Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální determinace v etopedii

Sociální determinace v etopedii

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zabývá sociálními aspekty příčin problémového chování. Rozebírá jednotlivé činitele socializace, přičemž se soustředí především na jejich negativní účinky. Text se dále věnuje rizikovým faktorům vzniku závislosti a rizikovým skupinám. Pozornost je zaměřena na popis závislosti na alkoholu, cigaretách, drogách a také na charakteristiku patologického hráčství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rodina
3.
Životní prostředí
4.
Parta, sekta, náboženská skupina
5.
Školní prostředí
6.
Vliv médií
7.
Rizikové faktory vzniku závislosti a rizikové skupiny
7.1.
Alkohol
7.2.
Kouření
7.3.
Drogy
7.4.
Patologické hráčství
8.
Rizikové faktory vztahové patologie

Úryvek

"Rodina
„Výchova v rodině a vliv rodičů představuje důležitý faktor působení na vývoj osobnosti dítěte. Rodina dítě formuje, stává se pro něj modelem chování k ostatním lidem. Dítě si zde postupně osvojuje a začíná chápat různé sociální role.“
„Rodina je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým selháváním dětem umožňuje kriminální chování.“ Mezi negativní vlivy rodinného prostředí patří případy, kdy: „rodiče jsou abnormální osobnosti- rizikové jsou rodiny alkoholiků, toxikomanů a asociálních jedinců obecně, dále emočně chladných osob, jedinců s poruchou osobnosti apod.
rodina je neúplná- v rodině chybí vzorce chování druhého pohlaví, osamělý rodič má složitější situaci, kterou často nezvládá. V mnohých případech trpí dítě i citovým strádáním, především steskem po druhém rodiči, často se z případného rozvodu obviňuje.
rodina je dysfunkční- jde o úplnou rodinu, která ale funguje pouze formálně. Může se jednat o rodinu, kde jsou problémy a manželé spolu zůstávají tzv. kvůli dětem nebo rodina neposkytuje dítěti podněty pro jeho rozvoj. V tomto případě se většinou jedná o rodiny značně pracovně zaneprázdněných rodičů, kde je dostatek finančních prostředků, ale chybí citové zázemí, pozitivní vzory chování apod. Děti z takových rodin se nudí, ztrácejí životní smysl i cíl.
rodina toleruje poruchové jednání- některé subkultury a sociální skupiny dokonce považují poruchové chování za vhodné a nutné. Existují přímo rodinné gangy, nejčastěji zlodějské, které učí své děti kapsářským dovednostem, podvádění a dalšímu delikventnímu chování.“
„Neadekvátní péče o dítě má řadu forem, přechody mezi nimi jsou ovšem plynulé a mnohdy se vyskytují současně:
týrání dítěte- tělesné (včetně nepřiměřených tělesných trestů), emoční (např. nadměrná kritika, sociální izolace) a Münchhausenův syndrom v zastoupení (rodiče předstírají nebo vyvolávají u dítěte nejrůznější somatické obtíže a příznaky a dožadují se opakovaných i invazivních vyšetření a léčby dítěte.
sexuální zneužívání- v rodině i mimo domov
zanedbávání dítěte- v otázkách výživy, hygieny, stimulace, nedostatečný dohled či vystavování stresovým situacím, nebezpečí doma i mimo domov
psychická deprivace- zanedbávání a psychická deprivace se vztahují více k dlouhodobějším charakteristikám sociálního prostředí a k emočnímu klimatu, v němž dítě vyrůstá. Psychická (zejména emoční a podnětová) deprivace znamená dlouhodobý nedostatek uspokojování potřeby lásky, vřelého intenzivního vztahu a dostatečného přísunu přiměřených podnětů z prostředí.“

Životní prostředí
„Na rozvoj poruchového způsobu chování může mít vliv také určitý styl života a určité životní prostředí, ve kterém jedinec tráví většinu dne. Typický je anonymní způsob životy na sídlištích, kde je velké množství lidí. Jeden druhého tu nejen nezná, ale také se o sebe většinou nezajímají. Děti a mladiství se zde chovají asociálně více, než v místech, kde nelze spoléhat na anonymitu.“"

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, studijní program Vychovatelství, studijní obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, předmět Etopedie 1.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21299
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse