Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální evolucionismus devatenáctého století a jeho ohlas v soudobé antropologické teorii (McLennan, Maine, Lubbock, Tylor, Morgan, Frazer, Marett, Westermarck)

Sociální evolucionismus devatenáctého století a jeho ohlas v soudobé antropologické teorii (McLennan, Maine, Lubbock, Tylor, Morgan, Frazer, Marett, Westermarck)

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vývoj antropologických teorií inspirovaných Darwinovým biologickým evolucionismem. Hned zpočátku je nastíněno, jakým způsobem zkoumali evolucionističtí antropologové universální pravidla historického vývoje lidstva. Zavedli totiž komparativní metodu v metodologii. Podrobněji jsou popisovány teorie Johna Fergussona McLennana, který vypracoval speciální variantu vývoje rodiny. Uvedeny jsou úvahy J. J. Bachofena o fungování matriarchátu ve střední Evropě a Tylorovo studium středoamerických indiánských civilizací, na kterých názorně demonstroval evoluční paralelismus. Dále jsme seznámeni s pokračovateli a kritiky jednotlivých teorií se stručným zhodnocením jejich přínosu pro soudobou antropologii i s upozorněním na skutečně přelomové myšlenky. V závěru práce jsou shrnuty základní teze evolucionismu. Zde naleznete předchozí díl Antropologické myšlení v údobí osvícenství a romantismu nebo následující část práce - Darwinismus, lamarckismus, unilineární a multilineární evolucionismus, porovnání klasického evolucionismu a neoveolucionismu.

Obsah

1.
Sociální evolucionismus 19. století
1.1
Aplikace Darwina na sociální vědy
1.2
John Fergusson McLennan
1.2.1
Historická priorita matrilinearity
1.2.2
„Malthusiánská past“ – infanticida
1.3
J. J. Bachofen
1.3.1
Heterismus, matriarchát, patriarchát
1.3.2
Interpretace antických mýtů: apollónský a dionýský princip
1.4
James George Frazer
1.4.1
Homeopatická a kontagiózní magie
1.5
Edward Alexander Westermarck
1.5.1
Exogamie, incest a rodina
1.6
Robert Ranulph Marett
1.6.1
Animatismus
1.2
Zakládající osobnosti sociálního evolucionismu
1.2.1
Henry Maine
1.2.1.1
Paradigmatický zvrat
1.2.2
Edward Burnett Tylor
1.2.2.1
„Primitivní kultura“
1.2.3
Lewis Henry Morgan
1.2.3.1
Divošství, barbarství, civilizace
2.
Ohlas v soudobé antropologické teorii
2.1
Neoevolucionismus
2.2
Rekapitulace evolucionistické teorie

Úryvek

Dle Morgana po počátečním údobí promiskuity následovala rodina pokrevných příbuzných, poté skupinové manželství bratrů a sester, které vymizelo a jehož jediná zachovaná podobna se udržela v Polynésii. Následovalo skupinové manželství sester a jejich manželů nebo bratrů a jejich manželek. Dalším vývojovým stupněm je soužití několika párů. Vyšší formou rodinného života je patriarchální typ rodiny, polygamní soužití muže s několika ženami. A konečné stádium vývoje je monogamní rodina s árijjským systémem pokrevního příbuzenství.
Největší ohlas ve vědecké veřejnosti mělo Morganovo dílo „Stará společnost“ (1877), kde je zpracována periodicita historického vývoje a jsou zde vytvořeny kategorie dějinných etap lidstva. Historie je zde chápána jako posloupnost tří vývojových etap vývoje společnosti:
1. Divošství (savagery)
2. Barbarství (barbarism)
3. Civilizací (civilization)
Různorodost kultur na zemi je vysvětlována odlišnou rychlostí vývoje národů. Některé zůstaly na úrovni divošství, jiné nepřekročily stupeň barbarství a ostatní, např. evropské národy, dospěly k civilizaci. Toto hledisko bylo vřele přijato Engelsem a ostatními marxisty, protože korespondovalo s jejich přesvědčením, že nejdůležitějším faktorem ve vývoji lidstva je materiální sféra života. Sociální vztahy, umění a náboženství odvozovali od ekonomického základu.
Morgan rozděloval všechny formy státních soustav na dva základní druhy: rodová společnost a stát. Nejnižší jednotkou společenské organizace je rod ze kterého se vyvíjejí frátrie, kmen a kmenová organizace.
Morgan rozeznává tři stupně divošství:
1. Nejnižší stupeň divošství, „dětství lidstva“ kdy hlavní obživou byly plody a ořechy a vzniká artikulovaná řeč. Toto údobí skončilo osvojením ohně a počátky rybaření. Do historické doby se nezachoval žádný kmen na tomto vývojovém stupni.
2. Střední stupeň divošství – je charakteristický nejrozsáhlejší migrací. Skončil vynálezem luku. Na tomto stupni žijí australští domorodci a Polynésané.
3. Nejvyšší stupeň divošství – byl ukončen vynálezem hrnčířství a keramiky. Zahrnuje dnešní indiánské kmeny Jižní Ameriky."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2545
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse