Sociální psychologie na SŠ

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje sadu otázek ze sociální psychologie na SŠ pro studijní obor Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy v kombinaci češtiny a slovenštiny. Některé otázky jsou zpracovány vícekrát a na úvod jsou připojeny dvě otázky z psychologie pro pedagogy týkající se vztahu učitele a žáka a tvořivosti.

Obsah

1.
Psychologická analýza vztahu učitel-žák
2.
Psychologie tvořivosti
3.
Sociální psychologie na SŠ
3.1.
Problematika socializace osobnosti
3.2.
Sociální komunikace ve výchovně-vzdělávacím procesu
3.3.
Sociální percepce ve výchovně vzdělávacím procesu
3.4.
Sociální postoje
3.5.
Dynamika sociální skupiny
3.6.
Struktura sociální skupiny
3.7.
Školní třída jako malá sociální skupina

Úryvek

"Psychologická analýza vzťahu učiteľ – žiak.
(Zložky vzťahu učiteľ – žiak, typy vzťahov učiteľ – žiak).
K vytvoření vztahu učitel – žák dochází v důsledku jejich sociální interakce. Základním předpokladem úspěchu ve výchovně-vzdělávacím procesu je vytvoření správného vztahu mezi učitelem a žákem. Nejvhodnější je taký vztah, kdy se představy žáků o sobě samých kryjí s představami učitele o žácích a naopak.
J. Štefanovič /1976/ zdůrazňuje 3 základní oblasti interakce učitele ve vztahu k žákovi:
- pedagogické schopnosti,
- didaktické zručnosti
- osobnostní vlastnosti,
které představují kvalitu učitelovi osobnosti jako základního činitele kvality vztahu mezi učitelem a žákem.
Kvalitu vztahu žáků k svým učitelům a naopak ovlivňuje i vztah žáků k učebnímu předmětu. J. Hvozdík v postojích učitele k žákovi z hlediska optimalizace vzdělávacích výsledků pokládá za nejdůležitější: lásku k dětem, všímavost vůči nim, správnou míru úcty a náročnosti vůči žákovi osobnosti, důkladné poznání žákovi individuality a taktní přístup k němu, a také pedagogický optimismus učitele.
Interakční proces
Interakční proces realizuje svého druhu sociální celistvost, jejíž součástí je navozování vnitřních pochodů a změn v osobnosti obou aktérů a tyto změny se zase zpětně promítají do dalšího průběhu interakcí.
Typy interakce dle Heluse
1. Reaktivní - vzájemné reagování.
2. Osobnostně blokující - když učitel má požadavky a trestá chyby, žák se bojí.
3. Úkolově orientovaná - Učitel sleduje obsah látky, nebere ohled na slabší.
4. Úkolově orientovaná a osobnostně rozvíjející - Učitel aplikuje strategii rozvíjející žákovu osobnost.
Vztah učitel – žák má interakční podobu a může se pohybovat v prostoru mezi vysloveně kladným a úplně záporným. Stejně žák i vyučující si už od prvních chvil složitou cestou vzájemné komunikace, poznávání a prožívání obrazu učitel žáka a opačně formuje představy, postoje, které v konečném důsledku utváří základ formování vzájemného vztahu. Z hlediska učitele pozitivní vztahy k žákovi utváří předpoklady na zvýšený zájem o žáka s možností kladnějšího hodnocení jeho výsledků. A naopak, negativní vztahy nejednou vedou k menší starostlivosti o žáka a navozují tendence k zápornějšímu hodnocení neoblíbeného žáka. Pozitivní vztah vyučujícího k žákovi se odrazí především ve zlepšení výchovně-vzdělávacích výsledků, v oblibě předmětu svého učitele, čím se výrazněji zvyšuje vliv učitelovi osobnosti na žáka. Na druhé straně i negativní vztah žáka k učitelovi zákonitě způsobuje mnohé výchovné a vzdělávací problémy.
Kvalitu vztahu učitel – žák tedy v podstatné míře ovlivňuje osobnost učitele, tedy jeho celkové chování vůči žákům, odborná erudice a schopnost přiměřeným způsobem zprostředkovat informace z hlediska věkových a individuálních osobitostí. Je to i mravní profil učitelovi osobnosti, kde výrazně vystupuje do popředí jednota slov a skutků.
Činitelé vztahu učitel – žák
a) Přímí činitelé – pociťuje je, vidí (spravedlnost, přátelství, empatie)
b) Nepřímí činitelé – věk, pohlaví, životní styl
Determinanty vztahu učitel – žák
1. Učitelova osobnost – souhrn jeho osobních vlastností, vědomostí, chování
2. Žákova osobnost – souhrn osobních vlastností, postojů, chování
3. Pedagogické situace – okolnosti za jakých k interakci dochází


Složky vztahu učitel – žák
1. Oficiální (institucionální) složka – učitel představuje reprezentanta společnosti s pravomocí klást na žáka jisté požadavky, které žák musí respektovat a plnit. Učitel je zároveň zprostředkovatel mezi společností, žákem, rodiči.
2. Rodičovsko – synovská složka – učitel projevuje o žáky jistou starostlivost, radí jim, zajímá se o jejich budoucnost, povolání, projevuje jisté city a i žáci se často s problémy obracejí na učitele jako na rodiče.
3. Přátelská složka – vztah mezi učitelem a žákem je nejednou poznačený i vzájemným svěřováním se (především ze strany žáka) s různými osobními problémy.
4. Osobní a lidská složka – učitel a žák se společně zúčastňují akcí, společně prožívají úspěchy a neúspěchy ve škole, posuzují vzájemně své vlastnosti. Projevují se před sebou vzájemně i ze své osobní lidské stránky jak učitel, tak i žáci.
Druhy vztahů učitelů k žákům
1. Autoritativní – nerespektuje zájmy a postoje svých žáků, nepřipouští diskuzi, je nepřístupný k problémům žáků.
2. Liberální – neschopný vnést do vzdělávací a výchovné práce pevné cíle a úlohy, to má za následek anarchii vztahů.
3. Demokratický – dokáže tvořivě podchytit pozitivní sklony a vnést je do souladu s vyššími výchovně – vzdělávacími cíly, umí vytvořit pevnou přátelskou skupinu se smyslem pro demokratické soužití všech jejich členů."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 0,5 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse