Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociální útvary - maturitní otázka 2/3

Sociální útvary - maturitní otázka 2/3

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka je zaměřena na problematiku sociálních útvarů. Představuje jejich základní typy, rozlišuje mezi formálními a neformálními vztahy a všímá si sociálních skupin. Uvádí jejich funkce, rozděluje je podle různých hledisek, charakterizuje primární i sekundární skupiny, tedy rodinu, školu a vrstevníky. Dále definuje minority a elity, zabývá se přesuny sociálních skupin (migrací) a uvádí příklady významných exilových vln českého národa. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Socializace jedince a sociální komunikace - maturitní otázka 1/3 a následující zde Společnost a jedinec, současné problémy společenského života - maturitní otázka 3/3.

Obsah

1.
Sociální útvary
1.1
Formální vztahy
1.2
Neformální vztahy
2.
Typy sociální útvarů
2.1
Komunity, obyvatelstvo
2.2
Sociální agregáty
2.3
Společnost
3.
Charakteristika sociální skupiny
4.
Funkce skupin
5.
Dělení skupin
5.1
Podle velikosti
5.1.1
Malá sociální skupina
5.1.2
Velká sociální skupina
5.1.3
Dav
5.1.4
Hromadné chování
5.2
Podle způsobu vzniku a fungování
5.3
Podle charakteru členství
5.4
Podle stability
5.5
Primární a sekundární
5.6
Dle typu spolupráce ve skupinách
6.
Charakteristika primární skupiny
6.1
Rodina
7.
Charakteristika sekundárních skupin
7.1
Škola
7.2
Vrstevníci
8.
Problematika minorit a elit
9.
Migrace
9.1
Exilové vlny našeho národa

Úryvek

"Rozdělení sociálních skupin dle různých hledisek:
A) PODLE VELIKOSTI
MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA (3 - 30, max. 40 členů + míra vzájemného poznání, komunikace "z očí do očí")
- většinou je tvoří osoby, které se navzájem znají, navzájem spolu komunikují a jsou formálně nebo neformálně integrovány nějakým společným cílem či hodnotou.
- Příkladem takových malých formálních skupin jsou pracovníci v kanceláři, žáci školní třídy, vojáci tvořící družstvo; příkladem malé neformální skupiny je např. rodina.

Malé skupiny jsou založeny na následujících podmínkách:
1) vztahy mezi členy jsou navzájem závislé – chování každého člen ovlivňuje chování ostatních členů;
2) členové mají společnou ideologii – názory, postoje, hodnoty a normy, které regulijí jejich chování,
3) jsou propojeni svými sociálními rolemi,
4) mají vědomí „MY“.

Nejčastěji zkoumané vlastnosti:
• soudržnost (kohenzívnost) - přináležitost,
• homogenita - stejnost znaků - věk, profese, zaměření
• pevnost (uzavřenost) - ochota přijímat nové členy
• stabilita - vyjadřována délkou členství
• autonomie - nezávislost na jiných skupinách
• polarizace - tím větší, čím je činnost skupiny více orientována na splnění určitého cíle
• intimita - citové vztahy uvnitř skupiny a charakter komunikace
• kontrol - skupina řídi chování svých členů
• flexibilita – aktivita skupiny formální či neformální cestou (pravidly)
• „hédonický tón“ – příslušnost je spojena s příjemnými či nepříjemnými pocity
• závislost členů na skupině
• participace – členové skupiny investují čas a aktivitu do skupinových aktivit
• potence – význam skupiny pro jedince
• stratifikace – pozici členů v hierarchii skupiny
• „viscidity“ – přilnavost (členové skupin fungují zcela jednotně)
• velikost – počet členů

VELKÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA – zpravidla se studují charakteristiky celého společenství, především z hlediska kulturních vzorců (zvyky, obyčeje, mravy, zákony, náboženství atd.), nebo se zkoumá chování jednotlivce ve velké sociální skupině (člověk v davu).

DAV
Zvláštní typ agregátu tvoří DAV - skupina osob, které se shromáždily na tomtéž místě na základě téhož podnětu. Francouzský sociolog a soc. psycholog G. Le Bon koncipoval teorii davového chování - potlačení až ztráta vlastní individuality, výrazná převaha primitivních instinktů a emocionality nad racionalitou, ztráta rozumové kontroly a morální odpovědnosti. Je zde sjednocena iracionální připraveností jedince k činnosti, která vyplývá z faktu rozplynutí individua v mase a jeho rezignace na sebekontrolu. Je to shromáždění, které podléhá snadno sugesci a není již schopno si utvořit na situaci vlastní názor."

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21049
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse