Sociální politika


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice sociální politiky. Nejprve ji stručně vymezuje, poté se zabývá názory na její formování a realizaci. Pojednává o politice zaměstnanosti, národním plánu zaměstnanosti a jeho cílech. Dotýká se zkušeností nezaměstnaných, zamýšlí se nad současným sociálním systémem, i politikou sociálního zabezpečení.

Obsah

1.
Sociální politika a její vymezení, objasnění pojmu sociální politika, vztah sociální a hospodářské politiky
2.
Názory na formování sociální politiky, historie a současnost
3.
Formování a realizace sociální politiky, nástroje sociální politiky, účastníci sociální politiky
4.
Vymezení pojmu oblasti sociální politiky, sociální stát, sociální stát v současnosti
5.
Politika zaměstnanosti, druhy zaměstnanosti, trh práce, služby zaměstnanosti
6.
Národní plán zaměstnanosti, principy, cíle
7.
Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných
8.
Politika sociálního zabezpečení, důchody, zdravotní a nemocenské pojištění, minimální mzda, životní minimum
9.
Oblasti sociální politiky – zdravotní, vzdělávací, rodinná politika a politika ve sféře bydlení
10.
Sociální politika v ČR, vývoj, současnost, perspektivy, vztah k EU

Úryvek

"Sociální politiku lze rozdělit na aktivní sociální politiku a pasivní sociální politiku. Aktivní sociální politika se pokouší ovlivňovat příčiny sociálních problémů (kurativní přístup), pasivní sociální politika pouze zmírňuje jejich následky (paliativní přístup).

Sociální politika jako vědní disciplína
Sociální politika jako vědní disciplína se zabývá zkoumáním procesů tvorby a realizace politik dotýkajících se vztahu jedinců a sociálních podmínek jejich života. Politikami se rozumí nejenom politika státní, ale i politiky občanských a profesionálních sdružení, různých sociálních skupin, rodin a jednotlivců.
Sociální politika jako vědní obor je zkoumáním sociální politiky jako praktické aktivity, tj. analýzou procesů tvorby a realizace politik dotýkajících se vztahů občanů a sociálních podmínek jejich života.
Sociální politika jako vědní disciplína se zabývá nerovnostmi (ve střední délce života, ve vzdělávacích šancích, ve zdrojích peněz a času…) a jejich rozdělením ve společnosti. Zároveň se věnuje politickým procesům, institucím a činnostem, které tyto nerovnosti ovlivňují.
Sociální politika je multidisciplinární vědní disciplína, neboť vychází zejména z ekonomie, sociologie, práva, politických věd; ale také z historie, teorie řízení, sociální psychologie, demografie, sociální statistiky, pojistné statistiky, pedagogiky, medicíny atd. Na pomezí sociální politiky a dalších věd se konstituují specializované obory: sociální správa, sociální právo, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, sociální práce.

Vztah sociální a hospodářské politiky

Jakým způsobem ovlivňuje hospodářská politika sociální politiku
1. soustava daní, úvěrové a úrokové sazby a kursy ovlivňující podmínky činnosti ekonomických subjektů
2. příjmová politika (ceny a mzdy)
3. rozdělování zdrojů ze státního rozpočtu (množství finančních prostředků)
4. soustava daňových úlev stimulující finanční podporu dobročinných a svépomocných sdružení
5. strukturální politika (rozvojové, útlumové programy pro regiony či různé sektory národ. hospodářství)
6. nepřímé ovlivnění životní úrovně občanů mírou inflace

Jakým způsobem ovlivňuje sociální politika hospodářskou politiku
1. kvalitou a kvantitou disponibilních pracov. sil, včetně motivace pracovníků (úroveň lidského kapitálu)
2. podmínky zaměstnávání pracovníků (stanovení věkové hranice odchodu do důchodu, zákonný rozsah pracovní doby, vymezení kvalifikačních předpokladů pro výkon určité profese, určení podmínek uzavírání a rozvazování pracovního poměru, uznané formy vyjednávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a popřípadě i státem)
3. stanovení podmínek odvodů z mezd a platů pro účely sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnanců a zaměstnavatelů"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 44,5 strany.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://is.muni.cz/el/1423/jaro2007/SPP102/Socialni_politika_Martin_Potucek.pdf?fakulta=1423;obdobi=3566;kod=SPP102.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16559
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse