Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Sociální politika - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 9/17

Sociální politika - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 9/17

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podrobně zpracovaná práce ze série státnicových otázek z veřejné ekonomiky, politiky a správy poskytuje komplexní informace o sociální politice a její podobě v České republice. Úvodní části přibližují úrovně, funkce, principy, nástroje či subjekty sociální politiky a následuje přehled jejích modelů. Jádrem práce je pak popis politiky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, pojištění, státní sociální podpory či sociální péče v obecné rovině i pro Českou republiku. Předchozí část série naleznete zde Hospodaření obcí - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 8/17 a následující zde Základní kategorie a metody měření chudoby - otázky z veřejné ekonomiky, politiky a správy 10/17.

Obsah

1.
Sociální politika
2.
Tři úrovně sociální politiky
3.
Rozdíly v sociální politice jednotlivých zemí
4.
Funkce sociální politiky
5.
Principy sociální politiky
6.
Subjekty sociální politiky
7.
Nástroje sociální politiky
8.
Typologie sociálního státu
8.1.
Kritéria
8.2.
Liberální model
8.3.
Konzervativní model
8.4.
Sociálnědemokratický model
9.
Obecná charakteristika politiky zaměstnanosti
9.1.
Trh práce, nezaměstnanost
9.2.
Rizikové skupiny na trhu práce
9.3.
Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
9.4.
Systémy zabezpečení v nezaměstnanosti
10.
Politika zaměstnanosti v ČR z pohledu sociální politiky
10.1.
Postavení občana ČR na trhu práce
10.2.
Právo na zaměstnání
10.3.
Právo na zprostředkování pracovního uplatnění
10.4.
Právo na rekvalifikaci a další
10.5.
Státní politika zaměstnanosti
10.6.
Zabezpečení státní politiky zaměstnanosti
10.7.
Realizace státní politiky zaměstnanosti
10.8.
Aktivní politika zaměstnanosti
10.9.
Pasivní politika zaměstnanosti
10.10.
Hmotné zabezpečení a jeho poskytování a výše
11.
Sociální zabezpečení
11.1.
Vymezení
11.2.
Programy sociálního zabezpečení
11.3.
Způsob financování
11.4.
Dávky a nárok na ně
12.
Sociální pojištění
12.1.
Vymezení
12.2.
Důchodové pojištění
12.2.1.
Poplatníci
12.2.2.
Způsob konstrukce dávek
12.3.
Nemocenské pojištění
13.
Státní sociální podpora
13.1.
Vymezení
13.2.
Plošné a adresné dávky
14.
Sociální péče
14.1.
Vymezení, cíle, aktivity
14.2.
Sociální potřebnost
14.3.
Dávky sociální péče
14.4.
Služby sociální péče
14.5.
Financování služeb sociální péče
15.
Zdravotní péče
15.1.
Zabezpečení zdravotní péče
15.2.
Systémy péče o zdraví
15.3.
Veřejné zdravotní pojištění v ČR
15.3.1.
Systém zdravotní péče
15.3.2.
Plátci pojistného
15.3.3.
Konstrukce pojistného

Úryvek

"Modely sociální politiky (sociálního státu)
Třídění dle charakteru sociální stratifikace a míry dokomidifice - základní znaky modelů ve vyspělých zemích (hledisko účelu, principů, váhy aktérů, míry redistribuce, stigmatizace, nástrojů financování, typu dávek). Současné trendy v koncepcích sociálních politik - znaky období transformace v sociální politice.

Sociální politika (dále jen SP) je součástí aktivit všech vyspělých států, jednoznačně definovat se ji však zatím nepodařilo, protože SP je v jednotlivých zemích odlišná (existují rozdílné přístupy k této politice). Rozdíly jsou dány dlouhodobým historickým vývojem dané země (životní způsob, vnímání hodnot) i současnými sociálně-ekonomickými podmínkami (ekonomická vyspělost, demografické podmínky – např. velikost a struktura populace, atd.). SP existuje ve všech vyspělých zemích, je součástí politiky každé vlády. Rozdílné přístupy se projevují v tom, že v některých zemích sociální politika zahrnuje velmi širokou oblast aktivit, zejména z pohledu účasti státu, zatímco v jiných zemích je redukována především na aktivity pouze ve prospěch sociálně potřebných = rozdíly jsou v tom, jaký model SP země přijaly.

3 úrovně SP:
1) SP v nejširším slova smyslu je souhrn nástrojů, metod a opatření napomáhajících k dosažení celospolečenského konsensu mezi jednotlivými společenskými vrstvami, sociálními partnery a politickými stranami, a to v zájmu rozvoje celé společnosti. Základním cílem SP je sociální soudržnost – je to stabilita sociál. Systémů, struktur a rolí, která není ohrožována nadměrným sociálním napětím.

2) SP úzce souvisí s hospodářskou politikou (HP) – SP je těsně spjatá s HP – jedná se zejména o oblast politiky zaměstnanosti včetně mzdové politiky. Patří zde i ta část sociálního zabezpečení, která se bude týkat zaměstnanců (případně osob SVČ) a zaměstnavatelů (oblast sociálního pojištění, zdravotního pojištění).

3) V nejužším slova smyslu je SP chápána jako sociální ochrana občanů, sociální zabezpečení (ztotožnění SP a SZ) – SZ je podstatnou částí SP, protože na straně příjmové i výdajové je největší část vydávána prostřednictvím sociálního zabezpečení.

Rozdíly v SP jednotlivých zemích:
1. Kdo a v jakém rozsahu SP provádí? – Zda především stát, především jedinec, především zaměstnavatelé a zaměstnavatelské svazy,…

2. Na koho je SP především zaměřena?
- Na chudé nebo na střední vrstvy?
- Na jednotlivce nebo na rodinu?
- Na občana nebo na zaměstnance?

3. Jaký má SP směr? O co usiluje? – Předcházet sociálním událostem (ex ante) nebo je následně řešit (ex post)?"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26106
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse