Sociální politika

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní charakteristika sociální politiky - vymezení pojmu, sociální politika jako vědecká disciplína, sociální politika jako praktická aktivita, kvalitativní a kvantitativní stránky sociální politiky. Vymezení navazujících pojmů - sociální suverenita a sociální bezpečí, sociální zabezpečení, sociální práva, sociální situace, sociální potřeby, sociální potřebnost a sociální událost, životní úroveň, životní minimum, sociální potřebnost, sociální dezintegrace, sociální diskriminace, záchranná sociální síť, instituce. Vztah sociální politiky k jiným vědním oborům - politologie, ekonomie, sociologie, demografie, sociální právo, sociální správa. Funkce sociální politiky - ochranná funkce, redistribuční funkce, homogenizační funkce, stimulační funkce, preventivní funkce, cíle sociální politiky. Principy sociální politiky - spravedlnosti, solidarity, subsolidarity, participace. Nástroje sociální politiky - právo a právní řád, program a plán, ekonomické nástroje, nátlakové akce,...Aktéři sociální politiky. Typy sociální politiky - liberalismus,...

Obsah

1) Sociální politika
2) Vymezení navazujících pojmů
3) Vztah sociální politiky k jiným vědním oborům
4) Funkce sociální politiky
5) Principy sociální politiky
6) Nástroje sociální politiky
7) Aktéři sociální politiky
8) Typy sociální politiky

Úryvek

Stát může své funkce pojímat autokraticky nebo demokraticky:
- autokratický stát – přiděluje péči podle vlastní úvahy občanům, jejichž názory nepovažují představitelé moci za relevantní. Sociální politika zde má podobu přídělového systému.
- demokratický stát – o míře společenské solidarity rozhodují parlamentní strany
Podle míry demokratického státu v sociální politice se obvykle rozlišují 3 klasické typy sociální politiky.
Východiskem jejich vymezení jsou 3 ideální typy sociální politiky definované R.M.Titmusem .
1. Redistributivní typ - někdy bývá označován také jako univerzalistický s dominantní rolí státu.
Zájem sociální politiky zahrnuje celou populaci bez ohledu na to, zda je sociálně potřebná.
Vyžaduje značný rozsah redistribuce organizované státem.
2. Výkonový či korporativní typ - vychází z toho, že sociální potřeby jedinců a rodin mají být primárně uspokojovány na základě jejich pracovního výkonu a zásluh.
Míra redistribuce je zde ve srovnání s prvním modelem nižší, sociální dávky a pomoc většinou podléhají testování a stát garantuje pouze základní společensky uznaná minima potřeb.
3. Reziduální typ - spoléhá téměř výhradně na trh a jeho instituce, na vlastní snahu jedince a jeho rodiny zajistit si přiměřenou životní úroveň za pomoci práce. Teprve v případě, že tyto subjekty ve své roli selžou, nastupuje státní sociální politika.
Odpovědnost státu za sociální situaci občanů je minimální, dávky které stát poskytuje jsou minimální a jejich poskytování je vždy testováno příjmy a majetkem.
Míra redistribuce je ze všech typů nejnižší.

Příklad možné typologie – dělení Gosty Esping-Andersena, který dělí modely sociální politiky na:
- liberální angloamerický typ
- konzervativní katolický kontinentální typ
- sociálně demokratický skandinávský typ

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5212
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse