Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Sociálně patologické jevy a jejich prevence

Sociálně patologické jevy a jejich prevence

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se věnuje tématu sociálně patologických jevů a jejich prevenci. Nejprve pohlíží na sociálně patologii v kontextu věkových kategorií a poté podává přehled sociálně patologických jevů a jejich faktorů. Druhá část se věnuje fenoménu obtížné vychovatelnosti a možnosti prevence sociálně patologických jevů především ve školním vzdělávání.

Obsah

1.
Sociálně patologické jevy
1.1.
Sociálně patologické jevy ve věkových skupinách
1.1.1.
Věková kategorie 6–15 let
1.1.2.
Mladiství 15–18 let
1.1.3.
Věková kategorie 18–24, resp. 30 let
1.2.
Přehled sociálně patologických jevů
1.2.1.
Antisociální chování a kriminalita
1.2.2.
Toxikomanie
1.2.3.
Krádeže
1.2.4.
Opuštění domova, záškoláctví
1.2.5.
Lež
2.
Prevence sociálně patologických jevů
2.1.
Obtížná vychovatelnost
2.2.
Prevence a její dimenze
2.3.
Problematika drog a její prevence
2.4.
Podmínky účinného systému prevence sociálně patologických jevů
2.5.
Výchovné programy ve školách

Úryvek

"12. A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, PŘEHLED, PŘÍČINY.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Při zkoumání příčin a podmínek trestné činnosti a hledání nejúčinnější prevence u mládeže je vhodné rozlišovat věkové kategorie dětí (6 – 15 let), mladistvých (15 – 18 let) a mladých dospělých (18 – 24 let, případně 18 – 30 let) – kriminologické členění.

Věková kategorie 6 – 15 let
Spodní věková hranice je určena počátečním obdobím v němž jsou registrovány první příznaky jednání dětí, které jsou v rozporu se společenskými pravidly a normami, které mají charakter určitého provinění. Již mezi 6 – 8 rokem jsou však registrovány i případy jednání, které kdyby byly páchány po dovršení 15 let, byly by hodnoceny jako trestné činy. Horní věkovou hranici pak tvoří věková hranice trestní odpovědnosti.
Většina dětských provinilců se dostává do rozporu se zákonem okolo 12 roku života – výrazně se projevuje vliv rodinného prostředí = dětská delikvence úzce souvisí se škodlivým výchovným prostředím v některých rodinách.
Důležitým předpokladem žádoucího vývoje osobnosti dítěte je úplnost rodiny (avšak samotný fakt úplnosti rodiny není ještě zárukou kvality výchovného prostředí dítěte).
S přibývajícím věkem – stále intenzivnější vliv školního prostředí se všemi jeho antikriminogenními a kriminogenními vlivy; pokud dochází k narušování jednoty výchovy ve škole a v rodině, může být negativně ovlivněna celková orientace mladého jedince – ve věku kolem 12 let se výrazně projevují všechny kladné i záporné rysy charakteru mladého člověka, rozvíjí se kladný poměr k práci apod. – dítě v tomto věku je již obeznámeno s pravidly chování ve škole i ve společnosti, se základními vztahy v kolektivu spolužáků, s požadavky učitelů a se školními povinnostmi. Vytváří se základní vztah ke společnosti – pokud je toto období dítěte negativně ovlivňováno (ať už ze strany rodičů, učitelů, vychovatelů, spolužáků atd.), může to rozhodující měrou negativně ovlivnit celý socializační proces a veškeré jeho další jednání.
Jeden z nejrozšířenějších, nezávažnějších negativních jevů této věkové skupiny – záškoláctví – děti tím řeší problémy při zvládnutí náročné učební látky, konflikty s rodiči, učiteli, spolužáky. Volný čas takto získaný na úkor školní docházky je dítětem zpravidla využíván bez jakékoliv kontroly ze strany rodičů i školy, což vytváří podmínky pro vznik dalšího nežádoucího jednání – potulování, požívání alkoholických nápojů, nealkoholová toxikomanie, výtržnosti, drobné krádeže apod..
Komplex kriminogenních vlivů je doplňován některými sociálními a biologickými zvláštnostmi této věkové kategorie – jde o zvýšený vliv rodiny a vychovatelů; u delikventních dětí se často projevuje nedostatečný citový rozvoj, není ještě dostatečně rozvinuta schopnost přiměřeně hodnotit vztahy okolního světa i konkrétní situace, někdy chybí schopnost rozpoznat škodlivost svého jednání a posoudit jeho možné následky. V prepubertálním a pubertálním období přistupují ještě problémy spojené s fyzickým a psychickým zráním, projevuje se zřejmá citová labilita a zranitelnost."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně, podtržením či kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse