Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální politika - přednáška 1/5

Sociální politika - přednáška 1/5

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zabývají sociální politikou, definují její cíle, principy, funkce i subjekty. Popisují také její nástroje, pohlíží na ní jako na praktickou disciplínu, i jako vědu. Vysvětlují pojmy související s danou problematikou, charakterizují tak například sociální bezpečnost, sociální ochranu, social welfare a životní minimum. V poslední části jsou představeny základní modely sociální politiky státu, poukázáno je na jejich odlišnosti v nahlížení na subjekty, objekty i rozsah poskytované sociální ochrany. Následující přednáška se nachází zde Východiska sociální politiky - přednáška 2/5.

Obsah

1.
Sociální politika (SP)
1.1
Pojem sociální
2.
Prvky SP
3.
Cíle SP
4.
Principy SP
5.
Funkce SP
6.
Sociální subjekty – aktéři
6.1
Funkce ostatních sociálních subjektů
6.2
Aktivní SP
7.
Sociální objekty
8.
Prostředky SP
9.
Nástroje SP
10.
Způsoby a zdroje financování sociální ochrany
10.1
Sociální výdaje
11.
SP jako praktická disciplína
12.
SP jako věda
12.1
Sociální filosofie
12.2
Ekonomie
12.3
Právní vědy
12.4
Politické vědy
12.5
Demografie
12.6
Sociologie
13.
Pojmy
13.1
Sociální bezpečnost
13.2
Sociální zabezpečení
13.3
Social welfare
13.4
Sociální ochrana
13.5
Záchranná sociální síť
13.6
Životní minimum
13.7
Ideové východisko
13.8
Sociální doktrína státu
14.
Modely SP státu
14.1
Redistributivní typ SP
14.2
Výkonový typ
14.3
Reziduální typ
14.4
Modely dle Alberta

Úryvek

"Cíle SP
a) naplňovat 6 uznaných nezadatelných soc. práv
- = právo na práci, uspokojivé pracovní podmínky, na rodinu, soc. zabezpečení, svobodu sdružování, životní úroveň (tj. důstojný život zahrnující zdraví, výživu, bydlení aj.)
- SP se proto člení do 6 obsahových oblastí - dle soc. událostí v souvislosti s nezadatelnými soc. právy:
- politika zaměstnanosti, zdravotní, rodinná, bytová, vzdělávací politika, sociální zabezpečení

b) udržovat konsenzus uspořádání společnosti
- = nalézt legitimní řešení, jak uspokojovat soc. potřeby a zájmy všech vrstev v daném státu
- = nastolit stav legitimity existujících soc. nerovností a udržovat jej v rovnováze

- historický vývoj cílů SP:
- od dobrovolné pomoci (dobročinnosti)
- přes povinnost, kterou na sebe v moderní společnosti přebral stát
- k právu všech na důstojný život (deklarováno v mezinárodních úmluvách států)
- cíle SP se promítají do principů a funkcí SP

Principy SP
- cíle SP se promítají do principů SP
a) princip sociální spravedlnosti
- = klíčový princip
- podle něj se určuje kdo (soc. objekt) požívá soc. ochranu v čem (předmět, oblast soc. politiky) a kdy (za jakých podmínek)
- bezprostředně souvisí s řešením soc. nerovnosti: směřuje k naplňování ideálu rovnosti (soc. rovnost neznamená absolutní rovnost)
- zásady uplatňování spravedlnosti:
- „každému stejně“ - vede k tzv. egalitářské rovnosti (egalitarismus může být v některých situacích spravedlivý, jindy nespravedlivý)
- „každému podle jeho potřeb“ - vhodná v neformálních skupinách (př. rodina, v níž převládají solidární vztahy)
- „každému podle jeho zásluh“ - vhodná pro vztahy ve formalizovaných seskupeních (př. zaměstnanecké organizace)

b) princip solidarity
- vyjadřuje etický příkaz lidské vzájemnosti a podpory
- založen na filantropii (= pomoc soc. slabým)
- realizuje se na státní i mezinárodní úrovni (redistribuce a transfer prostředků)

c) princip subsidiarity
- každý jedinec má odpovědnost a povinnost postarat se o sebe (pomoci si sám): pokud na to nestačí, obrací se na rodinu, na stát teprve jako k poslední instanci"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách, vyskytuje se v ní velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21431
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse