Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Sociální deviace - zjevné (rozpoznané a označkované)deviantní chování, zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování, zjevné poruchy psychických funkcí člověka (myšlení, emocí), zjevné deviantní sociální charakteristiky (příslušnost k určité skupině) při normálním vzhledu, deviace biologické-genetické-nedostatek či nadbytek různých hormonů, sociální deviace (psychologické-porucha, socializace v raném dětství, kulturní-rozdílné hodnocení chování v různých kulturách), semideviace, koncepce chápání deviací (normativní a relativistický přístup). Typy chování - chování konformní, to je chování vyhovující normě, chování deviantní, to je chování porušující normy, deviace skryté, falešná označkování. Sociologické koncepce deviantního aktu - sociologické deviace deviantní kariéry, identity, sekundární deviace, funkce sociálních deviací, odpovědnost jedince, deviantní skupina. Sociologické teorie sociálních deviací - biologická teorie sociální deviace, psychologická teorie sociální deviace, behaviorální teorie sociální deviace a teorie sociálního učení, Chicagská škola a teorie sociální dezorganizace, Emil Durkheim a jeho teorie anomie , teorie anomie R.K.Mertona, kontrolní teorie sociální deviace, teorie značkování – Labelling, fenomenologie v oblasti sociálních deviací, konfliktové teorie sociální deviace. Sociálně patologické jevy v naši společnosti - prostituce (historie prostituce, kriminální aspekty, homosexuální prostituce, prostituce v některých jiných zemích), kriminalita, zločinnost jako sociální jev, zneužívání návykových látek – obecně (historie drog, návykové látky a závislost, příčiny závislosti, rozdělení a účinky návykových látek (tabák, opiáty, stimulanty, halucinogeny, konopné drogy, analgetika, sedativa, inhalanty), moderní historie zneužívání drog ve světě a v ČR, trendy a rozsah užívání drog v ČR v roce 2001, vývoj drogové scény v ČR od roku 1990), alkoholismus (co je to alkohol a něco z jeho historie, působení alkoholu, alkoholismus, stádia opilosti, stádia závislosti, psychické nemoci alkoholiků, léčení alkoholismu, alkoholismus u žen, alkoholismus u dětí a mládeže, alkoholismus a kriminalita, alkoholismus za volantem, alkohol a jeho vztah k sexuální kriminalitě, slavní a opilí, počet odsouzených za trestné činy podle § 201a), okud drogy pocházejí, drogy a zákon, drogy v EU, přehled represivních opatření za držení drog, drogy za volantem, léčba drogové závislosti (ambulantní léčba, intenzivní ambulantní léčba, denní stacionáře, ústavní detoxikace, rezidenční ( pobytová )léčba v terapeutických komunitách), prevence (primární, sekundární, terciální), programy za aktivní účasti předem připravených vrstevníků ( peer program ), prevence a rodina, prevence a škola.

Obsah

1Sociální deviace
2.
Typy chování
3.
Sociologické koncepce deviantního aktu
4.
Sociologické teorie sociálních deviací
5.
Sociálně patologické jevy v naši společnosti
5.1
Prostituce
5.2
Kriminalita, zločinnost jako sociální jev
5.3
Zneužívání návykových látek
5.3.1
Drogy
5.3.2
Alkoholismus

Úryvek

"Rozlišujeme čtyři typy chování :
1) chování konformní, to je chování vyhovující normě
2) chování deviantní, to je chování porušující normy
3) deviace skryté
4) falešná označkování, to znamená, že osoby jsou označeny za devianty, aniž by se deviantně chovaly.
Tato novější koncepce je založena na předpokladu proměnlivosti hodnocení určitého chování jako deviantního a tvrdí, že deviace je vlastnost, kterou na lidské chování klade veřejnost. Na rozdíl od normativní koncepce, která chápe sociální deviace staticky, klade tato novější koncepce důraz na procesy vedoucí k přijetí deviantní identity a role. Koncepce založená na relativistickém pohledu sleduje kariéru devianta. Kariéra devianta probíhá od epizodických, nevýznamných deviantních aktů k postupnému přejímání a uplatňování deviantní identity a role. Významnou roly má interakce aktéra s osobami v okolním prostředí.

Sociologické koncepce deviantního aktu:
Deviantní akt je podmíněn interakcí mezi jedincem a okolím. Tento proces se vyvíjí v čase v několika stádiích. Deviantní akty jsou obranné a dobrodružné. U obranného deviantního aktu je určující pro chování pocit ohrožení, u dobrodružného je to pocit vzrušení. U obranného deviantního aktu rozlišujeme tři fáze. První fázi tvoří událost, kterou aktér vnímá jako vlastní ohrožení. Ve druhé fázi jedinec použije deviantního chování k rychlému řešení situace. Třetí fází je uzavření. Dobrodružný deviantní akt je spojen s pocitem vzrušení a dobrodružství. Někdy je zdrojem vzrušení přímo příslušné chování ( užívání drog, sexuální deviace), jindy skutečnost, že toto chování porušuje normy a je v opozici vůči konvenční společnosti.

Sociologické deviace deviantní kariéry, identity :
Primární deviace, to jsou deviantní akty, mající různé pří- činy krátkodobé, epizodické, pro kariéru devianta mající malý význam.

Sekundární deviace, to jsou reakce ( obrana, útok) na reakci okolí vůči primární deviaci. Za příčinu rozvoje deviantní kariéry je považována nálepková reakce okolí na primární deviantní akt a selhání sociální kontroly ve společnosti."

Poznámka

Jedná se o bakalářskou práci,která byla ohodnocena známkou výborně.

Práce je obsahově velmi bohatá, nicméně není vždy tématicky řazena a velmi špatně se v ní orientuje.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5113
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse