Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální zabezpečení ve stáří v ČR

Sociální zabezpečení ve stáří v ČR

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33, Praha 6

Charakteristika: Práce seznamuje se sociálním zabezpečením ve stáří v naší republice. Nejdříve jsou uvedeny obecné charakteristiky stáří a stárnutí, poté text pojednává o demografické struktuře populace. Dále se práce zaměřuje na vymezení pojmu sociální zabezpečení, historii tohoto zabezpečení, jeho zásady, financování a strukturu systému. V závěru jsou popsány jednotlivé služby a typy zařízení pro seniory, kteří žijí ve vlastní domácnosti nebo v ústavní péči.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stáří a stárnutí
2.1.
Vymezení pojmů stárnutí a stáří
2.2.
Stárnutí
2.3.
Stáří
3.
Demografické údaje
3.1.
Historie
3.2.
Demografická struktura populace
3.3.
Důsledky demografických změn
4.
Sociální zabezpečení
4.1.
Vymezení sociálního zabezpečení
4.2.
Historie sociálního zabezpečení
4.3.
Základní zásady sociálního zabezpečení
4.4.
Financování sociálního zabezpečení
4.5.
Systémy sociálního zabezpečení
4.5.1.
Sociální pojištění
4.5.2.
Státní sociální podpora
4.5.3.
Sociální pomoc
5.
Služby pro seniory žijící ve vlastní domácnosti
5.1.
Osobní asistence
5.2.
Pečovatelská služba
5.3.
Domácí péče
5.4.
Stacionáře
5.5.
Respitní péče
5.6.
Kluby důchodců
5.7.
Stravování
5.8.
Poradenství
6.
Ústavní péče pro seniory – typy zařízení
6.1.
Zdravotnická ústavní péče
6.1.1.
Nemocniční péče
6.1.2.
Jednotky pro doléčování nemocných
6.1.3.
Geriatrická oddělení
6.1.4.
Gerontopsychiatrická oddělení
6.1.5.
Léčebny dlouhodobě nemocných
6.2.
Sociální ústavní péče
6.2.1.
Domovy důchodců
6.2.2.
Domovy – penziony pro důchodce
6.2.3.
Speciální ústavy sociální péče pro seniory tělesně, smyslově a mentálně postižené
7.
Závěr

Úryvek

"Vymezení sociálního zabezpečení
Sociální zabezpečení jako součást sociální politiky a jako prostředek k uskutečňování jejích úkol a cílů můžeme potom obecně chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků sociálních událostí občanů (Krebs a kol., 2005).

Historie sociálního zabezpečení
Počátky našeho sociálního zabezpečení spadají do 2. Poloviny 19. století, kdy naše země byly součástí Rakousko-Uherské monarchie. Vycházelo se z Bizmarckových opatření v této oblasti, které byly uplatňovány v Prusku ve snaze oslabit sílu dělnického hnutí.
Sociální pojištění vzniká postupně pro jednotlivé skupiny obyvatel a vytváří se několik soustav nemocenského a důchodového zabezpečení.
Po roce 1918 byl tento stav převzat do právního řádu naší republiky. Sociální zabezpečení v tomto období bylo značně roztříštěné. Zahrnovalo pouze část ekonomicky aktivního obyvatelstva a zabezpečovalo jen jednu pětinu obyvatelstva. Některým skupinám nebylo přiznáno vůbec, nejvýhodnější bylo u státních a veřejných zaměstnanců a úředníků soukromého sektoru.
Sociální péče o staré a invalidní byla založena převážně na dobročinnosti, protože povinnost chudinského zaopatření připadala na domovské obce, úroveň tedy závisela na možnosti a velikosti obce.
Základní zásady sociálního zabezpečení
1. sociální zabezpečení se zaručuje všem občanům (rozsah sociálního zabezpečení je dán stanovenými podmínkami) – této zásadě se říká zásada všeobecnosti
2. dávky sociálního zabezpečení poskytuje stát – zásada garance státu
3. dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani
4. občané a organizace platí na sociální zabezpečení pojistné (podmínky a rozsah stanoví zákon)
5. příjmy a výdaje sociálního zabezpečení jsou součástí státního rozpočtu
6. zásada valorizace – dávky sociálního zabezpečení jsou přizpůsobovány růstu cen a růstu mezd

Financování sociálního zabezpečení
Otázka financování sociálního zabezpečení je klíčová a věnuje se jí mimořádná pozornost. V zásadě existují 2 základní modely financování sociálního zabezpečení.
1. model – financování sociálního zabezpečení probíhá prostřednictvím státního
rozpočtu.
Mezi příjmy a výdaji v podstatě neexistuje vzájemná vazba, systém je
neprůhledný, není zde prvek vlastní odpovědnosti za budoucnost.
Tento model u nás existoval do roku 1993, pak jsme tento systém opustili"

Poznámka

Práce obsahuje graf.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://www.sosbn.cz/Elearning/SPE/17-18,hodina.doc.; is.muni.cz/th/64492/ff_m/Diplomova_prace-CD_FF.doc; www.sosbn.cz/Elearning/SPE/17-18,hodina.doc; www.noviny-mpsv.cz/files/clanky/2902/Zaverecna_zprava_2005.pdf; www.sociologie2005.wz.cz/dokuments/IV.../STUD_P_odpovedi2004b.doc; http://is.muni.cz/th/100053/esf_b/bc_prace.txt; http://www.seminarky.cz/Socialni-zabezpeceni--9906.
Seminární práce z gerontologie - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18529
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse