Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální patologie, rozšířená verze - výpisky z přednášek

Sociální patologie, rozšířená verze - výpisky z přednášek

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech informuje o sociální patologii, definuje základní pojmy, zabývá se sociálními deviacemi a různými druhy závislostí. Popisuje sekty, jejich charakteristiku a uvádí příklady nejznámějších z nich. Věnuje se problematice bezdomovectví, sexuálním deviacím, agresivitě, agresi a tzv. syndromu CAN, tedy syndromu týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Seznamuje také se syndromem EAN, který se zaměřuje na formy, rizikové faktory a sociální kontext problému týrání seniorů. Přednášky dále obsahují informace o šikaně, euthanasii, trestu smrti a sebevražednosti, u které uvádějí také soudobé statistiky.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Vybrané teorie sociálních deviací
2.1
Základní přístupy
2.2
Teorie Anomie
2.3
Durkheimova teorie sebevraždy
2.4
Teorie labellingu
2.5
Chicagská sociologická škola
2.5.1
Východiska
2.5.2
Hlavní premisy
2.5.3
Sociální deviace
2.5.4
Odkaz
2.6
Kriminologie, kriminalita, viktimologie
2.6.1
Základní znaky radikální kriminologie
2.6.2
Birminghamská škola radikální kriminologie
2.6.3
Radikální kriminologie v USA
2.6.4
Antipsychiatrické hnutí
2.6.5
Feministická kriminologie
2.6.6
Kriminalita
2.6.6.1
Její rozsah a měření
2.6.6.2
Statistika
2.7
Viktimologie
2.7.1
Viktimnost a viktimizace
2.7.2
Typologie obětí trestné činnosti
2.7.3
Újma způsobená oběti
3.
Závislosti
3.1
Drogová závislost
3.1.1
Jak se pozná
3.1.2
Formy interakce s drogou
3.2
Alkohol
3.3
Opiáty
3.4
Kanabinoidy
3.5
Závislost na lécích
3.6
Stimulancia
3.7
Halucinogeny
3.8
Organická rozpouštědla
3.9
Zvláštní typy závislosti
3.10
Teorie závislosti
3.11
Prevence drogové závislosti
3.12
Gambling
3.12.1
Diagnostika
3.12.2
Fáze vzniku a abstinence
3.13
Terapeutické postupy
4.
Nová náboženská hnutí – sekty
4.1
Definice
4.2
Základní znaky
4.3
Nové náboženské hnutí
4.4
Charakteristika sekty
4.5
Mentální kontrola
4.5.1
Složky
4.6
Typologie sekt
4.7
Sekty působící u nás
4.7.1
Svědkové Jehovovi
4.7.2
Háre Kršna
4.7.3
Skinheads
4.7.4
Moonisté
4.7.5
Scientologie
4.7.6
Mormoni
4.7.7
Satanizmus
5.
Bezdomovectví
5.1
Sociální exkluze
5.2
Typy
5.3
Faktory
6.
Sexuální deviace
6.1
Klasifikace
6.1.1
Poruchy pohlavní identity
6.1.2
Poruchy pohlavní preference
6.1.3
Homosexualita
6.1.4
Prostituce
6.2
Sexuálně přenosné choroby
7.
Agresivita a agrese
7.1
Základní pojmy
7.2
Poznatky o agresi
7.3
Typy agrese
8.
Syndrom CAN – týraného zneužívaného
8.1
Týrané dítě
8.2
Zanedbávané dítě
8.3
Zneužívané dítě
8.3.1
Formy sexuálního zneužívání
8.3.2
Známky sexuálního zneužívání
8.4
Zvláštní formy CAN
8.5
Rizikové faktory
8.6
Trestání
8.7
Předcházení
9.
Syndrom EAN
9.1
Definice a formy
9.2
Sociální rozměr
9.3
Agresor X Oběť
9.4
Rizikové faktory
9.5
Veřejnost a EAN
10.
Šikana
10.1
Typy
10.2
Známky
10.3
Důsledky
10.4
Problémy a otazníky spojené se šikanou
11.
Sebevražednost
11.1
Příčiny
11.2
Druhy
11.3
Rizikové skupiny
11.4
Varovné znaky
11.5
Presuicidální syndrom
11.6
Rizikové faktory u dospívajících
11.7
Mýty o sebevraždách
11.8
Statistiky
12.
Euthanasie
12.1
Dělení
13.
Trest smrti
13.1
Historie
13.2
Funkce
13.3
Problémy s ním spojené
13.4
Formy

Úryvek

"8. Syndrom CAN
= syndrom týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte
= jakékoli nenáhodné, preventabilní, vědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i sociální stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt

3 FORMY
- týrané dítě
- zanedbávané dítě
- zneužívané dítě (zejména jde o sexuální zneužívání)

TÝRANÉ DÍTĚ
- Týrání = akce hostility vůči dítěti, příčinou je nenávist, agresivita, nezvládnuté emoce
- Rozlišujeme týrání FYZICKÉ a PSYCHICKÉ
- Důsledky: zavřená a otevřená poranění provázená šokem, psychická traumata.
- Podle typu zranění lze usuzovat na konkrétní způsob týrání
- tzv. Syndrom Barona Prášila.

ZANEDBÁVANÉ DÍTĚ
- Zanedbávání = deprivace, ne-akce vůči dítěti, strádání dítěte v důsledku nepřítomnosti podnětů a prostředků k uspokojování základní životních potřeb
- Důsledky: vývojové opoždění dítěte, v extrémním případě i usmrcení dítěte
- V krajním případě je dítě zcela izolováno od lidské společnosti

ZNEUŽÍVANÉ DÍTĚ
- 4 FORMY zneužívání: k páchání trestné činnosti, k žebrotě, k práci, sexuální
- Sexuální zneužívání = nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti, chování. Zahrnuje sexuální dotýkání, styk, vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče nebo kýmkoli, kdo dítě zneužívá

Formy sexuálního zneužívání
- Bezdotyková forma: exhibicionismus, harassment
- Dotyková forma: obtěžování, sexuální útok, znásilnění, incest
- Intrafamiliární X extrafamiliární
- Syndrom dětského přizpůsobení
- Sekundární viktimizace

Známky sexuálního zneužívání
- poranění genitálií a konečníku, sexuálně přenosné choroby, věku nepřiměřená masturbace a znalosti v sexuální oblasti, promiskuita, bolesti břicha a podbřišku
- poruchy příjmu potravy a spánku, depresivní ladění, lítostivost, plačtivost, smutek, sebepoškozování, sebevražedné tendence, zhoršení ve škole, útěky z domova, záškoláctví, drogy a delikvence"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Zpracovává stejnou problematiku jako Sociální patologie, užší verze, některé kapitoly rozebírá podrobněji, avšak některé stručněji.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20330
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse