Sociální psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek sociální psychologie pokrývají základní oblasti zájmu této disciplíny. Po představení předmětu psychologie a sociální psychologie jsou probírána témata jako socializace, komunikace, sociální vztahy, sociální percepce, normalita a poruchy osobnosti, agrese, sociální skupiny, davy a další.

Obsah

1.
Psychologie, sociální psychologie
2.
Socializace
3.
Postoje, předsudky
4.
Komunikace
4.1.
Symbol a znak
4.2.
Řeč a jazyk
4.3.
Verbální a neverbální komunikace
4.4.
Poruchy komunikace
4.5.
Teorie komunikace
4.5.1.
Asertivita
4.5.2.
Transakční analýza
5.
Sociální vztahy
6.
Manipulace
7.
Přesvědčování, argumentace
8.
Sociální percepce
9.
Psychologické metody poznání, psychodiagnostické metody
10.
Normalita
11.
Poruchy osobnosti
12.
Agrese
13.
Sociální skupiny
13.1.
Znaky
13.2.
Klasifikace
13.3.
Struktura
13.4.
Sociometrie
13.5.
Hodnoty a normy
13.6.
Izolace v malých sociálních skupinách
13.7.
Vůdcovství
13.8.
Moc a autorita
13.9.
Styly vedení
13.10.
Patologické sociální skupiny
14.
Davy
15.
Veřejné mínění
16.
Bystander fenomén, hyenismus
17.
Společenská morálka, svědomí

Úryvek

"Vůle = schopnost vyvinout nějakou snahu, úsilí
 nutné usilovat o porozumění, pochopit souvislosti
 psychika = funkce mozku

PSYCHOLOGIE
= věda o psychické regulaci chování
= věda o psychické regulaci chování (stará definice)
- vznikla v 19. století jako materialistická věda, která studuje PSYCHIKU - jako funkci mozku
- psychologie vznikla z obecné psychologie

psychický (duševní jev) má 2 stránky :
- subjektivní (prožívání) – to co je subjektivní, odehrává se v našem vědomí, mozku
- objektivní (chování) – vnější, objektivně pozorovatelné jevy

Prožívání
- subjektivní stránka - odehrává se v mozku
- v našem vědomí ( myšlenky ) - sebepozorování
- každé prožívání provázané chováním a registrovatelné ( jako třeba EKG )
- naše myšlenky, představy, pocity

Chování
- objektivní stránka
- všechny pozorovtaelné a registrovatelné (objekty) projevy

Neexistuje chování bez prožívání a naopak – jsou nerozdílné. Prvotní je prožívání i naopak… vztah mezi nimi obousměrný. Skrze chování nahlížíme co se v člověku děje uvnitř mozku, Jde o vztah, co je prvotní, je oboustranný. Nelze přesně určit, zda je prvotní chování či prožívání - nerozdílné …. jde o obousměrný vztah

Psychologie vznikla koncem 19. stol. Zakladatelem W. WUNDT. 1879 – mezník v psychologii, vznikla 1. psychologická laboratoř.

Spekulace = je domněnka, kterou nelze ověřit, nelze ji ověřit experimentem př. existence boha
Hypotéza = lze ověřit ( experimentem, měřením ) empiricky, domněnka - vědecká, kterou lze experimentálně prověřit

Předpoklady vzniku psychologie
• psychofyzika – snaha použít měření, použít matematiku př. Weber, Fechner
Korelační analýza spearman – ti, co mají vysoké výkony v jednom testu, mají i v jiném .
G- faktor - inteligence – tím se psychologie přiblížila exaktním vědám.

• pokrok ve zkoumání mozku
F.J. Gall – mapy mozku
P. Broka - objevil motorické centrum řeči (Brocovo centrum), při poškození laloku - nejsou schopni mluvit ( brocowa expresivní )

• zkoumání nevědomého všedního života (pokusy s hypnózou)


Psychologie se dělí na :
• základní obory
- obecná psychologie (základní psych. jevy, vědomí, vnímání)
- vývojová psychologie (vývoj psych.. jevů – antropogeneze x ontogeneze)
- psychologie osobnosti (individuální rozdíly v psychice osob)
- psychopatologie

• aplikované obory
- jsme hodně formulováni sociálním prostředím, kulturou, to co nám přijde normální, je většinou ovlivněno naší socioalizací

sociální psychologie = věda studující vlivy sociálních faktorů na jedince na jeho chování a prožívání v sociálních situacích

předchůdci sociální psychologie :
Psychologie národů – představitel W. Wundt- obor psychologie, který zkoumá psych. zvláštnosti národů na základě kulturních jevů
Psychologie davů - Gustave Le Bon „ Duše davů“ – studuje davové chování, člověk se v davu chová jako šílený
=> nelze zkoumat člověka vytrženého z kontextu

Kulturní antropologie – zkoumání chování a zvyků, které je ovlivněno kulturním vlivem
- představitel ERIKSON – zkoumal kulturu amerických indiánů, chování je determinováno kulturními vlivy

=> toto pak vedlo ke vzniku sociální psychologie , primárním předmětem zkoumání je jedinec ve skupině a liší se sociologie (makro pohledem pohled společnosti)

Vrozené (genotyp) a získané (fenotyp) atributy
Vliv výchovy je významný, ale není rozhodující. Důležitá je socializace. Bez socializace nevznikne logické usuzování, svědomí."

Poznámka

Práce obsahuje několik drobných schémat.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27560
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse