Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální psychologie - otázky ke zkoušce

Sociální psychologie - otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky ke zkoušce jsou průřezem oboru sociální psychologie. Shrnují informace o vývoji předmětu sociální psychologie. Zaobírají se socializací, sociálním učením, sociální motivací, interakcí, percepcí i postojem. Rozebírají teorii komunikace a psychologickou teorii sociální skupiny. Závěr patří tématu přijímání odpovědnosti a prosociálnímu chování.

Obsah

1.
Vývoj předmětu sociální psychologie
1.1.
Vývoj hledání základních determinant sociálního chování
1.2.
Charakteristika sociální psychologie
1.3.
Dva základní problémy sociální psychologie
2.
Socializace
2.1.
Definice
2.2.
Socializační působení
2.3.
Druhy vývojových změn v důsledku socializačního působení
2.4.
Mechanismy socializace
2.5.
Základní formy socializace
2.6.
Malá sociální skupina jako základní činitel socializace
2.7.
Sociální evoluce (vývoj) člověka
2.7.1.
Novorozenecké období
2.7.2.
Kojenecké období
2.7.3.
Batolecí období
2.7.4.
Předškolní období
2.7.5.
Školní období
2.7.6.
Období dospívání
2.7.7.
Častá a střední dospělost (20 - 30 let)
2.7.8.
Pozdní dospělost (40 - 45 let do zhruba 65 let)
2.7.9.
Stáří
3.
Sociální učení a jeho mechanismy
3.1.
Sociální učení
3.1.1.
Koncepce dvojího podmiňování
3.1.2.
Základní formy učení podle Bandury a Walterse
3.1.3.
Podmínky učení
4.
Sociální motivace
4.1.
Složky motivace
4.2.
Okruhy motivů
4.3.
Koncepce objasňování pojmu motivu
4.4.
Šest hlavních modelů chápání pojmu motivace (podle H. Thomae)
5.
Sociální interakce a sociální percepce
5.1.
Chyby objevující se v sociální percepci
5.2.
Percepční faciliace
5.3.
Sociální interakce
5.3.1.
Formy vztahů
6.
Teorie komunikace
6.1.
Rozdělení komunikace
6.2.
Formy mezilidské komunikace
6.3.
Psychologické funkce komunikace
7.
Psychologická teorie sociální skupiny
7.1.
Sociální struktura a dynamika malé skupiny
7.2.
Délka existence skupiny
7.3.
Dělení skupin podle počtu členů
7.4.
Faktory určující přijetí skupinového cíle
7.5.
Kooperace
7.6.
Vymezení pojmu skupina podle manželů Sherifových
7.7.
Podstatné znaky malé skupiny
7.8.
Klasifikace malých skupin
7.8.1.
Skupinové normy a sankce
7.9.
Hlediska dodržování norem skupiny
8.
Sociální postoje
8.1.
Charakteristika postojů
8.2.
Klíčové otázky v problematice zkoumání postojů
8.3.
Měření postojů
8.4.
Metody měření postojů
8.5.
Vytváření a změny postojů
8.6.
Mechanismy, kterými se postoje utvářejí
8.7.
Změny postojů
9.
Přijímání odpovědnosti a prosociální chování
9.1.
Přijímaní odpovědnosti
9.2.
Prosociální chování
9.2.1.
Okolnosti zvyšující pravděpodobnost vzájemné podpory a snižují riziko zneužití prosociálního chování
9.2.2.
Institucionalizované prosociální chování (dobrovolnictví)

Úryvek

"SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNÍ PERCEPCE

- po obsahové stránce spořívá sociální charakter lidského poznávání v tom, že jeho předmětem jsou jiní lidé, společenské skupiny nebo společenské produkty
- sociální percepce je však takové sociální poznávání, které je širší než pouhé vnímání jiných osob, a to ve dvojím ohledu. Předně se neomezuje jen na vnímání, nýbrž zahrnuje i další poznávací procesy, dále se neomezuje jen na jednotlivé osoby, ale zahrnuje i skupiny.
- Subjektem i objektem sociální percepce může být jak jedinec, tak skupina.
- sociální percepce (vnímání) je vyjádřena závislost vnímání na sociálních faktorech, resp. na sociální zkušenosti
- Vnímání osob a mezilidských vztahů, vliv na rozvoj soc. percepce mají osoby z nejbližšího okolí (rodiče, učitelé) později záměrným vzděláváním, psychoterapií i biologický základ ji ovlivňuje
- každý člověk vidí věci jinak. To jak vidíme svět závisí na našich zkušenostech
- vnímání a interpretace skutečnosti jsou určovány aktuálními motivy a zkušeností a jsou tak v podstatě naučeny v průběhu sociálního vývoje individua.
- Předmětem sociální psychologie v oblasti percepce pak, kromě studia sociálních faktorů ve vnímání, je především studium vnímání osob mezi sebou, tj. studium vnímání jako faktoru v poli mezilidské komunikace a interakce.
- Vnímání je určováno očekáváním vnímajícího
- Faktor očekávání se projevuje prakticky v selektivitě, fixaci, organizaci a akcentaci vnímání, což jsou v podstatě čtyři základní funkce sociální percepce
- Obsah vnímání je dán fixací na zkušenost

Chyby, které se objevují v sociální percepci:

- jsou přirozenými tendencemi naší psychiky
- mohou zavinit chybné vnímání

1. haló efekt: upřednostňování prvního dojmu
2. logická chyba – určitá osoba je hodnocena na základě nějakého předsudku, zvláště toho, že lidé s určitými pozitivními vlastnostmi jsou naprosto „dobří“ a naopak lidé s nějakými negativními vlastnostmi jsou naprosto „špatní“.
3. efekt mírnosti/shovívavosti – sympatické osoby a sám sebe hodnotí člověk v pozitivních vlastnostech výše a v negativních níže. Zvláště vysoké ocenění se dostává těm, o nichž je posuzovatel přesvědčen, e mu jsou nějak podobné.
4. atraktivnost a neatraktivnost: zda-li vnímáme osobu pěknou/nepěknou hodnotíme příznivěji/nepříznivěji"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12255
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse