Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální politika - přednáška

Sociální politika - přednáška

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška na téma sociální politika objasňuje její základní principy, subjekty a objekty. Autor seznamuje s funkcemi a nástroji sociální politiky. Poté se zabývá vývojem sociální politiky u nás. V následující části rozebírá pojem sociální stát a uvádí nejen příklady z minulosti, ale i jeho druhy. S touto problematikou úzce souvisí i problematika chudoby a sociálního zabezpečení. Práce rozebírá i téma stáří a dávky důchodového zabezpečení. Závěr patří informacím o nemocenském pojištění a dávkách státní sociální podpory.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní principy sociální politiky
3.
Subjekty a objekty sociální politiky
4.
Funkce sociální politiky
5.
Nástroje sociální politiky
5.1
Sociální služby
6.
Vývoj sociální politiky u nás
7.
Sociální stát
7.1
Druhy sociálního státu
7.2
Sociální zabezpečení
8.
Stáří člověka
8.1
Důchodové pojištění
8.2
Penzijní plány
8.3
Dávky důchodového zabezpečení
8.4
Nemocenské pojištění
8.5
Dávky státní sociální podpory
8.6
Sociální pomoc

Úryvek

"Základní principy sociální politiky:
1) princip sociální spravedlnosti
2) princip sociální solidarity
3) princip subsidarity
4) princip participace

Ad 1)Princip sociální spravedlnosti: pro stát je velkým problémem nastavit spravelnost tak, aby byla spravedlivá pro co nejvíce občanů. Stát by neměl zasahovat do soc. situací a měl by vytvořit pouze urč. podmínky pro jeho rozvoj a přenést zodpovědnost na daného jedince. Stát vytvořil dílčí principy sociální spravedlnosti a uplatňuje je v sociálních politikách. Dílčí principy spravedlnosti podle výkonu a zásluh, soulad mezi vstupy výstupy, podle rovnosti, podle rovných příležitostí a podle sociální potřebnosti. Princip podle výkonu a zásluh je uplatňován v pojišťovacích systémech. Podle rovnosti – všichni mají dostat stejně. Podle rovných příležitostí- spravedlnost je postavená na principu, že všichni mají stejné příležitosti dosáhnout určitého vývoje. Všichni mají stejnou příležitost získat nějaké vzdělaní. Sociální potřebnosti- daný jedinec je pro společnost velmi potřebný, odvíjí se to od určité hranice. Stát určil určitou minimální hranici pro jedince, aby mohl ve společnosti fungovat. Tento princip se často uplatňuje v boji proti chudobě.

Ad 2) Princip sociální solidarity: vychází ze sociálního vnímání společnosti, vzájemné podpory a lidé by si měli pomáhat a lidé, kterí mají nadbytek prostredku k zabezpeceni, tak ti by měli část svých prostředku přerozdělit těm, kterí nejsou schopni si to zabezpečit. Sociální solidarita se dělí do skupin: mezinárodní, státní, regionální a jedinců.
Mezinárodní solidarita spočívá v pomoci na mezinárodní úrovni, např. při nějakých životních událostech, občanských válkách.
Celostátní solidarita je na bázi vytváření finančních prostředků, člověk má povinnost odvádět část svých peněz státu.
Regionální solidarita, zde se angažují neziskové organizace, které pružně reagují na potřeby jedinců. Stát je schopen reagovat pouze na sociální události které jsou časté v dané společnosti, můžou reagovat na věci char,pro daný region.
Solidarita jedinců je postavená na pomoci jedinců, či rodiny danému jedinci. Dalším vnímáním sociální solidarity je děleno na vertikální (ze shora dolů-od bohatých k chudým:nadace, charitativní koncerty) a horizontální (od lidí kteří jsou ekonomicky aktivní k těm kteří jsou ek. Neaktivní)
Ad 3) Princip subsidarity – jeho cílem je aby se jedinec postaral o sebe sám, je to postaveno na principu, že každý se o sebe stará sám, když není schopen tak povinnosti přecházejí na rodinu, stát přichází jako poslední.
Ad 4) Princip participace – když jedinec musí být účastníkem soc. státu a financovat, měl by být možnost také sociální politiku ovlivnit v podobě právních úkonů v podobě stávek, voleb, na základě svých potřeb by měl využívat výdobytky společnosti.

Subjetky a objekty sociální politky
SUBJEKTEM je ten kdo chce a má možnost poskytnout určité sociální služby a sociální příjem objektům sociální politky. Působí v sociální politice jako pomoc. Nejduležitějším subjektem sociální politky je stát. Je to dáno tím, že stát má největší finanční prostředky a i možnost určovat pravidla dané sociální politky. Realizace sociální politky v podobě státu probíhá v podobě práva, institucí či financí. Stát zasahuje do sociální politiky v podobě práva, že vyhlašuje určité zákony a další, které slouží k určování pravidel jak se mají subjekty a objekty chovat. Instituce.- stát deleguje svoji pravomoc k poskytování sociálních služeb, jedná se o úřad práce o českou správu sociálního zabezpečení. Finance – svým rozhodnutím určuje objem finančních prostředků které jdou do sociální oblasti a určuje i výši nástrojů, které jsou poskytovány daným jedincům. Cílem aktivit státu je zachování sociální stability. "

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací. Práce obsahuje mnoho zkratek a chyby v interpunkci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse