Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální politika jako sociálně politický proces

Sociální politika jako sociálně politický proces


Kategorie: Politologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na problematiku sociální politiky. Nahlíží na ni jako na sociálně politický proces, uvádí její nástroje a modely. Věnuje se také genderu v rodině a společnosti, rozepisuje se o komunitních pracích a začleňování menšin. Dále seznamuje s evropským procesem sociálního začleňování, zabývá se problematikou chudoby a představuje koncept udržitelného rozvoje.

Obsah

1.
Sociální politika – pojem, předmět
1.1.
Užší a širší pojetí
1.2.
Subjekty a objekty
1.3.
Principy
1.4.
Nástroje
1.5.
Příčiny rozdílů a modely
2.
Konstrukce genderu v rodině a společnosti
2.1.
Východiska vnímání pojmů pohlaví a gender
2.1.1.
Pohlaví
2.1.2.
Gender
2.2.
Koncept genderu
2.3.
Teorie socializace a utváření genderu
2.4.
Gender, rasa, třída jako sociální konstrukty
3.
Komunitní práce a začleňování menšin
3.1.
Monitoring
3.2.
Začleňování menšin
3.3.
Sociální exkluze a inkluze
3.4.
Podporované formy zaměstnávání
3.5.
Projektová činnosti
3.6.
Komunitní filantropie
3.7.
Příklady dobré praxe
4.
Evropský proces sociálního začleňování
4.1.
Politika
4.2.
Programy, instituce, legislativní proces
4.3.
Zapojení ČR
4.4.
Aspekty chudoby a vyloučení
4.4.1.
Pojetí chudoby
4.4.2.
Subjektivní koncepty chudoby
4.4.3.
Objektivní koncepty chudoby
4.4.4.
Moderní chudoba
4.4.5.
Příčiny chudoby
4.4.6.
Minimální mzda činí od 1. 1. 2007
4.4.7.
Teorie chudoby
4.4.8.
Širší pojetí chudoby
4.4.9.
Chudoba na venkově a ve městech
4.4.10.
Chudoba a gender
4.4.11.
Chudoba v ČR
4.5.
Národní plány sociálního začleňování¨
4.5.1.
Národní zpráva o strategiích sociální ochrany
4.6.
Koncept rozvoje
4.6.1.
80. léta Římský klub „Limity růstu“
4.6.2.
Teorie závislosti neboli jádra a periferie
4.6.3.
Jednotlivé indikátory rozvoje zjišťují různé organizace
4.6.4.
Základní principy udržitelného rozvoje

Úryvek

"PRINCIPY SP
Princip sociální spravedlnosti – značně relativní pojem, Teoretické klasifikace sociální spravedlnosti používají následující hlediska, principy pro posouzení soc. spravedlnosti:
a)výkonový a zásluhový princip
b)princip souladu mezi vstupy a výstupy
c)princip rovnosti v odměně
d)princip rovných příležitostí
e)princip sociální potřebnosti
Dle sociální situace v zemi dominuje ten který princip.
Ve vyspělých zemích se dnes uplatňuje model pevného dna a otevřeného stropu – sociální spravedlnost je vnímána tak, že primárně je spojována s usilováním jedince, který využívá svých sil k uskutečňování svých vlastních zájmů, ale přiznává se i vůle a ochota pomoci sociálně slabý a potřebným občanům.
Princip sociální solidarity – vzájemné podpory a soudržnosti. V moderní společnostech se solidarita realizuje především v podobě transferové politiky státu a redistribučních opatřeních.
Princip subsidiarity – podle něj je každý povinen nejdříve pomoci sám sobě, nemá-li tuto možnost, musí pomoci rodina a až na posledním místě stát.
Princip participace – podíl na rozhodování o opatřeních, kterých se lidí bezprostředně týká.
Princip univerzality – rozšíření osobního rozsahu sociálního zabezpečení na všechny a zaručení základní dávky v případě ohrožení a potřebnosti.
Princip uniformity – snaha zajistit všechny potřebné podle pravidel
Princip komplexnosti – snaha vytvořit pestrou diferencovanou záchrannou sociální síť (souhrn legislativních norem, kterým stát zaručuje všem občanům potřebný, nezbytný, společensky uznaný standard pomoci), kde neproklouzne občan pod životní minimum.
Princip adekvátnosti – výše pomoci přiměřená sociálním potřebám.

NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Sociálněpolitické záměry lze realizovat:
Regulací – tj. zavázáním nějakého subjektu nebo objektu příkazem nebo zákazem, aby něco konal ve prospěch druhého nebo zákazem, aby se činnosti zdržel.
Konáním – peněžním nebo věcným plněním či poskytnutím služby ve prospěch objektu.
Kontrakcí – tj. smlouvou zavázat jiný sociální subjekt, nebo objekt, aby něco konal nebo se zdržel činnosti nebo činnost jiného strpěl.
Nátlakem – fyzickým nebo politickým na sociální subjekt nebo objekt, ab přijal a uskutečňoval sociální zájmy jemu vnucované.
Základní nástroje sociální politiky
- Právo – legislativní činnost je základní a nezastupitelnou úlohou státu jako regulátora lidských činností.
- Ekonomické nástroje – tržní, netržní formy získávání a distribuce zdrojů:
Získávání prostředků prostřednictvím daní a jejich následné rozdělování prostřednictvím rozpočtu, získávání prostředků do pojišťovacích fondů a jejich následné rozdělování formou výplaty dávek, získávání finančních nebo jiných zdrojů prostřednictvím darů fyzických či právnických osob
- Sociální programy – stanovení cílů a cest jejich dosažení
- Sdělovací prostředky – mohou i stimulovat tlak na subjekty soc. politiky.
- Veřejné slyšení – skládání účtů z činnosti poslance či politika.
Nástroje sociální politiky se člení na základě několika hledisek:
a) hledisko času a perspektivy"

Poznámka

Práce je částečně kompilačního charakteru - jedná se především o kapitoly 3.5, 4.4.6., 4.4.9., 4.5. a 4.5.1..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21798
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse