Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Sociální stažení u pacientů s duševním onemocněním

Sociální stažení u pacientů s duševním onemocněním

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je syndrom sociálního stažení u pacientů trpících schizofrenií. V první části práce je charakterizován syndrom sociálního stažení u pacientů se schizofrenií, jeho možné příčiny a především jeho závažné důsledky pro další život nemocných. Druhá část je zaměřena na schizofrenii, její příčiny a etiologii. Autor vysvětluje i její diagnostiku a terapii s důrazem na psychoterapii s využitím metod psychologie osobních konstruktů (PCP). Třetí, praktická část práce, se zabývá analýzou sociálního stažení a s ním spojenými problémy u deseti pacientů trpících schizofrenií. Získaná data byla analyzována metodami zakotvené teorie (otevřené, axiální a selektivní kódování) a zpracována v paradigmatický model.

Obsah

1.
Úvod
2.
Syndrom sociálního stažení
3.
Schizofrenie
3.1.
Historický vývoj chápání schizofrenie
3.2.
Etiologie a patogeneze schizofrenie
3.3.
Průběh onemocnění schizofrenií
3.4.
Epidemiologie schizofrenie
3.5.
Diagnostika schizofrenie
3.6.
Terapie schizofrenie
3.6.1.
Farmakoterapie schizofrenie
3.6.2.
Další postupy používané při terapii schizofrenie
3.6.3.
Komplexní terapeutický přístup k nemocným se schizofrenií
3.6.4.
Psychoterapie schizofrenie
3.6.4.1.
Konstruktivistický přístup k psychoterapii schizofrenie
3.6.4.2.
Kognitivně-behaviorální terapie
3.6.5.
Rehabilitace psychóz
3.6.5.1.
Sociálně psychologická rehabilitace, psychoedukace
3.6.5.2.
Nácvik sociálních dovedností a vztahů
4.
Praktická část
4.1.
Výzkumná otázka, cíl výzkumu
4.2.
Sběr dat, výzkumný vzorek
4.3.
Analýza rozhovorů metodou zakotvené teorie
4.3.1.
Otevřené kódování
4.3.2.
Axiální kódování
4.3.3.
Selektivní kódování
5.
Závěr
6.
Přílohy (tabulka)

Úryvek

"3.4 Epidemiologie schizofrenie
Současné výsledky epidemiologických studií udávají celoživotní riziko onemocnění schizofrenií okolo 1%, tedy přibližně jeden člověk ze sta pravděpodobně v průběhu svého života schizofrenií onemocní. Ve výskytu schizofrenie nejsou pohlavní rozdíly, výskyt u mužů i žen je přibližně stejný. Rozdíly však jsou ve věku počátku onemocnění. U mužů se první ataka schizofrenie vyskytuje v nižším věku, typicky mezi 15 až 25 lety, u žen o něco později, mezi 25 až 35 lety. Proč tomu tak je, se zatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit; je možné, že určitou roli může hrát protektivní účinek estrogenů na ženský organismus (Höschl, 2002, Seifertová, 2004). Vzácný je pak výskyt schizofrenie v dětském věku nebo naopak ve věku výrazně vyšším, než je typický (čtvrté až páté decenium). Pokud je schizofrenie diagnostikována ve vyšším věku, může mnohdy jít o sekundární diagnózu, kdy byla choroba původně diagnostikována jako jiné psychické onemocnění, například parafrenie (Horáček et al., 2003).
Riziko propuknutí schizofrenie pohybující se kolem jednoho procenta populace je obdobné u všech kultur, významnější odchylky byly zjištěny pouze u etnických skupin žijících izolovaně a nemísících se s majoritní populací, například u Sámů, což jsou Eskymáci žijící převážně endogamně v severním Švédsku, u kterých je výskyt schizofrenie v populaci až 17 % (Höschl et al., 2002).
Rozdíly jsou v průběhu a ve výsledných stavech onemocnění. Onemocnění schizofrenií má paradoxně příznivější průběh v méně rozvinutých oblastech, u původních domorodých etnik. Příčinou může být větší tolerance k chování vybočujícímu z norem příslušné kultury; v takovém případě pak nemocným nehrozí sociální exkluze se všemi negativními dopady. Naopak v naší postmoderní společnosti je bohužel prognóza a průběh schizofrenie horší.
Někdy uváděné rasové rozdíly ve výskytu schizofrenie jsou dnes předmětem kontroverzí. Vyšší výskyt schizofrenie mezi příslušníky minorit či imigranty například v USA se vysvětluje kulturními rozdíly nebo jazykovou bariérou (obdobně jako například horší výsledky IQ testů u Afroameričanů).
Do souvislosti s již zmíněnou virovou hypotézou vzniku schizofrenie se pak kladou sezónní rozdíly v datu narození schizofreniků. Na severní polokouli se totiž lidé postižení schizofrenií rodí nejčastěji od zimy do časného jara, zatímco na jižní polokouli naopak od léta do počátku podzimu.
U nemocných schizofrenií existuje významně větší riziko sebevraždy než u průměrné populace. Až 50 % osob trpících schizofrenií se někdy v průběhu života pokusí o sebevraždu, přibližně u 10 – 13 % z nich pak je sebevražda skutečně příčinou úmrtí. (Reálné procento může být mírně odlišné, poněvadž zdaleka ne všechny sebevraždy bývají do statistiky zahrnuty, mnohdy mohou být interpretovány jako nehody.) Příčinou sebevražd pacientů trpících schizofrenií mohou být jednak deprese, které často jejich onemocnění provázejí, jednak mohou být příčiny psychosociální – sociální exkluze, nepříznivé životní situace spojené se špatnou sociální situací. Určitý podíl pak mohou mít i nežádoucí účinky některých antipsychotik nebo naopak některé psychotické symptomy, například imperativní halucinace (Seifertová et al., 2004).
Zajímavý pak je poznatek, že riziko vzniku schizofrenie stoupá se stoupající hustotou obyvatel ve velkých městských aglomeracích, u kterých počet obyvatel přesahuje milion. Výskyt schizofrenie je totiž do určité míry ovlivněn také socioekonomickým statutem; nejvyšší výskyt schizofrenie v rozvinutých zemích byl totiž popsán u skupin s nejnižším sociálním a ekonomickým statutem. Ovšem zde může jít o zaměnění příčiny s následkem. Onemocnění schizofrenií nemusí totiž být způsobeno špatnými životními podmínkami, chudobou a stresem, nýbrž naopak, pacient se schizofrenií se v této sociální skupině ocitne díky svému sociálnímu vyloučení a sociálnímu sestupu způsobenému právě schizofrenií. Pacienti se schizofrenií mají nejen ztížené možnosti pracovního uplatnění, jsou také znevýhodněni v možnostech dosáhnout lepšího vzdělání. V důsledku chronického průběhu a závažného funkčního postižení, především kognitivního deficitu, dochází také u pacentů se schizofrenií ve vysokém procentu ke ztrátě pracovní schopnosti a k nucenému odchodu do invalidního důchodu (mnohdy v relativně mladém věku) s veškerými negativními ekonomickými a sociálními dopady takové situace (Höschl, 2002)."

Poznámka

Bakalářská práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text je cca 42 stran.
Velice přínosná je praktická část, a to analýza rozhovorů metodou zakotvené teorie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23470
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse