Sociální politika

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pojem sociální politika a sociální služby, vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Poté charakterizuje jednotlivé typy sociální politiky včetně jejích znaků. Velký důraz věnuje jednotlivým objektům a subjektům, které se této politiky účastní, ať již aktivně, či pasivně. Poslední část pak patří stručnému shrnutí vývoje sociální politiky od antiky až po rok 1918 a třem osobnostem činným v této oblasti.

Obsah

1.
Sociální politika
1.1
Základní pojmy
2.
Sociální služby
3.
Typy sociální politiky
3.1
Aktivní
3.2
Pasivní
3.3
Znaky
3.4
Aktéři sociální politiky
3.4.1
Občan jednotlivec
3.4.2
Rodina
3.4.3
Sousedství
3.4.4
Svépomocné sdružení
3.4.5
Stát jako subjekt SP
3.4.5.1
Role státu v SP
3.4.6
Podniky
3.4.7
Odbory
3.4.8
Profesní sdružení a organizace – zaměstnanecké svazy
4.
Historie sociální politiky
5.
Osobnosti sociální politiky
5.1
Otto von Bismark
5.2
Karl Myrdal
5.3
Beveridge

Úryvek

“Historie sociální politiky

- na počátku lidstva existovala pouze rodová solidarita → cíl: přežít a zachovat rod. Nevytvářely se žádné instituce. První státní podpory byly vyhrazeny lidem, o které se opíral stát (již 18. st. př. n. l.) → Babylonský král Chammurabi zařadil mezi práva svých vojáků právo vdovy na 1/3 vojenského přídělu, v případě, že zůstal po zemřelém vojákovi nezletilý syn. Dále například váleční veteráni dostávali tzv. příděly půdy→zajištění pro stáří.
Antika – období starověku → adopce = vzniká zákoník s prvky rodinného práva. Řekové však nepovažovali soucit a pomoc slabším za kladné hodnoty → ideálem svobodného člověka se stal východiskem SP a antice. Sokrates, Platon, Aristoteles – odsuzování nekontrolovatelného zármutku nad smrtí blízkých + nemocné a zraněné občany je třeba léčit pouze tehdy, je-li naděje, že se vrátí na své místo v dělbě práce
Solónovy reformy
- pozemková reforma (sociální) – rozdělil společnost do 4 vrstev podle majetku – zavedl nejnižší mez pro majetek a příjem nejnižší třídy, aby se zabránilo vzniku nových dlužníků.
4. st. př. n. l. – Athény – poskytnuta státní pomoc občanům, kteří oslepli nebo byli jinak postiženi a nemohli si získat prostředky na obživu samy.
V Římě pro rodinná politika Marcuse Aurelia
Středověk a sociální učení církví → první ucelený koncepční rámec pro SP v Evropské civilizace poskytly monoteistické církve. Starý zákon, Nový zákon → formulace konkrétní pomoci druhému jako ctnost, → rozpracovávají se do soustavy pravidel chování, které zaručují čl., že dojde ke spasení nebo blaženosti.
Současná soc. koncepce církve je založena na sérii dokumentů, které se nazývají encykliky
Důležitou roli v obd. Středověku v péči o chudé, nemocné, postižené hrály církevní řády:
* řád milosrdných sester
* jezuité
* rád milosrdných bratří
→ jejich činnost založena na zdravotní a sociální pomoci druhému
→ církve zřizovaly jako prvotní subjekt útulky, které byly určeny pro sirotky, slepce, handicapované, pro chudáky a staré občany. Dále zřizovaly řádové nemocnice a také klášterní ústavy pro lidi, trpící hladem a chudobou. Dalším subjektem byly špitály, které poskytovaly ochranu a útočiště pocestným chudým a nemocným. I v současné době hraje dobročinná aktivita křesťanů důležitou roli v péči o druhé. Mezi organizace doplňují péči státu a obcí patří: Charita, Diakonie, Armáda spásy."

Poznámka

Obsahuje překlepy. Psáno formou stručných výpisků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10832
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse