Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociální struktura, normální a patologické jevy - maturitní otázka 8/23

Sociální struktura, normální a patologické jevy - maturitní otázka 8/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá sociální strukturou a různými odchylkami od společenské normy. Po vysvětlení několika obecných pojmů se autor soustřeďuje na deviace a sociální patologie. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Sociální útvary, konflikt a jejich řešení - maturitní otázka 7/23 a následující zde Ústavní vývoj našeho státu a současný politický systém - maturitní otázka 9/23.

Obsah

1.
Sociální struktura
1.1.
Sociální stratifikace
1.2.
Sociální status
1.3.
Sociální mobilita
2.
Normální a patologické jevy
2.1.
Sociální deviace
2.2.
Prevence

Úryvek

"Např. homosexualita byla v některých dobách a v některých vrstvách zcela akceptovanou záležitostí, jindy a jinde zase okolností pronásledovanou, odsuzovanou a nuceně skrývanou, dnes v celku tolerovanou.
Variabilita sociálních jevů způsobuje, že některé formy chování se jeví jako krajní, neobvyklé a nenormální. Jejich nositelé se také zřídka kdy neocitají na okraji společnosti (marginalizace).
Podstatné hranice normy a normality společnost většinou vymezuje kvalitativně: platí univerzální zásada, že krást se nemá. Je ovšem pravdou, že drobná krádež je klasifikována jako přestupek, a teprve od určité výše škody je klasifikována a sankcionována jako trestný čin.
Zdá se proto vhodné rozlišovat mezi pojmy odchylka od normy (deviace) a sociální patologie. Jako patologické označujeme jevy škodlivé, přímo ohrožující společnost, stabilitu jejího řádu nebo její jednotlivé složky – občany. Část sociálně patologických jevů je právně definována a překročení norem podléhá trestnímu postihu (patří sem všechny uznávané formy kriminality, tj. majetková, násilná trestná činnost, morální a sexuální delikty). Některé sociálně patologické jevy se ocitají na samé hranici zákona – u nás se vede diskuze o postihu přechovávání drog nebo o zákonné regulaci prostituce.
Mnohé patologické jevy mají spíše individuální charakter a dopad, z části bychom mohli mluvit o poruchách či chorobách (alkoholismus, sebevražednost). I tyto jevy však vycházejí ze sociálních podmínek (vliv ekonomické situace, náboženství) a mohou mít značné celospolečenské důsledky.
Deviantní chování a sociálně patologické jevy se objevují i v obdobích relativní stability společnosti. Typický je však jejich nárůst v období velkých sociálních změn.
Sociální deviace
Odchýlení od kterékoliv sociální normy chování hodnotí sociologie jako sociální deviaci. Klíčovým problémem je otázka normality. Zde hraje v posuzování chování jednání jedince důležitou úlohu tzv. toleranční mez, pokud je překročena, je již chování chápáno jako deviantní. Toleranční mez je variabilní v čase a v různých společnostech může být vymezena různě (např. konzumaci alkoholu některé společnosti tolerují, jiné sankcionují).
Každá kultura definuje obecné cíle, jejichž sledování bude očekávat od svých členů. Zároveň existují sociálně tolerované prostředky, s jejichž pomocí mají jedinci o tyto cíle usilovat. Velká část deviantního chování vzniká tak, že lidé volí takové prostředky, které nejsou sociálně přípustné. Pokud jedinec akceptuje jak hodnoty (cíle) společnosti, tak prostředky jejich dosahování, mluvíme o „normálním chování“, tzv. konformismu.
Volba nezákonných prostředků (např. krádeže) k dosažení legitimního cíle (bohatství) se nazývá inovací. Jako únik označujeme jednání, kdy se jedinec vyřazuje ze společnosti tím, že neuznává ani její cíle ani její prostředky a nenavrhuje žádné alternativní hodnoty (uchyluje se např. k drogám). Opakem úniku je vzpoura, kdy člověk odmítá stávající cíle a prostředky jejich dosahování a navrhuje alternativní řešení (např. sekty). Lpění na závazných prostředcích bez ohledu na to, vedou-li skutečně ke sledovatelným cílům, se nazývá ritualismus."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20331
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse