Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální politika státu - dávky státní sociální podpory

Sociální politika státu - dávky státní sociální podpory

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce kompilačního charakteru se věnuje představení systému přidělování různých druhů sociální podpory dle současného rozdělení a pravidel. V práci jsou definovány některé základní pojmy a dále se věnuje charakteristice druhů dávek.

Obsah

Cíl práce
1.
Sociální politika
1.1
Vymezení pojmů sociální politika
1.2
Sociální politika jako vědecká disciplíína
1.3
Sociální politika jako praktická aktivita
1.3.1
„Široké“ a „úzké“ pojetí sociální politiky jako praktické disciplíny
1.3.2
Kvalitativní a kvantitativní stránka sociální politiky
1.4
Státní sociální politika
2.
Dávky státní sociální podpory
2.1
Přídavek na dítě
2.2
Rodičovský příspěvek
2.3
Sociální příplatek
2.4
Příspěvek na bydlení
2.5
Porodné
2.6
Pohřebné
2.7
Dávky pěstounské péče
2.7.1
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
2.7.2
Odměna pěstouna
2.7.3
Příspěvek na převzetí dítěte
2.7.4
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
3.
Nárok na dávky sociální podpory
3.1
Příjmy
3.2
Životní a existenční minimum
3.2.1
Definice životního a existenčního minima
3.2.1.1
Právní úprava a hlavní využití
3.3
Společně posuzované osoby
3.4
Započitatelné příjmy
3.5
Valorizace životního a existenčního minima
3.5.1
Využití životního a existenčního minima
3.6
Informace a žádosti
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.3 Sociální politika jako praktická aktivita
Sociální politika jako praktická aktivita formuje vztah jedinců a sociálních podmínek jejich života. Každý je nějak účasten sociální politiky, nějakým způsobem ji spoluvytváří – každý je tedy subjektem i objektem sociální politiky.
Sociální politika coby praktická aktivita je neurčitý pojem s neurčitým obsahem.
Hlavním cílem sociální politiky v její praxi je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, případně vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj jedinců a sociálních skupin.
V definicích sociální politiky jako praktické aktivity nalezneme 3 společné znaky:
- prospěšnost občanům
- vázanost na ekonomické i mimoekonomické cíle
- užívání nástrojů umožňujících přerozdělování (redistribuci) zdrojů
Cílem sociální politiky je poskytovat občanům sociální jistoty, umožnit jim přiměřený ži-votní způsob a realizaci všech ústavou zaručených lidských (občanských) práv. Sociální politika směřuje jednak k ochraně, jednak k osobnostnímu rozvoji lidského potenciálu společnosti.

1.3.1 „Široké“ a „úzké“ pojetí sociální politiky jako praktické disciplíny
Široké a úzké pojetí sociální politiky
- v širokém slova smyslu – sociální politika zajišťuje prevenci dezintegračních procesů, a to úpravou nejen pracovních, ale i zdravotních a životních podmínek a přípravou lidí pro život. Patří sem tedy zdravotní politika, některé aspekty bytové, kulturní a školské politiky a nověji i péče o životní prostředí,
- v užším slova smyslu – jde o cílevědomou činnost státu, organizací a institucí, usilující o vytváření podmínek, které omezují příčiny sociální nerovnováhy a zajišťují předpoklady pro harmonický vývoj jedinců, skupin a společenských celků,
- aktivní (perspektivní) sociální politika – upřednostňuje prevenci, snaží se svými opat-řeními předcházet vzniku sociálních problémů,
- pasivní (retrospektivní) sociální politika – pouze zmírňuje následky, zaměřuje se na řešení již vzniklých sociálních problémů, je reakcí na již vzniklé potíže,
- široké pojetí sociální politiky – sociální politika jako konkrétní jednání zejména státu, kterým je ovlivňována sociální sféra společnosti,
- sociální politika jako oblast hospodářské politiky – cílem takové sociální politiky je eliminace sociálních tvrdostí, které provázejí fungování tržního mechanismu,
- nejužší pojetí sociální politiky – sociální politika je redukována více méně na „nouzová“ řešení, na soubor opatření."

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13651
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse