Sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá poznatky ze sociologie. Definuje a charakterizuje pojem sociologie, věnuje se jejímu vzniku. Uvádí základní směry v sociologii, nahlíží do problematiky kultury a rozebírá sociální stratifikaci. Všímá si sociální organizace. Nabízí sociologický pohled na některé problémy dnešní české společnosti. Závěr se vyjadřuje k současným globálním trendům a jejich důsledkům.

Obsah

1.
Co je to sociologie
1.1.
Sociologická perspektiva
1.2.
Předmět zkoumání sociologie
1.2.1.
Charles Wright Millse – Sociologická imaginace
2.
Vznik sociologické vědy
2.1.
Vznik sociologie – historická podmíněnost
2.2.
Průmyslová revoluce a definitivní přechod od tradiční společnosti k moderní
2.3.
Obecná charakteristika tradiční a moderní společnosti
2.4.
První klasikové o moderní společnosti – krátká historie sociologie
2.4.1.
Max Weber – Autorita, etika a společnost
3.
Základní směry v sociologii
3.1.
Struktura jako předmět sociologie (makrospektiva)
3.1.1.
Konsensuální teorie
3.1.2.
Teorie konfliktu
3.2.
Jednání jako předmět sociologie (mikrospektiva) – sociologie každodennosti
3.2.1.
Symbolický interakcionismus
4.
Kultura jako způsob řešení problémů přežití společnosti (úvod do problému)
4.1.
Elementy kultury
4.2.
Kulturní změna
4.3.
Sociální kontrola
4.3.1.
Robert K. Merton – Studie ze sociologické teorie
4.4.
Socializace
4.5.
Sociální role a sociální vztahy
5.
Sociální stratifikace
5.1.
Co je to stratifikace
5.2.
Diferenciační kritéria stratifikace
5.3.
Formy sociální stratifikace v dějinách
5.4.
Proč vůbec existuje stratifikace?
6.
Sociální organizace
6.1.
Co jsou to sociální organizace
6.2.
Weberův model byrokracie
6.3.
Dva způsoby spolupráce v organizaci
6.3.1.
Hierarchický model (G. Friedmann – Rozdrobená práce)
6.3.2.
Synergický model (Thomas J. Peters, Robert Waterman – Hledání dokonalosti)
6.4.
Obecná typologie formálních organizací
7.
Sociologický pohled na některé problémy dnešní české společnosti
7.1.
Stárnutí české společnosti a jeho konsekvence
7.1.1.
Co způsobuje stárnutí společnosti?
7.1.2.
Povaha stáří v moderní společnosti
7.1.3.
Jaké jsou důsledky stárnutí společnosti?
7.2.
Postavení Romů v české společnosti na pozadí státních programů integrace
7.2.1.
Sociodemografická charakteristika Romů v ČR
7.2.2.
Vývoj institucionálního zájmu o Romy
8.
Současné globální trendy a jejich důsledky
8.1.
Populační exploze a její důsledky
8.2.
Fenomén globalizace

Úryvek

"Charles Wright Millse – Sociologická imaginace
Lidé jako jednotlivci chápou svět jen subjektivně, avšak své problémy a úspěchy většinou nepřisuzují historickým událostem a stavu celé společnosti. V dnešní době jsou informační toky tak rozsáhlé, že je lidé nedokáží vstřebat a to je důvodem toho, že se ve světě nevyznají.

Sociologická imaginace – duševní schopnost, která nám může pomoci správně využít informaci – tzn. získat celkový obraz o tom, co se děje ve světě a v nich samých. Umožňuje pochopit širší historickou scénu a nejen se zabývat soukromými zájmy. Jednotlivec může pochopit své vlastní zkušenosti a ovlivňovat svůj osud pouze tehdy, zjistí-li své místo v tomto období. Můžeme poznat své životní možnosti, jen když si uvědomíme možnosti všech individuí ve stejných okolnostech. Sociologická imaginace nám pomáhá pochopit historii a biografii a jejich vzájemný vztah ve společnosti.

Základní skupiny otázek v klasické sociální analýze:
1) Jaká je struktura dané konkrétní společnosti jako celku? Jaké jsou její základní složky a jaký je jejich vzájemný vztah? Jak se liší od jiných forem společenského zřízení? Jaký význam mají pro její trvání jednotlivé dílčí rysy?
2) Jaké místo zaujímá tato společnost v dějinách lidstva? Jaký mechanismus v ní vyvolává změny? Jaké je její místo a význam ve vývoji lidstva jako celku? Jakým charakteristickým způsobem přispívá k utváření dějin?
3) Jaký druh mužů a žen převládá v této společnosti? Jakým způsobem jsou ovlivňováni, vybírání, kultivováni atd.? Jaké typy „lidské přirozenosti“ se projevují v chování a charakterech, které posuzujeme v této společnosti v daném období?

Tyto otázky se dají aplikovat na všechny formy lidského sdružování – světová velmoc nebo také malý literární kroužek, rodina, vězení či náboženské vyznání = osa klasických studií o člověku = sociologická imaginace = schopnost přecházet od jednoho pohledu ke druhému (od politického k psychologickému; od rozboru rodiny k hodnocení státních rozpočtů atd.) – díky sociologické imaginaci můžeme pochopit ve světě. Individuum je vlastně průsečík biografie a historie.

Nástroj sociologické imaginace – rozlišování mezi:
a) „osobními obtížemi danými prostředím“ – ohrožení osobních hodnot – jen omezené prostředí jednotlivce. Řešení je možné ze strany jednotlivce, záleží na jeho mentálních schopnostech.
b) „veřejnými problémy sociální struktury“ = strukturální problémy – přesahuje omezené prostředí jednotlivce. Uspořádání mnoha takových prostředí v instituce a jejich vztahy – vytváří strukturu společensko-historického života. Problém je veřejná záležitost – avšak se jen těžko konkrétně pojmenuje a těžko řeší."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulku. Má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11865
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse