Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociální útvary, konflikt a jejich řešení - maturitní otázka 7/23

Sociální útvary, konflikt a jejich řešení - maturitní otázka 7/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje problematice sociálních útvarů, konfliktů a jejich řešení. Nejprve se zaměřuje na sociální skupiny a jejich dělení podle několika kritérií – podle soudržnosti, charakteru, velikosti, otevřenosti a podle příslušnosti ke skupině. Práce se dále zabývá institucí rodiny a jejími funkcemi. Charakterizuje jednotlivé formy sociálních útvarů a v poslední části popisuje sociologii konfliktu, jeho typy a možnosti řešení. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Socializace jako psychologicko-sociologický proces - maturitní otázka 6/23 a následující zde Sociální struktura, normální a patologické jevy - maturitní otázka 8/23.

Obsah

1.
Sociální skupiny
1.1.
Primární skupiny
1.2.
Sekundární skupiny
1.3.
Formální skupiny
1.4.
Neformální skupiny
1.5.
Malé skupiny
1.6.
Velké skupiny
1.7.
Otevřené skupiny
1.8.
Uzavřené skupiny
1.9.
Členské, nečlenské, referenční skupiny
2.
Instituce rodiny
3.
Formy sociálních útvarů
3.1.
Komunita
3.2.
Agregát
3.2.1.
Shluk
3.2.2.
Dav
4.
Sociologie konfliktu
4.1
Realistický konflikt
4.2
Nerealistický konflikt
4.3
Základní typy chování v situaci konfliktu
4.4
Dobré řešení konfliktu

Úryvek

"Sociologie konfliktu
Sociologie konfliktu je opozicí vůči sociologii konsenzu, ve které se společnost jeví jako kompaktní celek. Společnost tedy není udržována solidaritou, ale nenávistí (protiklady, rivalita, nerovnost moci, nátlak, změna). Vznikla v 50. letech 20. století, předchůdcem byl K. Marx (třídy se od sebe liší způsobem získávání majetku: buržoazie kontra proletariát). A. L. Coser, R. Dahrendorf…

V každém lidském společenství se spory, nedorozumění a konflikty objevují, jsou přirozenou součástí života. Je to příležitost, jak si uvědomit vlastní odlišnost, nebo to, co nás spojuje s ostatními lidmi. Problém proto není v tom, jak vyloučit konflikty ze života, ale jak se naučit pozitivně je využít a dosáhnout nového souladu. Konflikt je určitým střetnutím protichůdných sil na cestě k cíli.
Vztahy mezi skupinami mohou být stejně konfliktní jako vztahy interpersonální. Zvládají se mnohem hůře, jde v nich velmi často o antagonistické zájmy. Jedna strana může dosáhnout svých cílů jen na úkor protivníka, na to soustřeďuje i užití mocenských prostředků, jsou-li k dispozici. Pokud střet vychází z vlastní povahy vztahů mezi subjekty, jde o konflikt realistický. Vzniká za účelem vyřešení daného cíle čí vyřešení objektivní potřeby
U nerealistických konfliktů je za protivníka vybírán náhradní nebo umělý objekt, který se ocitá v roli obětního beránka. Ten se pak stává terčem agrese, aniž by k tomu byl reálný důvod. Často jde o rafinovanou formu záměrné politické manipulace, která slouží k ventilaci společenského napětí a odvedení pozornosti veřejnosti od skutečných problémů a jejich viníků. Úspěšně funguje i v moderní společnosti, zvláště obrací-li se proti etnickým menšinám nebo okrajovým skupinám, které nemají šanci se bránit. V našem evropském kulturním prostoru jsme zaznamenali několik vln protižidovských tažení (Židé v Hitlerově Německu, likvidace buržoazie). S prvky etnické nesnášenlivosti (xenofobií) se potýkáme dodnes.
- intrapersonální – vztahuje se k vnitřním problémům jedince samotného; jedná se o vnitřně osobní konflikt jedince, kdy se střetávají dva (nebo více) – pro jedince významných – cílů, hodnot nebo potřeb. Jedinec se musí v daném okamžiku mezi alternativami rozhodnout, protože nelze současně realizovat obě.
- interpersonální – dvě či více osob či skupin, které na sebe vzájemně působí a jsou v dlouhodobějším vzájemném vztahu, se dostanou do stavu, který vnímají jako situaci rozdílu – není možné dohodnout se na společných východiscích, hodnotách → pozor – jsem to já, kdo rozhoduje, zda situaci vnímám jako konfliktní
Konflikt je v mezilidských vztazích nevyhnutelný, protože jeho základním východiskem je rozdíl. Každý konflikt je dynamický, mnohovrstevný, sám o sobě není negativním jevem, negativně v něm působí nejistota, strach, agrese × konflikty obsahují konstruktivní prvky – jsou zdrojem změn, zabraňují stagnaci, stimulují zájem, podněcují k vyřešení problémů, ověřují a zhodnocují vztahy, uvolňují napětí…
Zvládání konfliktu: Často je problémem poznat podstatu konfliktu; každá taková situace má prvky obsahové, věcné a emocionální. Z psychologického hlediska není možné podívat se na věc bez emocí, optimální je, když se emoce pojmenují, vysloví a tím utlumí. Základní typy chování v situaci konfliktu:
1. Konfrontace – situace, v níž jedna strana útočí na druhou, účastníci konfliktu si nechtějí navzájem naslouchat, cílem je zvítězit, porazit druhého; není zde místo pro vyjednávání, dohodu nebo kompromis
2. Únik, popření – popření existence konfliktu, jeho vytěsnění ve snaze uniknout mu → na čas lze sporu uniknout, ale nic se nevyřeší, často potlačované emoce se vytvoří někde jinde – hádka s nevinným člověkem
3. Řešení (vyřešení) – účastníci konfliktu se snaží hovořit o problému, aniž by se navzájem obviňovali a napadali, vědí o existenci nedorozumění, hledají způsoby řešení, které by vyhovovaly všem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20320
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse