Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální interakce a percepce

Sociální interakce a percepce


Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se sociální interakcí a percepcí. Nejdříve uvádí definici sociální interakce, poté vyjmenovává její složky i znaky. Dále seznamuje se základními formami součinnosti. Druhá část práce je věnována sociální percepci. Popisuje její složky, charakterizuje vnímání jiných osob, a také předsudky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální interakce
2.1.
Složky interakce
2.2.
Znaky interakce
2.3.
Základní formy součinnosti
3.
Sociální percepce
3.1.
Složky sociální percepce
3.2.
Vnímání jiných osob
3.3.
Předsudky
4.
Závěr

Úryvek

"1 Sociální interakce
Pojem interakce je jedním z klíčových pojmů sociální psychologie. Někteří autoři dokonce ztotožňují předmět sociální psychologie s interakcí. Vymezení základních znaků tohoto pojmu proto nalezneme u všech významnějších autorů v této oblasti.

Interakce lze definovat následujícím způsobem.
Interakce vyjadřuje skutečnost, že se mezi lidmi při společné činnosti vytvářejí mezilidské vztahy, že lidé na sebe vzájemně působí a ovlivňují se.

Interakce mají tyto složky a znaky.

1.1 Složky interakce

• Společnou činnost – součinnost
• Vzájemný vztah
Obě uvedené složky určují povahu sociální interakce.

1.2 Znaky interakce

• Vzájemnost – kontakt mezi lidmi je vzájemný, proces poznávání toho druhého, co je pro osoby společné je vztah
• Stimulace – podněcování aktivit, vzájemná výměna podnětů
• Ovlivnění – vztah a stimulace vedou k vzájemnému ovlivnění toho druhého

Na míře formativnosti interakce se podílí relativní aktivita subjektu a relativní pasivita objektu, míra sociální zprostředkovanosti a vztah procesů sociální interakce k normám sociálně žádoucího nebo nežádoucího chování.

1.3 Základní formy součinnosti

J. Křivohlavý přinesl do odborné literatury velice přínosné rozlišení následujících forem :
• Ko-existence – existence „vedle sebe“ nebo „spolubytí“, ochota k upouštění od soupeřivých projevů
• Tolerance – snášenlivost – ochota přecházet nepodstatné rozdíl v zájmu dobrých vzájemných vztahů
• Koordinace – sladění individuálních činností, cíle jednotlivců se stávají součástí společného úsilí
• Kooperace – společná činnost směřující ke společnému cíli
• Reciprocita – vzájemná náklonnost, ochota pozitivně odměňovat pozitivní vstřícné reakce


2 Sociální percepce

Tento termín zavedl do psychologie J. S. Bruner. Označoval tímto termínem sociální podmíněnost ve vnímání. Později se tento termín ustálil na vnímání člověka člověkem.
Jak se tedy lidé navzájem vnímají?
Vzhledem k tomu, že do interakce vstupuje člověk jaký objektivně je, ale také takový, jak se vidí on sám a takový, jak ho vidí druzí lidé, zdá se, že jsou ve hře dvě víceméně nepřesné představy jednoho o druhém, včetně představ partnerových úmyslů, motivů, vnitřních stavu atd.
Vnímání druhých osob má tři složky, které výrazně ovlivňují utváření dojmu o druhých – a později i názoru na druhé osoby.

2.1 Složky sociální percepce

• Expektační – vycházející z očekávání. Projevů a vlastností, které může probíhat v podstatě jako připravenost celkově vnímat určitým způsobem, nebo jako „zaostřenost“ – výběrová citlivost pouze na určité jevy a projevy.
• Afektivní - vycházející z emocí. Ovlivňují vnímání druhého člověka v důsledku emočně podbarveného vztahu, „nabuzují“ či častěji „utlumují“ aktuálně vnímané děje
• Atributivní – přisuzující – tendence přisuzovat určité vnitřní a vnější charakteristiky"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://www.ufoun.eu/1/1.rocnik/texty/Uvod_do_psychologie.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15202
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse