Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální pedagogika - vypracované otázky ke zkoušce

Sociální pedagogika - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor obsahuje komplex dvou sad vypracovaných otázek ze sociální pedagogiky. Jedná se o otázky k semestrální zkoušce v bakalářském studiu, které jsou zaměřeny na vznik a vývoj sociální pedagogiky. Jsou zde uvedeny základní pojmy, oblasti zájmu, aktuální sociální problémy, apod. Druhou část tvoří vypracované otázky k semestrální zkoušce v navazujícím magisterském studiu, které jsou zaměřeny na filozofická východiska sociální pedagogiky, metodické aspekty, specifika zkoumání. Dále se zabývá sociální systémem, sociálně výchovnou činností, terénní prací či profesí sociálního pedagoga.

Obsah

Bakalářské studium - otázky ke zkoušce
1.
Vznik a vývoj sociální pedagogiky
2.
Současné pojetí sociální pedagogiky
3.
Postavení sociální pedagogiky v systému věd
4.
Vztah procesů socializace a výchovy
5.
Socializace a výchova v jednotlivých životních fázích a dráhách
6.
Úloha prostředí v procesu formování osobnosti
7.
Lokální a regionální prostředí a výchova
8.
Proces komunikace a hromadné komunikace
9.
Funkce masmédií a jejich vliv na utváření osobnosti a veřejného mínění
10.
Vliv kulturního a společenského prostředí země na utváření osobnostních zvláštností jejich občanů
11.
Možnosti a meze sociální pedagogiky při ovlivňování procesu integrace občanů v rámci zemí EU
12.
Ohrožení rozvoje osobnosti v současném světě, možnosti profylaxe
13.
Teoretické koncepce multikulturalismu a multikulturní výchovy
14.
Migrace obyvatelstva, přistěhovalectví, azylová politika ( zejména v ČR )
15.
Etnikum a etnické vědomí, národ a národnostní menšiny
16.
Kultura a multikulturalita, akulturace a asimilace
17.
Problém udržování a rozvoje kulturní identity v současném světě
18.
Sociální podmíněnost výchovného procesu, faktory determinace
19.
Demografická charakteristika rodiny, rozvodovost
20.
Aktuální problémy v životě současné rodiny
21.
Role muže a ženy v současné rodině
22.
Domácí násilí jako aktuální společenský problém
23.
Sport jako součást společnosti a sociální pedagogiky v historickém kontextu
24.
Role hry a sportu v sociálně pedagogické činnosti (funkce sportu, pozice sportu v současné společnosti)
25.
Chápání hry a sportu v moderní společnosti a pedagogickou vědou (role prostředí, státu a nestátních organizací ve sportu)
Magisterské studium - otázky ke zkoušce
1.
Filozofická východiska sociální pedagogiky
2.
Humanistický přístup ke zkoumání v sociální pedagogice
3.
Metodologické aspekty sociální pedagogiky z pohledu sociální výzkumu
4.
Specifika zkoumání v sociální pedagogice
5.
Koncepce sociální pedagogiky ve 2. polovině 20. století
6.
Současné paradigma sociální pedagogiky u nás i v zahraničí
7.
Sociální systém, jeho struktura a fungování
8.
Sociálně zabezpečovací systém a jeho souvislosti se sociální pedagogikou
9.
Společenské proměny na přelomu století a jejich dopad na výchovu
10.
Pojetí a cíle výchovy pro budoucnost
11.
Pomáhání v historii a současnosti
12.
Charakteristika dobrovolnictví - programy
13.
Sociálně výchovná činnost v terénu - charakteristika
14.
Terénní práce (nízkoprahová centra, streetwork, mediační a probační služba)
15.
Životní situace jako situace sociální a výchovná
16.
Krizové životní situace a možnosti řešení
17.
Životní styl a faktory jeho utváření
18.
Různá pojetí životního stylu, výchova ke zdravému způsobu života
19.
Pojetí profese sociálního pedagoga
20.
Výkon profese sociálního pedagoga, možnosti uplatnění

Úryvek

"4.Vztah procesů socializace a výchovy
_______________________________________________________________________
Socializace

Je celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje specificky lidské formy chování
a jednání a začleňuje se tak do společnosti.
Jedná se tak o sociální interakční proces, který se uskutečňuje především sociálním
učením, ale také i nátlakem.
Nositelem primární socializace je rodina, na ni navazuje dále rodina a odehrává se i ve skupině vrstevníků a přátel, prostřednictvím masmédií nebo práce.

Sociabilita

Je schopnost a ochota jedince k navazování vztahů a společenskému přizpůsobení.
V etapě sociabilizace, která je tzv. před-fází socializace, se člověk učí být společenskou bytostí - navazovat sociální styky a vztahy.

Sociální zrání

Je komplex vývojových změn v chování a vědomí s měnícím se postavením ve
společnosti. Utvářejí se základní motivační struktury, hodnotové orientace a životní cíle.
Fáze socializace :

1) sociability - adaptace na bezprostřední okolí,
2) personalizace - spojena se vstupem do školy,
3) profesionalizace - orientace na profesní dráhu,
4) sociální angažovanosti.
Bielerová rozlišuje fáze socializace :
1) dětství - já jsem problém pro ostatní,
2) dospívání - já jsem problém sám pro sebe,
3) dospělost - ostatní jsou problémem pro mě,
4) stáří - já jsem problémem pro ostatní.

Životní dráhy :
1) rodinná - a) satelizace - je pevně připoután k rodině,
b) desatelizace - odpoutání se od rodiny,
c) resatelizace - připoutání se k rodině, kterou sám zakládá,
2) profesní,
3) sociální aktivity ( tvořivosti )."

Poznámka

Práce je psána v krátkých stručných heslech. První okruh otázek je 60 stranách. Druhý okruh otázek na 34 stranách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19496
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse