Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Socializace jedince a sociální komunikace - maturitní otázka 1/3

Socializace jedince a sociální komunikace - maturitní otázka 1/3

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje s procesem a činiteli socializace, všímá si významu rodiny, školy a vrstevníků v socializaci dítěte. Věnuje se sociální komunikaci, zaměřuje se především na charakteristiku jejích druhů. Dále se zabývá problematikou motivace, popisuje její zdroje a v závěru se krátce věnuje lidským hodnotám. Následující maturitní otázku naleznete zde Sociální útvary - maturitní otázka 2/3.

Obsah

1.
Socializace jako proces
2.
Základní aspekty socializace
3.
Socializace osobnosti
4.
Socializační činitelé a zvláštnosti jejich působení
4.1
Instituce
4.2
Osoby
5.
Socializace v rodině a ve škole
5.1
Socializace v rodině
5.2
Socializace ve škole
5.3
Socializační význam vrstevníků
6.
Sociální procesy
6.1
Sociální zkušenost
6.2
Sociální učení
6.3
Adaptace
6.4
Výchova
6.5
Spolupráce
6.6
Soutěžení (kooperace)
6.7
Konflikt
7.
Společenský styk
7.1
Chyby při vnímání druhých
8.
Sociální komunikace
8.1
Druhy komunikace mezi lidmi
8.2
Verbální komunikace
8.3
Neverbální komunikace
8.4
Masová komunikace
9.
Motivace a postoje ve společenském životě
10.
Hodnoty a hodnotová orientace

Úryvek

"SOCIALIZACE JAKO PROCES
Člověk přichází na svět jako biologická bytost, společenskou bytostí se stává – jeho lidství je zpočátku jen v jeho lidské podobě a stojí před ním životní úkol – stát se člověkem také ve smyslu psychologickém.
Proces socializace je obvykle definován jako proces utváření osobnosti, jejím začleňováním do společnosti. To znamená, že v procesu své socializace jedinec přijímá za své určité zásady, hodnoty, způsoby chování, názory, postoje apod., které jsou v dané společnosti náležité a správné. Socializace je někdy z hlediska kulturního nazývána AKULTURACÍ.
Socializace je ve složitý proces přeměn, které začínají osvojováním základních kulturních návyků, později mluvené řeči a dalšími změnami až po vypracování do role svého pohlaví, orientace ve světě hodnot a jejich přijímání, tzv. zvnitřnění. V podstatě je to proces učení, zejména sociálního, protože se uskutečňuje od nejrannějšího dětství v jeho stycích s ostatním sociálním okolím, je ovšem ovlivněno i biologickou determinací – to vše vytváří z jedince díky socializaci nezaměnitelnou individualitu.
Tím jedinec do dané společnosti patří – ona je jeho společností a on je jejím členem.
• Socializace je proces celoživotní. Jeho těžiště je jednoznačně v dětství a mládí jedince, avšak i v pozdějším věku, dokonce ve stáří (např. v souvislosti s odchodem do důchodu) mohou vyvstat palčivé problémy socializace.
• Socializace osobnosti se děje určitými socializačními mechanismy. Tímto termínem se označují procesy, vedoucí k vývoji osobnosti sociálními vlivy. Jsou to:
• Sociální učení
• Vzdělávání a výchova
• Sociální zkušenosti
• Formy adaptace atd.

Socializace je vysoce komplexní proces, začínající v novorozeneckém věku v rodině, pokračující ve škole a zaměstnání, determinovaný masmédii, ale i příslušností k různým skupinám pracovním, zájmovým a dalším. Základy vytváří tzv. primární socializace, uskutečňuje se v rodině v procesu rodinné výchovy; cílem rodinné výchovy uvést dítě do příslušného konkrétního kulturního prostředí, naučit je orientaci v tomto prostředí plném symbolů a společenských standardů. Na tuto primární socializaci poté navazuje další společenská instituce, škola, a později pracovní organizace, kde se učí rolím pracovním. Socializace je velmi široký pojem pro celkový proces, v jehož rámci se osobnost vyvíjí jemu vlastní sociálně adekvátnímu schématu sociálního chování a vlastního prožívání prostřednictvím styku a komunikace s jinými lidmi. Produktem socializace je v určitém smyslu sociální role, které v životě zaujímáme a jejichž povinnosti přijímáme. Socializace tak vede přijímání těchto sociálních rolí (viz předešlé maturitní téma), tj. způsoby chování, které sociální role od jedinců očekává z hlediska jeho věku a společenskému statusu (viz opět předchozí maturitní téma).
Socializaci chápeme jako proces, v němž jedinci vyvíjí a rozvíjejí své kvality, které jsou podstatné pro jejich úspěšné zařazení a uplatnění ve společnosti – je to neustálý sociální vývoj."

Poznámka

Práce je psaná částečně v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21048
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse