Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Socializace jako psychologicko-sociologický proces - maturitní otázka maturitní otázka 6/23

Socializace jako psychologicko-sociologický proces - maturitní otázka maturitní otázka 6/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Šestá maturitní otázka zkoumá socializaci jako psychologicko-sociologický proces. Definuje proces socializace, věnuje se sociálnímu učení a jeho obecným mechanismům – asociaci, posilování, observaci, nápodobě, anticipaci a identifikaci. Zabývá se subjektem a objektem, představuje socializační činitele, sociální role a sociální normy. V závěru uvádí funkce socializace a složky sociálního procesu. Vypracovanou 5. maturitní otázku naleznete zde Vznik a vývoj sociologie - maturitní otázka 5/23 a 7. zde Sociální útvary, konflikt a jejich řešení - maturitní otázka 7/23.

Obsah

1.
Socializace
2.
Sociální učení
3.
Subjekt a objekt
4.
Socializační činitelé
4.1
Rodina – primární socializace
4.2
Vrstevnická skupina
4.3
Škola
5.
Sociální role
6.
Sociální normy
7.
Funkce socializace
8.
Složky socializace

Úryvek

"Sociální role
V průběhu socializace si člověk osvojuje řadu sociálních rolí. Termín sociální role lze definovat jako souhrn ustálených způsobů chování, které společnost očekává od jedince, jenž tuto roli zaujímá.

Obsah role je podmíněn sociokulturně, nicméně každý jedinec realizuje roli svým jedinečným způsobem (syn, student…). Člověk zastává několik rolí zároveň a role se v průběhu života mění. Míra identifikace s rolí záleží na tom, do jaké míry je to role žádoucí, chtěná a do jaké míry odpovídá schopnostem a hodnotovému systému jedince.
Jelikož je jedinec většinou členem více sociálních skupin, zastává více sociálních rolí zároveň. Tato situace může vést ke konfliktu mezi rolemi, kdy očekávané chování vyplývající z jedné role může být v protikladu k očekávanému chování vyplývajícímu z druhé role. Dalším druhem konfliktu je konflikt v rámci jedné role, při němž se jedinec nedokáže vyrovnat s nároky, které na něj klade okolí. Konflikt já versus role nastává v situaci, kdy vzniká rozpor mezi potřebami či schopnostmi jedince a očekávaným chováním vyplývajícím z role (např. nezralý mladý otec).

Sociální normy
Socializační proces je regulován soustavou sociálních norem, které jsou určitým druhem očekávání, určujícím vhodné a nevhodné chování v daných situacích. Normy lze tedy považovat za stavební prvky společnosti.
Určujícím východiskem norem jsou obecné ideje odkazující ke kategoriím společensky žádoucího, správného a dobrého, tj. hodnoty.
Sociální normy lze dělit na nepsané obyčeje a mravy a obvykle psané zákony. K obyčejům řadíme běžné konvence upravující denní činnost, které se přenášejí z generace na generaci (např. stolování). Jejich nerespektování nevede k morálnímu odsouzení, je většinou vnímáno jako něco „divného“.
Etickému hodnocení vždy podléhají mravy, neboť se vztahují k důležitým obecným hodnotám společnosti. Jejich překročení je hodnoceno v kategoriích „zla“ a vyvolává tvrdé sankce.
Zákony jsou sociální regulativy, které upravují nejdůležitější složky života skupiny. Roli dohlížitele nad právním rámcem plní v moderních společnostech stát. Respektování norem ve společnosti zajišťují tři základní mechanismy:
1) Interiorizace (zvnitřnění) – společenské normy přijme jedinec jako měřítko, které je mu přirozeně vlastní. Děje se tak převážně socializací.
2) Systém sankcí – v sociologickém chápání je sankcí jak negativní (trest), tak pozitivní postup (odměna) vedoucí k posílení sociální normy. Sankce mohou být také formální (vázány na přesně vymezené postupy) a neformální (prováděny spontánně).
3) Sociální kontrola – soubor prostředků, jimiž je udržován řád a stabilita ve společnosti. Sociální kontrola zahrnuje systém tabu, jež zakazují určité chování a nařizují účast na rituálech, a veřejné mínění, které dohlíží na dodržování obyčejů a zvyků a v případě porušení vyvíjí tlak na členy společnosti; také politické, náboženské a právní systémy

Funkce socializace
- zajišťování kontinuity společnosti – duchovní i materiální hodnoty předávány dalším generacím
- vytvoření a upevňování kulturních tradic – do dalších generací se přenášejí jen ty kvalitní
- zajišťuje stabilitu společnosti – stabilitu společenského uspořádání"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20319
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse