Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociální pedagogika - maturitní otázka 13/14

Sociální pedagogika - maturitní otázka 13/14


Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka popisuje speciální pedagogiku. První část je krátkým stručným úvodem do speciální pedagogiky jako disciplíny. Věnuje se její charakteristice, předmětu, funkcím a nejznámějším představitelům. Druhá část se věnuje práci sociálních pedagogů, prostředí, ve kterém působí, jednotlivým metodám práce a sociálně-výchovným činnostem v terénu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Autismus, edukace jedinců s autismem - maturitní otázka 12/14 a následující Pedagogické myšlení v 17. - 19. století - maturitní otázka 14/14.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Představitelé
3.
Předmět
4.
Funkce
5.
Práce sociálních pedagogů
6.
Prostředí a jeho druhy
7.
Metody
8.
Sociálně - výchovná činnost v terénu
8.1
Dělení činností

Úryvek

"CHARAKTERISTIKA
- Předmětem je výchovné prostředí a jeho působení na jedince
- Zabývá se prostředím, které ovlivňuje cizince
- Zkratka Spg
- Předchůdce J. H. Pestalozzi
- Představitelé: Paul Natorp; v ČR Gustav Lindner
- Prolíná se s etopedií
- Vznik na počátku 20. století
- Rozvoj především v Německu
- Na českých univerzitách je tento obor cca 15 let (Brno, Olomouc…)
- ZABÝVÁ SE:
o Poruchami chování
o Činností ve výchovných zařízeních
o Určování a popírání otcovství
o Náhradní rodinná péče
o Sociálně-patologické jevy
o Trestná činnost (působení ve věznicích)
o Probační pracovníci (pomoc lidem po propuštění z výkonu trestu)
o CAN
o Dodržování práv dětí
o Pomoc bezdomovcům
- FUNKCE SPG:
o Profylaxe = neutralizace prostředí, aby neohrožovalo cizince
o Kompenzace = hledání alternativ
o Korekce = upravení a změna škodlivého
- PRÁCE SOCIÁLNÍCH PEDAGOGŮ:
o Sociální práce ve výchovných a sociálních zařízeních
o Resocializace a reedukace
o Poradenství
o Organizace táborů a kurzů
o Péče o jedince ze sociálně slabších skupin
o Vědecká činnost
o Projekty
o Minoritní skupiny (menšiny)
PROSTŘEDÍ
- DRUHY PROSTŘEDÍ:
o Makro (globální)
- Globalizace
- Amerikanizace
- Demoralizace médií (porno, návody např. jak vyrobit bombu)
- Únik mozků
- Vysoké nároky
- Rozevírání nůžek (rozdíly mezi chudými a bohatými)
- Populační nerovnováha
- Terorismus
- Korupce
o Mikro (rodina)
- Změna rolí
- Izolace (sousedské vztahy, generace, uzavírání se do sebe…)
- Zmenšování (jedno dítě, neúplné rodiny…)
- Desintegrace (málo se scházíme)
- Kariéry
- Rozvody"

Poznámka

Psáno v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d8a32b20634c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Soc_pedagogika_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse