Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální politika - vypracované otázky

Sociální politika - vypracované otázky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti sociální politiky. Text velmi stručně, ale výstižně definuje sociální politiku, její nástroje a principy. Informuje o jejím historickém vývoji, modelech sociální politiky, i organizacích v rámci Evropské unie. Dále se zabývá nejen chudobou a politikou zaměstnanosti, ale také popisuje sociální pojištění, i systém sociální politiky v různých odvětvích.

Obsah

1.
Pojetí, obsah, funkce a subjekty sociální politiky (SP)
2.
Nástroje a principy sociální politiky
3.
Vazba mezi SP a hospodářskou politikou (HP)
3.1.
Vztah mezi SP a HP
3.2.
Regulátory sociálních a ekonomických vztahů v SP
4.
Příčiny vzniku a vývoj SP v Evropě do konci 2. světové války
4.1.
Geneze (vývoj) SP
5.
Období sociální přestavby a expanze ve vývoji SP v Evropě
5.1.
Období sociální přestavby (počátek 60. let 20. století
5.2.
Období expanze (počátek 70. let 20. století)
6.
Vývoj sociální politiky v Evropě od 70. let 20. století.
6.1.
Období fiskální krize (během 70. let 20. století)
6.2.
Období transformace (od 80. let 20. století trvá dosud)
7.
Typologie sociálního státu a modely SP ve vyspělých zemích.
7.1.
Současné modely SP
8.
Působnost mezinárodních organizací v SP. Evropská unie a sociální politika.
8.1.
Mezinárodní organizace práce (ILO)
8.2.
Rada Evropy
8.3.
Evropská unie (EU)
9.
Sociální stratifikace a důchodová nerovnost
9.1.
Přístupy k řešení a kritéria spravedlivého rozdělování
9.2.
Kritéria spravedlivého rozdělování
10.
Dimenze chudoby, příčiny chudoby, základní kategorie chudoby
10.1.
Základní kategorie chudoby
10.2.
Měření hranice chudoby
11.
Institut životního minima v ČR – konstrukce, funkce
11.1.
Přídavek na dítě
11.2.
Sociální příplatek
11.3.
Příspěvek na dopravu
11.4.
Rodičovský příspěvek
11.5.
Zaopatřovací příspěvek
11.6.
Dávky pěstounské péče
11.7.
Porodné
11.8.
Pohřebné
12.
Sociální konsensus a kolektivní vyjednávání v ČR
12.1.
Kolektivní smlouva
13.
Základní aspekty mzdové politiky v ČR; institut minimální mzdy
13.1.
Mzdová politika
13.2.
Institut minimální mzdy
13.3.
Mzdová politika v ČR
14.
Strategie politiky zaměstnanosti; právo na zaměstnání v ČR; účel a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
14.1.
Trh práce
14.2.
Kritéria rizikovosti
14.3.
Strategie zaměstnanosti
14.4.
Nástroje „státní politiky zaměstnanosti
15.
Systém sociálního pojištění v ČR. Úloha státu v penzijním připojištění.
15.1.
Sociální pojištění
15.2.
Struktura sociálního pojištění
15.3.
Důchodový systém
15.4.
Penzijní připojištění
16.
Systém sociální péče v ČR.
16.1.
Sociální pomoc
16.2.
Sociální péče
17.
Systém státní sociální podpory v ČR
17.1.
Státní sociální podpora
18.
Veřejné zdravotní pojištění v ČR – účel, plátci, konstrukce, správa.
18.1.
Plátce pojistného – stát
18.2.
Plátce pojistného – zaměstnavatel
18.3.
Osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ
18.4.
Osoba bez zdanitelných příjmů – OBZP
19.
Sociální politika v oblasti vzdělávání a bydlení
19.1.
SP ve vztahu k vzdělávání
19.2.
Bytová politika
19.3.
Sociální bydlení (v souvislosti se SP)

Úryvek

"4. Příčiny vzniku a vývoj SP v Evropě do konci 2. světové války.

Geneze (vývoj) SP

- vznik SP je spojen s dělbou práce
- zhruba do 16. století byla chudoba a sociální problémy považovány za přirozený jev
- základním subjektem, který do sociálních problémů zasahoval byla církev, později pomáhaly i obce
- okamžik zásahu státu je datován na počátku 17. století v Anglii, kdy stát na sebe převzal zodpovědnost za pomoc občanům
- myšlenka veřejné pomoci se rozšířila přes Francii dále do Evropy
- v 18. století byla sociální pomoc považována za potřebnou, hovoří se o právu na sociální ochranu
- od 19. století začaly vznikat první sociální programy a v dalším období se dále rozvíjely

Vývojové etapy:
1. období experimentace (od 80. lét 19. století do 1. světové války),
2. období konsolidace (do 2. světové války),
3. období sociální přestavby (počátek 60. let 20. století),
4. období expanze (počátek 70. let 20. století),
5. období fiskální krize (během 70. let 20. století),
6. období transformace (od 80. let 20. století trvá dosud).

ad 1.)
Vzniká SP, nejedná se však o ucelený celek; přijímají se předpisy především na ochranu práce – toto období je také nazýváno „obdobím ústav“. Začíná se rozvíjet mezinárodní spolupráce, v centru pozornosti je práce a pracovní podmínky. Projevují se důsledky politických a ekonomických událostí, industrializace, projevují se tlaky těch, kteří mají sociální problémy.
Rozvoj SP v Německu, jsou přijímány zákony k povinnému sociálnímu pojištění (proti úrazu, invalidity,…)  označováno jako „Bismarkův model“. Postupné rozšíření těchto zájmů do dalších evropských zemí.

ad 2.)
SP se utváří do relativně uzavřeného systému. Začíná období institutionalizace – budování sociálních institucí.
Tento vývoj byl reakcí na velkou hospodářskou krizi, dochází k prohlubování státních zásahů. Soustřeďování pozornosti na řešení sociálních otázek; budování státního blahobytu (Anglie), budování koncepce sociálního zabezpečení lorda Beveriče v oblastech nezaměstnanosti a chudoby.
V USA dochází k prosazení velkého sociálního programu „Nový úděl“, kde jádrem byla politika státních zásahů  položen základ sociálního zabezpečení.
Ovlivňování SP ekonomických přístupem – Keynesiánstvím."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 26 stran. Práce obsahuje tabulky a graf.
Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19272
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse