný věk obyvatel. Vstupní data - kraje spadající do jednotlivých regionů soudržnosti, sledované ukazatele A a B v roce 2004 v rámci NUTS III, sledované ukazatele v roce 2004 A a B v rámci NUTS II, sňatečnost v ČR v letech 1991-2004. Teoreticko-metodická část - relativní a absolutní četnosti znaků, míra centrální tendence, vážený aritmetický průměr, míra variability, rozptyl. směrodatná odchylka, variační koeficient, pravidlo 6 sigma, Cramerův kontingenční koeficient, kovariance, lineární regrese. Analýza dat - sňatečnost v NUTS III a v NUTS II v roce 2004, průměrný věk v NUTS II a v NUTS III v roce 2004, analýza zjištěných dat v rámci krajů (NUTS III) (absolutní a relativní četnost sňatečnosti v NUTS III, průměrný věk obyvatel v letech 2003-2004, hodnoty vybraných ukazatelů v NUTS III), analýza zjištěných dat v rámci regionů soudržnosti (NUTS II)(absolutní a relativní četnost počtu sňatků v NUTS III, průměrný věk obyvatel v NUTS II, hodnoty vybraných ukazatelů v NUTS II, regresní model, regresní model ukazatelů A a B v NUTS II).

Obsah

1
Vstupní data
2
Teoreticko – metodická část
3
Analýza dat
3.1
Analýza zjištěných dat v rámci krajů (NUTS III)
3.2
Analýza zjištěných dat v rámci regionů soudržnosti (NUTS II)
4
Závěr

Úryvek

"4 Závěr
V mé seminární práci jsem se zaměřil na sledování dvou ukazatelů, kterými jsou ukazatel sňatečnosti a ukazatel průměrného věku obyvatel a to v rámci územněsprávního členění NUTS II a NUTS III. Na první pohled se zdá, že oba ukazatele spolu vůbec nesouvisí a že mezi nimi neexistuje žádná závislost, ale opak je pravdou.

Na základě získaných dat byla mezi oběma ukazateli zjištěna lineární závislost, ačkoliv byla poměrně slabá. Ke zjištění lineární závislosti byl použit korelační koeficient. Na základě jeho použití byla v rámci NUTS III zjištěna přímá lineární závislost o velikosti 0,47, což je závislost středně silná. V rámci členění NUTS II byla zjištěna přímá lineární závislost poměrně menší, a to 0,19. Důvodem bude nejspíš to, že územní členění NUTS III se skládá ze 14 částí, zatímco členění NUTS II se skládá pouze z 8 částí.

Co se týče variability ukazatele průměrného věku obyvatelstva v rámci NUTS II i NUTS III, hodnota byla přibližně stejná, a to okolo 2%. Kdežto variabilita ukazatele sňatečnosti se v jednotlivém územním členění poměrně lišila a to zhruba o 30%. Důvodem bylo to, že počet obyvatel se jednotlivých krajích liší a tím pádem se liší i počet sňatků. Kdežto v jednotlivých regionech soudržnosti je počet obyvatel přibližně stejný a tím pádem je přibližně stejný i počet sňatků.

A jak se budou vyvíjet oba ukazatele v dalších letech? Jak již naznačuje dlouholetý vývoj, počet obyvatel České republiky se neustále snižuje a tím pádem se snižuje i sňatečnost, zatímco průměrný věk obyvatel neustále roste. Důvodem příčiny vývoje prvního ukazatele je to, že lidé si odkládají manželství a tím pádem i mateřské povinnosti na pozdější dobu, protože si chtějí nejdříve udělat kariéru. Na druhé straně důvodem růstu průměrného věku je to, že se neustále zlepšuje lékařská péče, což má za následek snižování úmrtnosti. Ovšem v roce 2004 oproti roku 2003 počet obyvatel i počet sňatků nepatrně stoupl, což je pro naši populaci velice pozitivní efekt."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6136
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse