Sociální pedagogika

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje a definuje sociální pedagogiku, její náplň, předmět, jednotlivé proudy a pojmy, se kterými pracuje. Poté se zabývá jejími funkcemi a vztahem k práci. Další část vymezuje sociální normy, odchylky od nich a podrobněji popisuje deviace a teorie, k nim se vztahující. Dále pak popisuje vývoj postoje k dětem, prevenci a sociální integraci a vyloučení.

Obsah

1.
Předmět, obsah, definice
1.1
Sociální jev
1.2
Sociální proces
1.3
Sociální problém
2.
Sociální pedagogika
2.1
Filozofický proud
2.2
Pedagogický proud
2.3
Sociologický proud
2.4
Sociální proud
2.5
Lékařský proud
2.6
Antropologický proud
3.
Funkce sociální pedagogiky
3.1
Vymezení
4.
Vztah sociální pedagogiky a práce
5.
Sociální normy
5.1
Personální normy
5.2
Odchylky od norem
5.2.1
Negativní deviace
5.2.2
Soc. patologické jevy
5.2.3
Třídění deviací
5.2.4
Typologie deviací
5.2.5
Toleranční limit
6.
Teorie sociálních deviací
6.1
Teorie sociální kontroly
6.2
Teorie anomie – R. K. Merton
6.3
Etiketizační teorie (Lemert)
6.4
Teorie subkultur
7.
Historický exkurz - náhled na dítě
7.1
Antika
7.2
18. stol. – osvícenství
7.3
19. stol.
7.4
20. stol.
7.5
Současný pohled
8.
Prevence
8.1
Typy prevence
9.
Sociální integrace (vyloučení)
9.1
Procesy sociální integrace
9.2
Integrační modely

Úryvek

“TEORIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ
- příčiny v jedinci x prostředí
1. teorie sociální kontroly
= soubor teorií
- vznik – 60. léta 20. stol.
- důraz kladen na jedince a jeho vazbu na nejbližší okolí
- staví se proti tomu, že lidé mají vrozené vlohy pro deviaci
- lidské schopnosti vidí jako hnací sílu k max užitku, ale málo výdajů
- dodržovat sociální normy donucuje sociální kontrola → deviace nastává když kontrola není nebo je nedostatečná
- Travis Hirschi
- postaveno na výzkumech dětí
- → proč lidé neporušují normy, když v lidské přirozenosti je brát max a dávat min
- na delikvenci nejvíce působí: dohled, intuita, komunikace a citová identifikace s rodiči (a učiteli) → faktory, které ovlivňují mladého a vedou k tomu, že mladí normy neporušují
- faktory x deviace:
- musí fungovat mezi nimi vztahy
1. připoutané k ostatním (společnost)
= vztah k jiným lidem
- podmínka zvnitřňování norem (internalizace)
- rysy: přání, zájem o lidi
2. vazba na společnost
- týká se věcí, do kterých musí investovat
- př. vzdělávání → investice x deviace; společnost odebere možnost uplatnit ono vzdělání
3. rozčlenění do společnosti
- čím větší míra angažovanosti na společnosti, tím méně času a energie mají na deviaci
4. víra
= přesvědčení každého, že normy je třeba dodržovat
- zjistil, že devianti a nedevianti mají stejné hodnoty, ale devianti nemají víru normy dodržovat
- R. Clarke
- teorie situační sociální kontroly
- prevence regulace kriminality
- delikvent dokáže racionálně myslet a racio. rizikem a přínosem svého jednání
- kriminální událost – dostanou se do situace, která kriminálně nahrává = situace
- rozdělil kriminální trestné činy (podle situace a charakteru jedince)
- tato teorie se využívá ke snižování příležitostí ke kriminalitě (osvětlení, kamerové systémy → zvyšování rizika dopadení pachatele)

2. Teorie anomie – R. K. Merton
- představitel funkcionalismu
- zdrojem anomie je nedostatek symetrie rovnováhy mezi kulturní a sociální strukturou společnosti
- jistá míra deviace je důležitá pro chod společnosti
- deviantní chování se překrývá s konvenčním chováním → těžké určit → vymezení podle uspokojování společenských potřeb
- rozlišuje chování funkční a disfunkční
- Merton pracuje s disfunkčním chováním
- 5 způsobů sociálního chování a zajímá se o jejich cíle:
- konformita: cíl: kulturní předepsané chování, není deviantní
- inovace: dosahují kulturně předepsaných cílů x než institucion., dělat to jinak než je to zaběhnuté a to hlavně v institucionalizaci → delikventní
- ritualismus: kulturně předepsané cíle (ne), institucionálně předepsané (ano) → deviace
- retrealismus = únik: odmítá obojí → deviace, vyděděnci, tuláci…
- rebelie: → deviace, nahrazují kulturně předepsané cíle svými a nahrazují i insti. předepsané cíle; aktivní snaha řešit něco jinak; upozorňuje na nedostatky v existujícím řádu
- teorie anomie zamezují vzniku anomie
- na M. navazuje A. Cohen – zabývá se konformně a zamezí anomii – nebere možnost chovat se konformně a zamezí anomii..."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11987
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse